Tải Phân phối chương trình môn Âm nhạc lớp 4 – Nội dung chương trình học môn Âm nhạc lớp 4

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (150.06 KB, 4 trang )

(1)

Phân phối chương trình học lớp 4

MƠN: ÂM NHẠC

Mỗi tuần: 1 tiết

Cả năm: 35 tuần = 35 tiết

Tuần Tiết

số Tên bài

Nội dung điều chỉnh
– giảm tải (nếu có)

HỌC KÌ I: 18 Tuần = 18 tiết

1 01 Ôn tập 3 bài hát và kí hiệu ghi nhạc ở lớp 3

2 02 Học hát bài: Em yêu hòa bình (Nhạc và lời:
Nguyễn Đức Tồn)

3 03 Ơn tập bài hát: Em u hịa bình; Bài tập cao độ
và tiết tấu

4 04

Học hát bài: Bạn ơi lắng nghe (Dân ca Ba-Na,
sưu tầm, dịch lời Tô Ngọc Thanh); Kể chuyện
âm nhạc: Tiếng hát Đào Thị Huệ

5 05 Ôn tập bài hát: Bạn ơi lắng nghe; Giới thiệu
hình nốt trắng; Bài tập tiết tấu

6 06 Tập đọc nhạc: TĐN số 1; Giới thiệu một vài
nhạc cụ dân tộc

(2)

( 2 )

Tuần Tiết

số Tên bài

Nội dung điều chỉnh
– giảm tải (nếu có)

8 08 Học hát bài: Trên ngựa ta phi nhanh (Nhạc và
lời Phong Nhã)

9 09 Ôn tập bài hát: Trên ngựa ta phi nhanh; Tập đọc
hạc: TĐN số 2

10 10 Học hát bài: Khăn quàng thắm mãi vai em (Nhạc
và lời Ngơ Ngọc Báu)

11 11 Ơn tập bài hát: Khăn quàng thắm mãi vai em;
Tập đọc nhạc: TĐN số 3

12 12 Học hát bài: Cò lả (Dân ca đồng bằng Bắc Bộ)

13 13 Ơn tập bài: Cị lả; Tập đọc nhạc: TĐN số 4

14 14

Ôn tập 3 bài hát: Trên ngựa ta phi nhanh; Khăn
quàng thắm mãi vai em và Cị lả.

– Nghe nhạc

– Khơng dạy ơn tập bài
hát Cị lả.

– Khơng dạy nội dung
2: nghe nhạc.

15 15 Học hát: Khăn qng thắp sáng bình minh.

16 16 Ơn tập ba bài hát

(3)

( 3 )

Tuần Tiết

số Tên bài

Nội dung điều chỉnh
– giảm tải (nếu có)

18 18 Tập biểu diễn các bài hát

HỌC KÌ II : 17 Tuần = 17 tiết

19 19 Học hát bài: Chúc mừng (nhạc Nga; lời Việt:
Hồng Lân); Một số hình thức trình bày bài hát

20 20 Ơn tập bài hát: Chúc mừng: Tập đọc nhạc: TĐN
số 5

21 21 Học hát bài: Bàn tay mẹ (Nhạc Bùi Đình Thảo –
Lời Tạ Hữu Yên)

22 22 Ôn tập bài hát: Bàn tay mẹ; Tập đọc nhạc: TĐN
số 6

23 23 Học hát bài: Chim sáo (Dân ca Khơ-me (Nam
Bộ); Sưu tầm Đặng Nguyễn)

24 24 Ôn tập bài hát: Chim sáo; Ôn tập đọc nhạc số 5;
số 6

25 25 Ôn tập 3 bài hát: Chúc mừng; Bàn tay mẹ và
Chim sáo; Nghe nhạc

– Không dạy ôn tập bài
hát Chim sáo.

26 26 Học hát bài : Chú oi con ở Bản Đơn (Nhạc và
lời: Phạm Tun)

27 27 Ơn tập bài hát: Chú oi con ở Bản Đôn; Tập đọc
nhạc: TĐN số 7

(4)

( 4 )

Tuần Tiết

số Tên bài

Nội dung điều chỉnh
– giảm tải (nếu có)

dung này.

28 28 Học hát bài: Thiếu nhi thế giới liên hoan (Nhạc
và lời: Lưu Hữu Phước)

29 29 Ôn tập bài hát: Thiếu nhi thế giới liên hoan; Tập
đọc nhạc: TĐN số 8

30 30 Ôn tập 2 bài hát: Chú voi con ở Bản Đôn và
Thiếu nhi thế giới liên hoan

31 31 Ôn tập 2 bài tập đọc nhạc số 7 và số 8

32 32 Học hát: Tổ quốc tin yêu chúng em.

33 33 Ôn tập 3 bài hát

34 34 Ôn tập hai bài tập đọc nhạc hoặc hát.

35 35 Tập biểu diễn một số bài hát đã học.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.