Hôm

[

C

]

qua anh tát nước đầu đình

Hôm

[G]

qua anh thấy em một mình

Hôm

[Am]

qua em đi ngang qua xóm

Anh gọi to em

[F]

ơi Nhưng sao em làm thinh

Nói thật là em

[C]

đẹp không cần chút son phấn nà

Em

[G]

đẹp như là một bài dân ca

Thật ra anh

[Am]

cố ý bỏ áo lại

Nếu em có

[F]

nhặt được thì cho anh xin nha .

[C]

Hát :

Hôm qua tát nước đầu

[G]

đình

Bỏ quên cái áo trên

[Am]

cành hoa sen

[F]

[C]

Em được thì cho anh

[G]

xin

Hay là em để làm

[Am]

tin trong nhà

[F]

Áo

[C]

anh sứt chỉ đường

[G]

Vợ anh chưa

[Am]

có, mẹ già chưa

[F]

khâu

Áo

[C]

anh sứt chỉ đã

[G]

lâu

Mai mượn cô

[Am]

ấy về khâu cho

[F]

cùng .

ĐK :

Khâu

[C]

rồi anh sẽ trả công

Đến khi lấy

[G]

chồng, anh sẽ giúp cho

Giúp

[Am]

em năm thúng xôi vò

Ba con lợn

[F]

béo, một vò rượu tăm .

Giúp

[C]

em đôi chiếu em nằm

Đôi chăn em

[G]

đắp, đôi chằm em đeo

Giúp

[Am]

cho quan tám tiền cheo ,

Quan năm tiền

[F]

cưới, lại đèo buồng cau .

Khâu

[C]

rồi anh sẽ trả công

Đến khi lấy

[G]

chồng, anh sẽ giúp cho

Giúp

[Am]

em năm thúng xôi vò

Ba con lợn

[F]

béo, một vò rượu tăm .

Giúp

[C]

em đôi chiếu em nằm

Đôi chăn em

[G]

đắp, đôi chằm em đeo

Giúp

[Am]

cho quan tám tiền cheo ,

Quan năm tiền

[F]

cưới, lại đèo buồng cau .

Rap 2 :

Hey anh

[C]

vô tình quên chiếc áo

Áo anh

[G]

cố ý quên chiếc áo

Hey anh

[Am]

vô tình quên chiếc áo áo

Anh

[F]

cố ý quên chiếc áo

Hey anh

[C]

vô tình, vô tình, vô tình

Hay anh

[G]

cố ý, cố ý, cố ý

Ý anh

[Am]

vô tình, vô tình, vô tình

Hay anh

[F]

cố ý, cố ý, cố ý .

Verse 2 :

Hôm

[C]

qua anh tát nước đầu đình

Ngay khúc

[G]

nối hai làng mình

[Am]

hò là hò dô ta

Không nơi

[F]

nào mà đẹp bằng quê ta

Vắng

[C]

người anh đứng đó hát ca

Nắng lên

[G]

nóng quá anh cởi áo ra

Um áo

[Am]

anh đã sứt chỉ đường tà

Vợ anh làm gì

[F]

có, biết kiếm ở đâu ra

Em thì có

[C]

thể không chút son phấn

Nhưng sự mộc

[G]

mạc cũng là điều anh thích

Da

[Am]

anh thì hoàn toàn có thể cháy nắng

Nhưng biết đâu

[F]

được con tim anh vẫn còn trinh

Anh không thể nào

[C]

hát nhạc sến được như Chế Linh

Nhưng mà dân

[G]

ca thì anh hoàn toàn có thể thử

Áo

[Am]

anh lỡ quên lại trên cành

Em đi ngang có

[F]

thấy nhặt dùm anh được chứ ?

Để anh còn gặp

[C]

em .

ĐK :

Khâu

[C]

rồi anh sẽ trả công

Đến khi lấy

[G]

chồng, anh sẽ giúp cho

Giúp

[Am]

em năm thúng xôi vò

Ba con lợn

[F]

béo, một vò rượu tăm .

Giúp

[C]

em đôi chiếu em nằm

Đôi chăn em

[G]

đắp, đôi chằm em đeo

Giúp

[Am]

cho quan tám tiền cheo ,

Quan năm tiền

[F]

cưới, lại đèo buồng cau .

ĐK :

Khâu

[C]

rồi anh sẽ trả công

Đến khi lấy

[G]

chồng, anh sẽ giúp cho

Giúp

[Am]

em năm thúng xôi vò

Ba con lợn

[F]

béo, một vò rượu tăm .

Giúp

[C]

em đôi chiếu em nằm

Đôi chăn em

[G]

đắp, đôi chằm em đeo

Giúp

[Am]

cho quan tám tiền cheo ,

Quan năm tiền

[F]

cưới, lại đèo buồng cau .

[C]

ĐK ( lên 1 cung ) :

Khâu

[D]

rồi anh sẽ trả công

Đến khi lấy

[A]

chồng, anh sẽ giúp cho

Giúp

[Bm7]

em năm thúng xôi vò

Ba con lợn

[G]

béo, một vò rượu tăm .

Giúp

[D]

em đôi chiếu em nằm

Đôi chăn em

[A]

đắp, đôi chằm em đeo

Giúp

[Bm]

cho quan tám tiền cheo ,

Quan năm tiền

[G]

cưới, lại đèo buồng cau .

Khâu

[D]

rồi anh sẽ trả công

Đến khi lấy

[A]

chồng, anh sẽ giúp cho

Giúp

[Bm7]

em năm thúng xôi vò

Ba con lợn

[G]

béo, một vò rượu tăm .

Giúp

[D]

em đôi chiếu em nằm

Đôi chăn em

[A]

đắp, đôi chằm em đeo

Giúp

[Bm]

cho quan tám tiền cheo ,

Quan năm tiền

[G]

cưới, lại đèo buồng cau .

[D]

Hey anh

[D]

vô tình quên chiếc áo

Áo anh

[A]

cố ý quên chiếc áo

Hey anh

[Bm]

vô tình quên chiếc áo áo

Anh

[G]

cố ý quên chiếc áo

Hey anh

[D]

vô tình, vô tình, vô tình

Hay anh

[A]

cố ý, cố ý, cố ý

Ý anh

[Bm]

vô tình, vô tình, vô tình

Hay anh

[G]

cố ý, cố ý, cố ý .

Mấy đứa

[D]

trẻ rong chơi đôi chân đất kìa

Và con

[A]

người nơi đây họ chân thực

Có khi

[Bm]

nào ta nhặt được chút duyên nè

Có khi

[G]

nào ta trở thành thân thiện yeah

Vì nếu

[D]

không mai đây em lấy chồng

Anh buồn

[A]

như con chuồn chuồn kia em thấy không ?

Nên bây

[Bm]

giờ anh muốn ngỏ lời trước

Anh Tặng em cả tấm

[G]

lòng này em lấy không ?

Nói thiệt !

[D]

Hôm qua tát nước đầu

[A]

đình

Bỏ quên cái áo

[Bm]

trên cành hoa

[

G

]

sen .

[D]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *