Định nghĩa Cursor là gì?

Cursor là Con trỏ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cursor – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một con trỏ là một chỉ số thể vận động và di chuyển được sử dụng để chỉ ra vị trí hiện tại cho bất kể nguồn vào trên một giao diện máy tính. Con trỏ hoàn toàn có thể được vận động và di chuyển dọc theo giao diện hoặc ứng dụng với sự giúp sức của những phím khác nhau trên bàn phím hoặc với sự giúp sức của những thiết bị đầu vào hoặc trỏ như một con chuột. Một con trỏ giúp người dùng lựa chọn hành vi như kéo, thả, nhấp chuột và điểm trong những ứng dụng đơn cử và cũng giúp nhập văn bản trong trường hợp những giao diện dựa trên văn bản .

Giải thích ý nghĩa

Trong trường hợp soạn thảo văn bản hoặc giao diện dòng lệnh, con trỏ được biết đến như một dấu mũ hoặc văn bản con trỏ. Nó thường được biểu diễn bằng một đường thẳng đứng hoặc một gạch mà có thể là một trong hai ổn định hoặc nhấp nháy. Con trỏ chuột thường được biết đến như một con trỏ. Nếu con trỏ được đặt vào một nút trong một ứng dụng và chuột được nhấp trái, nó bắt đầu hành động. Các lượt trỏ trỏ thành một hình ảnh tay trong khi lơ lửng hoặc di chuyển qua các đối tượng cụ thể hoặc văn bản trong hệ điều hành Microsoft Windows. Trong khi tải một trang web theo yêu cầu của người sử dụng hoặc khi hệ thống đang khởi chạy ứng dụng yêu cầu, con trỏ chuyển thành hình ảnh đồng hồ cát hoặc một số khác “chờ đợi” chỉ thị.

What is the Cursor? – Definition

A cursor is a movable indicator that is used to indicate the current position for any input on a computer interface. The cursor can be moved along the interface or application with the help of various keys on the keyboard or with the help of input or pointing devices such as a mouse. A cursor helps users to select actions such as drag, drop, click and point in specific applications and also helps in text entry in the case of text-based interfaces .

Understanding the Cursor

In the case of text editors or command-line interfaces, the cursor is known as a caret or text cursor. It is usually represented by a vertical line or an underscore which could be either steady or flashing. The mouse cursor is often known as a pointer. If the cursor is placed on a button in an application and the mouse is left clicked, it initiates an action. The pointing cursor turns into a hand image while hovering or moving over specific objects or text in the Microsoft Windows operating system. While loading a webpage requested by the user or while the system is launching the requested application, the cursor changes into hourglass image or some other ” waiting ” indicator .

Thuật ngữ liên quan

  • Mouseover
  • Mouse
  • Pointing Stick
  • Autonomic Computing
  • Windows Server
  • Application Server
  • Full Virtualization
  • Legacy System
  • Paravirtualized Operating System
  • Ubuntu Certified Professional

Source: Cursor là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *