Học thuật

Mẫu ngẫu nhiên ( random sample ) Mẫu được chọn một những ngẫu nhiên trong đó những đơn vị chức năng tìm hiểu trong toàn diện và tổng thể có thời cơ được lựa chọn ngang nhau .

Mẫu ngẫu nhiên là gì?

Mẫu ngẫu nhiên (random sample) Mẫu được chọn một các ngẫu nhiên trong đó các đơn vị điều tra trong tổng thể có cơ hội được lựa chọn ngang nhau.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên

Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản:

Đối với giải pháp này thứ nhất người nghiên cứu và điều tra cần lập list những đơn vị chức năng của toàn diện và tổng thể chung theo một trật tự nào đó ví dụ như lập theo tên, c theo quy mô hoặc địa chỉ …, sau đó đánh STT vào trong list ; rồi dùng những chiêu thức ngẫu nhiên như rút thăm, dùng bảng số ngẫu nhiên, dùng hàm random của máy tính để chọn ra từng đơn vị chức năng trong tổng thể và toàn diện chung vào mẫu .
Phương pháp này thường vận dụng khi những đơn vị chức năng của toàn diện và tổng thể chung nằm ở vị trí địa lý gần nhau, những đơn vị chức năng đồng đều nhau về đặc thù. Phương pháp này thường thì được vận dụng trong quy trình kiểm tra chất lượng loại sản phẩm trong dây chuyền sản xuất sản xuất hàng loạt .

Chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống:

Trước tiên lập list những đơn vị chức năng của toàn diện và tổng thể chung theo một trật tự quy ước nào đó, sau đó đánh số thứ tự những đơn vị chức năng trong list. Đầu tiên chọn ngẫu nhiên 1 đơn vị chức năng trong list ; sau đó cứ cách đều k đơn vị chức năng lại chọn ra 1 đơn vị chức năng vào mẫu, … cứ như thế cho đến khi chọn đủ số đơn vị chức năng của mẫu .

Chọn mẫu cả khối:

Trước tiên lập list toàn diện và tổng thể chung theo từng khối ( như làng, xã, phường, lượng loại sản phẩm sản xuất trong 1 khoảng chừng thời hạn … ). Sau đó, ta chọn ngẫu nhiên một số ít khối và tìm hiểu toàn bộ những đơn vị chức năng trong khối đã chọn. Thường dùng chiêu thức này khi không có sẵn list vừa đủ của những đơn vị chức năng trong tổng thể và toàn diện cần nghiên cứu và điều tra .

Chọn mẫu phân tầng:

Trước tiên phân loại toàn diện và tổng thể thành những tổ theo 1 tiêu thức hay nhiều tiêu thức có tương quan đến mục tiêu nghiên cứu và điều tra. Sau đó trong từng tổ, dùng cách chọn mẫu ngẫu nhiên đơn thuần hay chọn mẫu hệ thống để chọn ra những đơn vị chức năng của mẫu. Đối với chọn mẫu phân tầng, số đơn vị chức năng chọn ra ở mỗi tổ hoàn toàn có thể tuân theo tỷ suất số đơn vị chức năng tổ đó chiếm trong tổng thể và toàn diện, hoặc hoàn toàn có thể không tuân theo tỷ suất .

Chọn mẫu nhiều giai đoạn:

Phương pháp này thường vận dụng so với tổng thể và toàn diện chung có quy mô quá lớn và địa phận điều tra và nghiên cứu quá rộng. Việc chọn mẫu phải trải qua nhiều tiến trình ( nhiều cấp ). Trước tiên phân loại tổng thể và toàn diện chung thành những đơn vị chức năng cấp I, rồi chọn những đơn vị chức năng mẫu cấp I. Tiếp đến phân loại mỗi đơn vị chức năng mẫu cấp I thành những đơn vị chức năng cấp II, rồi chọn những đơn vị chức năng mẫu cấp II … Trong mỗi cấp hoàn toàn có thể vận dụng những cách chọn mẫu ngẫu nhiên đơn thuần, chọn mẫu hệ thống, chọn mẫu phân tầng, chọn mẫu cả khối để chọn ra những đơn vị chức năng mẫu .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.