Ngày đăng : 29/12/2013, 02 : 48

Phân phối chương trình Âm nhạc 8 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH ÂM NHẠC 8 Cả năm: 35 tuần x 1 tiết/tuần = 35 tiết (+ 2 tuần dự phòng) Học kì I: 18 tuần x 1 tiết/tuần = 18 tiết (+ 1 tuần dự phòng) Học kì II: 17 tuần x 1 tiết/tuần = 17 tiết (+ 1 tuần dự phòng) HỌC KÌ I TUẦN TIẾT NỘI DUNG 1 1 – Học hát: Bài Mùa thu ngày khai trường 2 2 – Ôn tập bài hát: Bài Mùa thu ngày khai trường – Tập đọc nhạc: TĐN số 1 3 3 – Ôn tập bài hát: Bài Mùa thu ngày khai trường – Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1 – Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Trần Hoàn và bài hát Một mùa xuân nho nhỏ 4 4 – Học hát: Bài Lí dĩa bánh bò 5 5 – Ôn tập bài hát ; Bài Lí dĩa bánh bò – Nhạc lí: Gam thứ, giọng thứ – Tập đọc nhạc: TĐN số 2 6 6 – Ôn tập bài hát: Bài Lí dĩa bánh bò – Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 2 – Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Vân và bài hát Hò kéo pháo 7 7 – – Ôn tập và Kiểm tra 8 8 – Học hát: Bài Tuổi hồng 9 9 – Ôn tập bài hát: Bài Tuổi hồng – Tập đọc nhạc: TĐN số 3 – Bài đọc thêm: Hội xuân “Sắc bùa” 10 10 – Ôn tập bài hát: Tuổi hồng – Nhạc lí: Giọng song song, giọng la thứ hoà thanh – Âm nhạc thường thức: NhạcPhan Huỳnh Điểu và bài hát Bóng cây kơ-nia – 11 11 – – Học hát: Bài Hò ba lí 12 12 – Ôn tập bài hát: Bài Hò ba lí – – Nhạc lí: Thứ tự các dấu thăng, giáng đầu hoá biểu – Giọng cùng tên – Tập đọc nhạc: TĐN số 4 13 13 – Ôn tập bài hát: Bài Hò ba lí – Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4 – – Âm nhạc thường thức: Một số nhạc cụ dân tộc 14 14 – – Ôn tập 15 15 – – Ôn tập 16 16 – – Ôn tập 17 17 – – Kiểm tra học kì I 18 18 – – Kiểm tra học kì I 19 – Dự phòng HỌC KÌ II TUẦN TIẾT NỘI DUNG 20 19 – Học hát: Bài Khát vọng mùa xuân 21 20 – Ôn tập bài hát: Bài Khát vọng mùa xuân – Nhạc lí: Nhịp 6/8 – Tập đọc nhạc: TĐN số 5 22 21 – Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân – Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 5 – Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn và bài hát Biết ơn Võ Thị Sáu 23 22 – Học hát : Bài Nổi trống lên các bạn ơi! 24 23 – Ôn tập bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi! – Tập đọc nhạc: TĐN số 6 25 24 – Ôn tập bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi! – Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 6 – Âm nhạc thường thức: Hát bè 26 25 – Ôn tập và Kiểm tra 27 26 – Học hát: Bài Ngôi nhà chung của chúng ta 28 27 – Ôn tập bài hát: Ngôi nhà chung của chúng ta – Tập đọc nhạc: TĐN số 7 29 28 – Ôn tập bài hát: Ngôi nhà chung của chúng ta – Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 7 – Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Sô-panh và bản nhạc Buồn 30 29 – Học hát: Bài Tuồi đời mênh mông 31 30 – Ôn tập bài hát: Tuồi đời mênh mông – Tập đọc nhạc: TĐN số 8 32 31 – Ôn tập bài hát: Tuồi đời mênh mông – Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 8Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một vài thể loại nhạc đàn 33 32 – Ôn tập 34 33 – Ôn tập 35 34 – Kiểm tra học kì II 36 35 – Kiểm tra học kì II 37 – Dự phòng . PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH ÂM NHẠC 8 Cả năm: 35 tuần x 1 tiết/tuần = 35 tiết (+ 2 tuần dự phòng) Học kì I: 18 tuần x 1 tiết/tuần = 18 tiết (+ 1 tuần dự phòng). thức: Nhạc sĩ Hoàng Vân và bài hát Hò kéo pháo 7 7 – – Ôn tập và Kiểm tra 8 8 – Học hát: Bài Tuổi hồng 9 9 – Ôn tập bài hát: Bài Tuổi hồng – Tập đọc nhạc:

– Xem thêm –

Xem thêm: PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH ÂM NHẠC 8, PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH ÂM NHẠC 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.