Tải Phân phối chương trình môn Âm nhạc lớp 5 – Nội dung chương trình học môn Âm nhạc lớp 5

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (154.39 KB, 4 trang )

(1)

Phân phối chương trình học lớp 5

MƠN: ÂM NHẠC

Mỗi tuần: 1 tiết

Cả năm: 35 tuần = 35 tiết

Tuần Tiết số Tên bài

Nội dung điều
chỉnh – giảm

tải (nếu có)

HỌC KÌ I : 18 Tuần = 18 tiết

1 01 Ôn tập một số bài hát đã học

2 02 Học hát: bài Reo vang bình minh. – N&L: Lưu Hữu
Phước

3 03 Ơn tập bài hát: Reo vang bình minh.- TĐN: số 1

4 04 Học hát: Hãy giữ cho em bầu trời xanh – N&L: Huy Trân

5 05 Ôn tập bài hát: Hãy giữ cho em bầu trời xanh.- TĐN: số 2

6 06 Học hát bài : Con chim hay hót -. N&L: Phan Huỳnh Điểu

7 07 Ơn tập bài hát: Con chim hay hót. – TĐN: Số 1-số 2

8 08 Ôn tập 2 bài hát: Reo vang bình minh. – Hãy giữ
cho em bầu trời xanh. Nghe nhạc

(2)

( 2 )

Tuần Tiết số Tên bài

Nội dung điều
chỉnh – giảm

tải (nếu có)

10 10 Ơn tập bài hát: Những bông hoa những bài ca. Giới
thiệu một số nhạc cụ nước ngoài.

11 11 Tập đọc nhạc : TĐN số 3. Nghe nhạc.

12 12 Học hát: Bài: Ước mơ – (Nhạc Trung Quốc – Lời việt : An Hịa).

13 13 Ơn tập bài hát: Ước mơ. TĐN: số 4

14 14 Ôn 2 bài hát: Những bông hoa những bài ca & Ước mơ. – Nghe
nhạc.

15 15 Ôn tập TĐN số 3, số 4. – Nghe nhạc.

16 16 Học hát: “Đất nước tươi đẹp sao” – Nhạc
Ma-lai-xi-a

17 17 Ơn hai bài hát: Reo vang bình minh và Hãy giữ cho
em bầu trời xanh – Ôn tập: TĐN số 2

18 18 Tập biểu diễn 2 bài hát: Những bông hoa những bài
ca; Ước mơ. – Ơn tập: TĐN: số 4

HỌC KÌ II : 17 Tuần = 17 tiết

19 19 Học hát: Hát mừng (Dân ca Tây Nguyên)

20 20 Ôn tập bài hát: Hát mừng – TĐN: số 5

(3)

( 3 )

Tuần Tiết số Tên bài

Nội dung điều
chỉnh – giảm

tải (nếu có)

22 22 Ơn bài hát: Tre ngà bên Lăng Bác -TĐN: số 6

23 23 Ôn tập 2 bài hát: Hát mừng; Tre ngà bên Lăng Bác Ôn tập TĐN số 6

24 24 Học hát bài: Màu xanh quê hương (Theo điệu Sa-ri-ăng. Dân ca
Khơ-me Nam Bộ. Đặt lời mới: Nam Anh

25 25 Ôn tập bài hát: Màu xanh quê hương. – TĐN: số 7

26 26 Học hát bài “Em vẫn nhớ trường xưa” – Nhạc và lời : Thanh Sơn

27 27 Ôn tập bài hát: Em vẫn nhớ trường xưa – Tập đọc nhạc TĐN: số 8

28 28 Ôn tập 2 bài hát: Màu xanh quê hương; Em vẫn
nhớ trường xưa – Kể chuyện âm nhạc

29 29 Ôn tập đọc nhạc: TĐN số 7, số 8 – Nghe nhạc

30 30 Học hát bài: Dàn đồng ca mùa hạ (Nhạc Lê minh
Châu – Lời: Phỏng thơ Nguyễn Minh Nguyên).

31 31 Ôn bài hát: Dàn đồng ca mùa hạ – Nghe nhạc

32 32 Học hát: Bài mùa hoa phượng nở – Nhạc và lời: Hoàng Vân

(4)

( 4 )

Tuần Tiết số Tên bài

Nội dung điều
chỉnh – giảm

tải (nếu có)

34 34

Ơn tập và kiểm tra 2 bài hát: Em vẫn nhớ trường
xưa & Dàn đồng ca mùa hạ – Ôn tập bài đọc nhạc
số 6

35 35 Tập biểu diễn bài hát

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.