Ngày đăng : 04/01/2021, 11 : 15

GV có thể bỏ nội.[r] (1)Phân phối chương trình học lớp 4 MÔN: ÂM NHẠC Mỗi tuần: tiết Cả năm: 35 tuần = 35 tiết Tuần Tiết số Tên bài Nội dung điều chỉnh – giảm tải (nếu có) HỌC KÌ I: 18 Tuần = 18 tiết 1 01 Ôn tập hát kí hiệu ghi nhạc lớp 2 02 Học hát bài: Em u hịa bình (Nhạc lời: Nguyễn Đức Tồn) 3 03 Ơn tập hát: Em u hịa bình; Bài tập cao độ tiết tấu 4 04 Học hát bài: Bạn lắng nghe (Dân ca Ba-Na, sưu tầm, dịch lời Tô Ngọc Thanh); Kể chuyện âm nhạc: Tiếng hát Đào Thị Huệ 5 05 Ôn tập hát: Bạn lắng nghe; Giới thiệu hình nốt trắng; Bài tập tiết tấu 6 06 Tập đọc nhạc: TĐN số 1; Giới thiệu vài nhạc cụ dân tộc (2)Tuần Tiết số Tên bài Nội dung điều chỉnh – giảm tải (nếu có) 8 08 Học hát bài: Trên ngựa ta phi nhanh (Nhạc và lời Phong Nhã) 9 09 Ôn tập hát: Trên ngựa ta phi nhanh; Tập đọc hạc: TĐN số 10 10 Học hát bài: Khăn quàng thắm vai em (Nhạc lời Ngô Ngọc Báu) 11 11 Ôn tập hát: Khăn quàng thắm vai em; Tập đọc nhạc: TĐN số 3 12 12 Học hát bài: Cò lả (Dân ca đồng Bắc Bộ) 13 13 Ôn tập bài: Cò lả; Tập đọc nhạc: TĐN số 4 14 14 Ôn tập hát: Trên ngựa ta phi nhanh; Khăn quàng thắm vai em Cị lả. – Nghe nhạc – Khơng dạy ôn tập hát Cò lả – Không dạy nội dung 2: nghe nhạc 15 15 Học hát: Khăn qng thắp sáng bình minh 16 16 Ơn tập ba hát (3)Tuần Tiết số Tên bài Nội dung điều chỉnh – giảm tải (nếu có) 18 18 Tập biểu diễn hát HỌC KÌ II : 17 Tuần = 17 tiết 19 19 Học hát bài: Chúc mừng (nhạc Nga; lời Việt: Hồng Lân); Một số hình thức trình bày hát 20 20 Ơn tập hát: Chúc mừng: Tập đọc nhạc: TĐN số 5 21 21 Học hát bài: Bàn tay mẹ (Nhạc Bùi Đình Thảo – Lời Tạ Hữu Yên) 22 22 Ôn tập hát: Bàn tay mẹ; Tập đọc nhạc: TĐN số 6 23 23 Học hát bài: Chim sáo (Dân ca Khơ-me (Nam Bộ); Sưu tầm Đặng Nguyễn) 24 24 Ôn tập hát: Chim sáo; Ôn tập đọc nhạc số 5; số 25 25 Ôn tập hát: Chúc mừng; Bàn tay mẹ và Chim sáo; Nghe nhạc – Không dạy ôn tập hát Chim sáo 26 26 Học hát : Chú oi Bản Đôn (Nhạc và lời: Phạm Tuyên) 27 27 Ôn tập hát: Chú oi Bản Đôn; Tập đọc nhạc: TĐN số 7 (4)Tuần Tiết số Tên bài Nội dung điều chỉnh – giảm tải (nếu có) dung 28 28 Học hát bài: Thiếu nhi giới liên hoan (Nhạc lời: Lưu Hữu Phước) 29 29 Ôn tập hát: Thiếu nhi giới liên hoan; Tập đọc nhạc: TĐN số 8 30 30 Ôn tập hát: Chú voi Bản Đôn và Thiếu nhi giới liên hoan 31 31 Ôn tập tập đọc nhạc số số 32 32 Học hát: Tổ quốc tin yêu chúng em 33 33 Ôn tập hát 34 34 Ôn tập hai tập đọc nhạc hát 35 35 Tập biểu diễn số hát học

– Xem thêm –

Xem thêm: Tải Phân phối chương trình môn Âm nhạc lớp 4 – Nội dung chương trình học môn Âm nhạc lớp 4, Tải Phân phối chương trình môn Âm nhạc lớp 4 – Nội dung chương trình học môn Âm nhạc lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.