Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” mưu sát “, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ mưu sát, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ mưu sát trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. sao gọi là mưu sát

2. 30 tháng 3: Mưu sát tổng thống Ronald Reagan trong Washington, D. C., người mưu sát John Hinckley bị bắt.

3. Hắn đã âm mưu sát hại Đại vương

4. Con trai cả của Jack bị mưu sát.

5. Tom, cậu nghĩ rằng Zoe Barnes bị mưu sát?

6. Chính phủ Anh chấp thuận vụ mưu sát tôi?

7. Và tôi sẽ bị khép vào tội mưu sát Ferragamo.

8. Jeanine đã mưu sát toàn bộ một bè phái, Caleb.

9. Anh bị bắt vì vụ mưu sát Jake Riley không thành.

10. Họ cấu kết với nhau tìm cách mưu sát Hồ Quý Ly.

11. Kiến Thành đã hai lần mưu sát Thế Dân nhưng bất thành.

12. Vụ đầu độc được điều tra như là một vụ mưu sát.

13. Anh bị truy tố tội mưu sát và chống lại quốc gia.

14. Anh có nghĩ đây là một vụ mưu sát có kế hoạch trước?

15. Bọn chúng gài cái xác cho anh, đây là một vụ mưu sát.

16. Một người Canada bị kết tội mưu sát do gây lây nhiễm HIV

17. Ngài Temple, phản ứng của ngài ra sao trước vụ mưu sát ở Nga?

18. Ngay sau đó, hung thủ thực hiện vụ mưu sát bị cảnh sát tóm gọn.

19. Bà ám chỉ là có người trong chính phủ âm mưu sát hại chồng bà?

20. Khi Pharaoh phát hiện ra vụ việc, Imhotep và Anck-su-Namun mưu sát ông ta.

21. Có cả một danh sách dài những người bị ông ta mưu sát hoặc mất tích

22. Vụ mưu sát Coligny là biến cố khởi phát cuộc khủng hoảng dẫn đến vụ thảm sát.

23. Sau khi ngài bị mưu sát, nhóm môn đồ ngài tan rã (Ma-thi-ơ 26:31).

24. Nhiều lần cố mưu sát của Pilgrim sẽ gây tổn hại khôn lường cho dòng thời gian.

25. Tôi chưa từng nghe nói về một vụ mưu sát chính trị nào trên đất nước này.

26. Tuy nhiên, phản ứng trong nhân dân buộc Brutus và những kẻ mưu sát rời khỏi Rome.

27. Giả sử Robin bị mưu sát để ngăn anh ấy giúp ta tìm ra kẻ đó là ai.

28. Vào ngày 11 tháng 10 năm 1645 ông ta bị một nhóm sĩ quan quân đội mưu sát.

29. Điều đó có nghĩa cô ta chỉ có 1 cơ hội để mưu sát mỗi người chúng ta.

30. Kirk và bác sĩ McCoy sẽ bị đưa ra xét xử… về tôi mưu sát Thống soái Gorkon.

31. Ngay lúc này những kẻ khủng bố đang âm mưu sát hại một ứng cử viên tổng thống.

32. Ngay lúc này,… những kẻ khủng bố đang âm mưu sát hại một ứng cử viên tổng thống.

33. Anh Hutu và gia đình anh bị kẻ mưu sát tìm giết, nên họ phải chạy trốn đến Tanzania.

34. Có kẻ đã gây ra rất nhiều chuyện chỉ để vu tội mưu sát và dẫn anh tới đây.

35. Anh Chambers, anh đang đối mặt với tội danh giết người và cố gắng mưu sát một Nghị sĩ.

36. Và vụ mưu sát Thư ký Bang Đã hủy hoại hoàn toàn số điểm bầu cử của chúng ta.

37. 6 Khi còn là một cậu bé, Giô-ách thoát được cuộc mưu sát trong đường tơ kẽ tóc.

38. Sau một vụ mưu sát, họ sẽ cô lập các mục tiêu giá trị cao, đó là giao thức.

39. Vì hoạt động của ông chống đối chính phủ quân sự của Nguyễn Cao Kỳ nên bị mưu sát.

40. Ý ngươi là sẵn sàng buộc tội Nữ Hoàng Mary và mẹ ta vì tội cố mưu sát Vua?

41. và sẽ thực hiện bước tiếp bằng cách Montgomery về lâu đài để buộc ta tội mưu sát Nhà Vua.

42. Với trường hợp loài ếch ấp trứng trong bao tử, chúng ta có lẽ đã “mưu sát chúng bằng nấm mốc”

43. Vì Onias III (bị lưu đày ở An-ti-ốt) lên tiếng nghịch lại vụ này, Menelaus âm mưu sát hại ông ta.

44. Ông bắt giữ những người bị tình nghi là kẻ mưu sát và thay cha nắm quyền lãnh đạo kiêm chức thượng tế.

45. Khi Tổng Đốc Ghê-đa-lia bị mưu sát, nhóm người này trốn qua Ai Cập và đem Giê-rê-mi đi với chúng.

46. Người đàn ông này là người đầu tiên ở Canada bị kết tội mưu sát vì đã lây truyền vi-rút một cách khinh suất .

47. Hiện chúng tôi có 300 sinh viên, đều đam mê điều tra các vụ mưu sát CSI khi đang theo học các kỹ năng khoa học.

48. Nhiều năm trước, khi Giô-sép 17 tuổi, người thanh niên này đã bị chính các anh mình bội phản, suýt nữa thì bị họ mưu sát.

49. Vua mới hay rằng một đầy tớ trung thành là Mạc-đô-chê đã phá vỡ âm mưu sát hại vua nhưng lại chưa được tưởng thưởng.

50. Đội thi hành luật cho rằng tên người Ý nhập cư Ottilio Panza… là kẻ tình nghi hàng đầu trong việc mưu sát giáo sĩ của địa phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *