Capo 2

Tone

[C]

[Dm]

Dưới cơn mưa phùn nhẹ có hai kẻ

[G]

khờ chen xe lướt nhanh

[C]

Lách len qua dòng người vẫn đang ghì

[F]

chặt tay xe lăn bánh

[Dm]

Gấp phanh nơi đèn đường đếm tay chờ

[G]

còn ba giây đến xanh

[A7]

Và em nói yêu anh

Bờ vai của

[Dm]

anh là

[G]

nơi mà em thấy

[C]

yên bình

[F]

nhất

[Dm]

Em muốn nương

[E7]

tựa vào anh từ

[Am]

nay, về sau, mãi

[A7]

mãi

Choàng tay

[Dm]

khẽ ôm từ

[G]

sau, làn hơi ấm

[C]

tan vào

[F]

nhau

[Dm]

Em muốn nương

[E7]

tựa vào anh từ

[Am]

nay, về sau, mãi

[A7]

mãi

[Dm]

Giữa đại lộ

[G]

Đông Tây .

[C]

Có mình cầm

[F]

đôi tay

[Dm]

Giữa đại lộ

[E7]

Đông Tây

[Am]

[A7]

[Dm]

Giữa đại lộ

[G]

Đông Tây .

[C]

Có mình cầm

[F]

đôi tay

[Dm]

Giữa đại lộ

[E7]

Đông Tây

[Am]

[A7]

[Dm]

Ánh trăng trên khung trời nép sau đèn

[G]

đường như em nép anh

[C]

Hát vu vơ bềnh bồng mấy câu chẳng

[F]

đầu không đuôi em viết

[Dm]

Lá la la là là. Lắng nghe nhịp

[G]

đập con tim lướt nhanh

[A7]

Từ câu hát yêu anh, i love u

Bàn tay của

[Dm]

anh là

[G]

nơi mà em thấy

[C]

yên bình

[F]

nhất

[Dm]

Em muốn nương

[E7]

tựa vào anh từ

[

Am

]

nay, về sau, mãi

[A7]

mãi

Choàng tay

[Dm]

khẽ ôm từ

[G]

sau, làn hơi ấm

[C]

tan vào

[F]

nhau

[Dm]

Em muốn nương

[E7]

tựa vào anh từ

[Am]

nay, về sau, mãi

[A7]

mãi

[Dm]

Trái Đất vẫn cứ

[G]

xoay cuộc sống mai

[C]

đây chẳng biết

[F]

thế nào

[Dm]

Nhưng em vẫn

[E7]

mong mình vẫn như

[Am]

thế thôi

[A7]

[Dm]

Vẫn sẽ năm

[G]

tay mặc kệ trời

[C]

mây có thay có

[F]

đổi

[Dm]

Nhưng em vẫn

[E7]

mong mình mãi

[Am]

như thế thôi

Bờ vai của

[Dm]

anh là

[G]

nơi mà em thấy

[C]

yên bình

[F]

nhất

[Dm]

Em muốn nương

[E7]

tựa vào anh từ

[Am]

nay, về sau, mãi

[A7]

mãi

Choàng tay

[Dm]

khẽ ôm từ

[G]

sau, làn hơi ấm

[C]

tan vào

[F]

nhau

[Dm]

Em muốn nương

[E7]

tựa vào anh từ

[Am]

nay, về sau, mãi

[A7]

mãi

[Dm]

Giữa đại lộ

[G]

Đông Tây .

[C]

Có mình cầm

[F]

đôi tay

[Dm]

Giữa đại lộ

[E7]

Đông Tây

[Am]

[A7]

[Dm]

Giữa đại lộ

[G]

Đông Tây .

[C]

Có mình cầm

[F]

đôi tay

[Dm]

Giữa đại lộ

[E7]

Đông Tây

[

Am

]

[A7]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *