Ngày đăng : 29/12/2013, 02 : 47

Phân phối chương trình Âm nhạc 7 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH ÂM NHẠC 7 Cả năm: 35 tuần x 1 tiết / tuần = 35 tiết (+ 2 tuần dự phòng) Học kì I: 18 tuần x 1 tiết / tuần = 18 tiết (+ 1 tuần dự phòng) Học kì II: 17 tuần x 1 tiết / tuần = 17 tiết (+ 1 tuần dự phòng) HỌC KÌ I TUẦN TIẾT NỘI DUNG 1 1 – Học hát: Bài Mái trường mến yêu – Bài đọc thêm: Nhạc sĩ Bùi Đình Thảo và bài hát Đi học 2 2 – Ôn tập bài hát: Mái trường mến yêu – Tập đọc nhạc: TĐN số 1 – Bài đọc thêm: Cây đàn bầu 3 3 – Ôn tập bài hát: Mái trường mến yêu – Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1 – Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Việt và bài hát Nhạc rừng 4 4 – Học hát: Bài Lí cây đa – Bài đọc thêm: Hội Lim 5 5 – Ôn tập bài hát: Bài Lí cây đa – Nhạc lí: Nhịp 4/4 – Tập đọc nhạc: TĐN số 2 6 6 – Nhạc lí: Nhịp lấy đà – Tập đọc nhạc: TĐN số 3 – Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một vài nhạc cụ phương Tây 7 7 – – Ôn tập và Kiểm tra 8 8 – Học hát: Bài Chúng em cần hoà bình 9 9 – Ôn tập bài hát: Bài Chúng em cần hoà bình – Tập đọc nhạc: TĐN số 4 – Bài đọc thêm: Hội xuân “Sắc bùa” 10 10 – Ôn tập bài hát: Chúng em cần hoà bình – Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4 – Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Đỗ Nhuận và bài hát Hành quân xa 11 11 – – Học hát: Bài Khúc hát chim sơn ca 12 12 – Ôn tập bài hát: Bài Khúc hát chim sơn ca – – Nhạc lí: Cung và nửa cung – Dấu hoá 13 13 – Ôn tập bài hát: Bài Khúc hát chim sơn ca – Tập đọc nhạc: TĐN số 5 – – Âm nhạc thường thức: Giới thiệu nhạc sĩ Bét-tô-ven 14 14 – – Ôn tập 15 15 – – Ôn tập 16 16 – – Ôn tập 17 17 – – Kiểm tra học kì I 18 18 – – Kiểm tra học kì I 19 – Dự phòng HỌC KÌ II TUẦN TIẾT NỘI DUNG 20 19 – Học hát: Bài Đi cắt lúa – Nhạc lí: Sơ lược về quãng 21 20 – Ôn tập bài hát: Đi cắt lúa – Tập đọc nhạc: TĐN số 6 22 21 – Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 6 – Âm nhạc thường thức: Một số thể loại bài hát 23 22 – Học hát: Bài Khúc ca bốn mùa – Bài đọc thêm: Tiếng sáo Việt Nam 24 23 – Ôn tập bài hát: Khúc ca bốn mùa – Tập đọc nhạc: TĐN số 7 25 24 – Ôn tập bài hát: Khúc ca bốn mùa – Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 7Âm nhạc thường thức: Vài nét về âm nhạc thiếu nhi Việt Nam 26 25 – – Ôn tập và Kiểm tra 27 26 – Học hát: Bài Ca-chiu-sa – Bài đọc thêm: Bản hành khúc cách mạng 28 27 – Ôn tập bài hát: Bài Ca-chiu-sa – Tập đọc nhạc: TĐN số 8 29 28 – Tập đọc nhạc: TĐN số 8 – Nhạc lí: Gam trưởng – giọng trưởng – Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Huy Du và bài hát Đường chúng ta đi 30 29 – – Học hát: Bài Tiếng ve gọi hè – – Bài đọc thêm: Xuất xứ một bài ca 31 30 – Ôn tập bài hát: Tiếng ve gọi hè – – Tập đọc nhạc: TĐN số 9 32 31 – Ôn tập bài hát: Tiếng ve gọi hè – Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 9 – – Âm nhạc thường thức: Vài nét về dân ca một số dân tộc ít người 33 32 – – Ôn tập 34 33 – – Ôn tập 35 34 – – Kiểm tra học kì II 36 35 – – Kiểm tra học kì II 37 – – Dự phòng . Việt Nam 24 23 – Ôn tập bài hát: Khúc ca bốn mùa – Tập đọc nhạc: TĐN số 7 25 24 – Ôn tập bài hát: Khúc ca bốn mùa – Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 7 – Âm. nhạc thiếu nhi Việt Nam 26 25 – – Ôn tập và Kiểm tra 27 26 – Học hát: Bài Ca-chiu-sa – Bài đọc thêm: Bản hành khúc cách mạng 28 27 – Ôn tập bài hát: Bài

– Xem thêm –

Xem thêm: PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH ÂM NHẠC 7, PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH ÂM NHẠC 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.