Máy biến áp khi thao tác là ra làm sao ?

Máy biến áp khi làm việc : Các máy biến áp được tính toán, chế tạo với một chế độ làm việc lâu dài và liên tục nào đó gọi là chế độ định mức. Đây là chế độ làm việc của máy biến áp ứng với các thông số và điều kiện định mức: điện áp U = Uđm, tần số f = fđm, công suất S = Sđm và điều kiện môi trường như tính toán thiết kế (tmt = ttk). Hãy tham khảo với Mobitool nhé.

Video thí nghiệm ngắn mạch máy biến áp

Máy biến áp khi làm việc là như thế nào ?

1. Công suất định mức máy biến áp

Công suất định mức là công suất toàn phần (biểu kiến) được nhà máy chế tạo qui định trong lý lịch MBA. Máy biến áp có thể tải được liên tục công suất này (S = Sđm) khi điện áo là Uđm, tần số fđm và điều kiện làm mát là định mức và khi đó tuổi thọ của MBA sẽ bằng định mức.

  • Đối với MBA hai cuộn dây công suất định mức là công suất của mỗi cuộn dây.
  • Đối với MBA ba cuộn dây người ta có thể chế tạo các loại sau:

+ 100 / 100 / 100 là loại có hiệu suất của mỗi cuộn dây đều bằng hiệu suất định mức. + 100 / 100 / 66,7 là loại có hiệu suất của hai cuộn dây bằng hiệu suất định mức và hiệu suất của cuộn thứ ba bằng 66,7 % hiệu suất định mức.

  • Đối với MBA tự ngẫu thì công suất định mức là công suất của một trong hau đầu sơ hoặc thứ cấp mà hai đầu này có liên hệ tự ngẫu với nhau, công suất này còn gọi là công suất xuyên.

2. Điện áp định mức

Điện áp định mức của máy biến áp là điện áp của những cuộn dây khi không tải được pháp luật trong lý lịch máy biến áp. Tỉ số biến hóa điện áp :

3. Dòng điện định mức

Dòng điện định mức là dòng điện của những cuộn dây được nhà máy sản xuất sản xuất lao lý, với những dòng điện này thì máy biến áp thao tác lâu bền hơn mà không bị quá tải. Dòng điện định mức được xác lập như sau :

4. Điện áp ngắn mạch Un%

Điện áp ngắn mạch là điện áp giữa hai đầu cuộn sơ cấp khi ngắn mạch cuộn thứ cấp thì dòng điện trong cuộn dây sơ cấp bằng dòng điện định mức. Ý nghĩa : Điện áp ngắn mạch đặc trưng cho điện áp rơi trên tổng trở cuộn dây MBA khi dòng chạy trong cuộn dây bằng dòng định mức và dùng để xác lập tổng trở cuộn dây MBA. Khi Uđm, Sđm tăng thì Un cũng tăng. Ví dụ : Với Uc = 35 KV ; Sđm = 630 KVA thì Un = 6,5 %.

Với Uc = 35 KV; Sđm = 80,000 KVA thì Un = 9%.

Khi Un tăng tì giảm được dòng ngắn mạch nhưng sẽ tăng tổn thất hiệu suất, tổn thất điện áo trong máy biến áo và giá tiền MBA cũng tăng. UN % là tỉ lệ phần trăm điện áp ngắn mạch so với điện áp định mức. Nối tắt cuộn dây thứ cấp, tăng điện áp nguồn đưa vào cuộn dây sơ cấp cho đến khi chỉ số trên Ampe kế bằng dòng định mức thì giá trị UN chính là chỉ số trên voltmet. Khi ngắn mạch UN rất nhỏ nên từ thông trong máy biến áp cũng rất nhỏ nghĩa là ra xem như dòng không tải I0 = 0, trong sơ đồ sửa chữa thay thế ta hoàn toàn có thể bỏ nhánh xm – rm. Ta có :

điện áp ngắn mạch máy biến áp là gì

Chú ý : Khi thí nghiệm ngắn mạch điện áp đặt vào hai đầu cuộn dây sơ cấp nhỏ nên dòng điện bằng dòng định mức nhưng khi ngắn mạch sự cố điện áp mạng lưới hệ thống có giá trị lớn nên dòng ngắn mạch rất lớn.

5. Dòng điện không tải I0%

Dòng điện không tải là đại lượng đặc trưng cho tổn hao không tải của MBA, nhờ vào đặc thù từ, chất lượng cũng như cấu trúc lắp ghép của lõi thép. Ngày nay người ta sử dụng thép tốt để sản xuất MBA nên dòng I0 giảm. I0 % biểu lộ bằng Tỷ Lệ so với dòng điện định mức Iđm Quan hệ giữa dòng không tải và tổn hao không tải :

Trị số của dòng không tải được xác lập nhờ thí nghiệm không tải : Ta cho hở mạch cuộn thứ cấp và đưa vòa cuộn sơ cấp điện áp định mức thì giá trị dòng điện đo được ở mạch sơ cấp chính là giá trị dòng không tải.

6. Tổ đấu dây của máy biến áp

Trong những máy biến áo ba pha những cuộn dây hoàn toàn có thể nối lại với nhau thành hình sao ( Y ), tam giác ( ) hay nối ziczag. Khi nối sao ta lấy ba đầu cuối nối chung và ba đầu còn lại để tự do ( hình a ), nối tam giác thì đầu cuối của pha này nối với đầu của pha kia ( hình b ). Khi nối ziczag cuộn dây của mỗi pha được chia làm hai nửa và được quấn trên hai trụ khác nhau, hai nửa này được tiếp nối đuôi nhau ngược nhau ( hình c ). Kiểu nối ziczag rất ít dùng vì tốn nhiều đồng hơn và chỉ gặp trọng những máy biến áp dùng cho thiết bị chỉnh lưu hoặc trong những máy biến áp đo lường và thống kê để hiệu chỉnh sai số về góc lệch sóng.

Thông thường các máy biến áp hay dùng các tổ đấu dây Y/Y0, Y/, Y0/ (Y0 các cuộn dây được nối theo hình sao và trung tính nối đất trực tiếp).

Vậy : Tổ nối dây của máy biến áp được hình thành do sự phối hợp kiểu nối dây sơ cấp so với kiểu nối dây thứ cấp và nó bộc lộ góc lệch sóng giữa điện áp dây sơ cấp và thứ cấp của máy biến áp. Người ta qui ước bộc lộ tổ đấu dây MBA dựa vào góc lệch sóng sức điện động của phía sơ cấp E1 và thứ cấp E2.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *