Câu hỏi

Nephilim là ai/cái gì?

Trả lời

Người Nephilim (“những con người sa ngã, khổng lồ”) là hậu duệ của mối quan hệ thể xác giữa các con trai của Chúa và con gái của loài người như nhắc đến trong Sáng thế ký 6:1-4. Đã có rất nhiều tranh luận về danh tính của “các con trai của Chúa”. Ý kiến của chúng tôi là “các con trai của Chúa” là các thiên thần sa ngã (ma quỷ) những kẻ quan hệ với phụ nữ hoặc nhập vào người nam để quan hệ xác thịt với người nữ. Hậu quả của sự kết hợp này là những đứa con Nephilim, là những “những anh hùng thời xưa, những người nổi danh một thời” (Sáng thế ký 6:4).

Tại sao các ma quỷ lại làm điều này? Kinh thánh không cho chúng ta 1 câu trả lời cụ thể. Ma quỷ là những thực thể gian ác, biến thái – vì thế không gì mà chúng không thể làm. Để giải thích cho việc làm của chúng, có 1 phỏng đoán rằng ma quỷ dự định làm ô uế dòng dõi loài người để ngăn cản việc đấng Mê-sai đến. Chúa đã hứa rằng đấng Mê-sai sẽ đạp nát đầu của loài rắn độc, Sa-tăn (Sáng thế ký 3:15). Những ma quỷ trong Sáng thế kỷ chương 6 có thể đang cố gắng để ngăn chặn việc loài rắn độc bị giày đạp và làm cho 1 “dòng dõi trắng tội của người nữ” không thể được ra đời. Xin được nhắc lại, đây không phải là 1 câu trả lời cụ thể đưa ra bởi thánh kinh, nhưng là 1 lập luận dựa vào thánh kinh.

Vậy những người Nephilim này là gì? Theo như truyền thuyết Do Thái và các truyền thuyết khác (sách của Enoch và các bản ghi ngoài kinh thánh khác), họ là 1 tộc người khổng lồ và là các siêu nhân làm những việc ác. Kích thước to lớn và sức mạnh của họ có thể đến từ sự pha trộn giữa “DNA” của quỷ dữ và gien của con người. Trong bộ phim Nô-ah mà Russel Crowe thủ vai, người Nephilim là các thiên thần sa ngã bị nhốt vào trong đá. Tất cả những gì mà Kinh thánh trực tiếp nói về họ là “những anh hùng thời xưa, những người nổi danh một thời” (Sáng thế ký 6:4). Người Nephilim không phải người ngoài hành tinh, thiên sứ, “thần canh giữ”, hay quái vật trong đá; họ thuộc về 1 giống loài thật sự sinh ra từ quan hệ của các con trai của Chúa và con gái của loài người (Sáng thế ký 6:1-4).

Điều gì đã xảy đến với các Nephilim? Người Nephilim là 1 trong các lý do chính của trận lụt trong thời Nô-ah. Ngay sau khi nhắc đến Nephilim, Lời của Chúa nói rằng “Bấy giờ CHÚA thấy tội ác của loài người quá nhiều trên mặt đất. Lòng người nào cũng mải mê toan tính những chuyện xấu xa tội lỗi. CHÚA lấy làm ân hận vì đã dựng nên loài người trên mặt đất. Lòng Ngài buồn bã âu sầu. Vì thế CHÚA phán, ‘Ta sẽ xóa sạch loài người Ta đã dựng nên khỏi mặt đất – loài người, loài súc vật, loài bò sát, và luôn cả loài chim bay trên trời. Ta lấy làm ân hận vì đã dựng nên chúng’” (Sáng thế ký 6:5-7). Chúa đã làm trận lục trên toàn bộ trái đất, giết tất cả người và vật ngoại trừ Nô-a, gia đình ông, và các con vật trên tàu của ông. Tất cả những thứ khác đều bị xóa sạch, gồm cả người Nephilim (Sáng thế ký 6:11-22).

Liệu còn người Nephilim nào sau trận lụt? Sáng thế ký 6:4 nói với chúng ta, “Thuở ấy trên mặt đất có những người khổng lồ, về sau vẫn còn có những người ấy.” Dường như ác quỷ đã lặp lại tội lỗi của chúng lúc nào đó sau trận lụt thêm lần nữa. Tuy nhiên, điều đó nếu có xảy ra thì cũng trong 1 phạm vi nhỏ hơn rất nhiều so với trước trận lụt. Khi những trinh sát Ít-sơ-ra-en do thám vùng Ca-na-an, họ báo với Môi-sê: “Chúng tôi đã thấy những người khổng lồ ở đó; ấy là con cháu của A-nác, dòng dõi của những người khổng lồ. Chúng tôi cảm thấy mình giống như những con cào cào trước mắt họ, và họ cũng thấy chúng tôi như vậy.” (Dân số 13:33). Đoạn Kinh thánh này không nói rằng người Nephilim thật sự ở đó mà chỉ nói rằng các trinh sát nghĩ rằng họ đã thấy người Nephilim. Rất có thể rằng các trinh sát đã thấy những người cao to trong sứ Ca-na-an và bởi sợ hãi mà họ nghĩ rằng đó là người Nephilim. Hoặc, có thể rằng sau trận lụt, ác quỷ 1 lần nữa lại quan hệ với những người nữ, sinh ra các người Nephilim. Cũng có thể rằng chủng người Nephilim nào đó được di truyền qua 1 trong những con dâu của Nô-a. Dù gì đi nữa, những “người khổng lồ” này cũng đã bị tiêu diệt bởi người Ít-sơ-ra-en khi họ tiến vào sứ Ca-na-an (Giô-suê 11:21-22) và trong các cuộc chiến sau này của họ (Phục truyền 3:11, 1 Sa-mu-ên 17).

Ngày nay, điều gì ngăn cản ác quỷ sản sinh ra thêm các Nephilim? Dường như Chúa đã kết thúc việc ác quỷ quan hệ với loài người bằng việc cô lập các ác quỷ thực hiện hành vi ấy. Giu-đê câu 6 cho chúng ta biết, “Những thiên sứ không giữ vị trí của họ, nhưng rời bỏ nơi ở của họ, đã bị Ngài xiềng và nhốt vĩnh viễn dưới vực tối để chờ ngày phán xét lớn.” Rõ ràng, ngày nay không phải tất cả ác quỷ đều ở trong “xiềng xích”, có nghĩa là có 1 nhóm ác quỷ phạm phải những tội lỗi ngoài sự sa ngã ban đầu. Có thể là, những ác quỷ quan hệ với người nữ là những ác quỷ đã bị “xiềng và nhốt vĩnh viễn” không còn có thể thực hiện tội lỗi ấy nữa.

English


Trở lại trang chủ tiếng Việt

Nephilim là ai/cái gì?

Người Nephilim (“những con người sa ngã, khổng lồ”) là hậu duệ của mối quan hệ thể xác giữa các con trai của Chúa và con gái của loài người như nhắc đến trong Sáng thế ký 6:1-4. Đã có rất nhiều tranh luận về danh tính của “các con trai của Chúa”. Ý kiến của chúng tôi là “các con trai của Chúa” là các thiên thần sa ngã (ma quỷ) những kẻ quan hệ với phụ nữ hoặc nhập vào người nam để quan hệ xác thịt với người nữ. Hậu quả của sự kết hợp này là những đứa con Nephilim, là những “những anh hùng thời xưa, những người nổi danh một thời” (Sáng thế ký 6:4).Tại sao các ma quỷ lại làm điều này? Kinh thánh không cho chúng ta 1 câu trả lời cụ thể. Ma quỷ là những thực thể gian ác, biến thái – vì thế không gì mà chúng không thể làm. Để giải thích cho việc làm của chúng, có 1 phỏng đoán rằng ma quỷ dự định làm ô uế dòng dõi loài người để ngăn cản việc đấng Mê-sai đến. Chúa đã hứa rằng đấng Mê-sai sẽ đạp nát đầu của loài rắn độc, Sa-tăn (Sáng thế ký 3:15). Những ma quỷ trong Sáng thế kỷ chương 6 có thể đang cố gắng để ngăn chặn việc loài rắn độc bị giày đạp và làm cho 1 “dòng dõi trắng tội của người nữ” không thể được ra đời. Xin được nhắc lại, đây không phải là 1 câu trả lời cụ thể đưa ra bởi thánh kinh, nhưng là 1 lập luận dựa vào thánh kinh.Vậy những người Nephilim này là gì? Theo như truyền thuyết Do Thái và các truyền thuyết khác (sách của Enoch và các bản ghi ngoài kinh thánh khác), họ là 1 tộc người khổng lồ và là các siêu nhân làm những việc ác. Kích thước to lớn và sức mạnh của họ có thể đến từ sự pha trộn giữa “DNA” của quỷ dữ và gien của con người. Trong bộ phim Nô-ah mà Russel Crowe thủ vai, người Nephilim là các thiên thần sa ngã bị nhốt vào trong đá. Tất cả những gì mà Kinh thánh trực tiếp nói về họ là “những anh hùng thời xưa, những người nổi danh một thời” (Sáng thế ký 6:4). Người Nephilim không phải người ngoài hành tinh, thiên sứ, “thần canh giữ”, hay quái vật trong đá; họ thuộc về 1 giống loài thật sự sinh ra từ quan hệ của các con trai của Chúa và con gái của loài người (Sáng thế ký 6:1-4).Điều gì đã xảy đến với các Nephilim? Người Nephilim là 1 trong các lý do chính của trận lụt trong thời Nô-ah. Ngay sau khi nhắc đến Nephilim, Lời của Chúa nói rằng “Bấy giờ CHÚA thấy tội ác của loài người quá nhiều trên mặt đất. Lòng người nào cũng mải mê toan tính những chuyện xấu xa tội lỗi. CHÚA lấy làm ân hận vì đã dựng nên loài người trên mặt đất. Lòng Ngài buồn bã âu sầu. Vì thế CHÚA phán, ‘Ta sẽ xóa sạch loài người Ta đã dựng nên khỏi mặt đất – loài người, loài súc vật, loài bò sát, và luôn cả loài chim bay trên trời. Ta lấy làm ân hận vì đã dựng nên chúng’” (Sáng thế ký 6:5-7). Chúa đã làm trận lục trên toàn bộ trái đất, giết tất cả người và vật ngoại trừ Nô-a, gia đình ông, và các con vật trên tàu của ông. Tất cả những thứ khác đều bị xóa sạch, gồm cả người Nephilim (Sáng thế ký 6:11-22).Liệu còn người Nephilim nào sau trận lụt? Sáng thế ký 6:4 nói với chúng ta, “Thuở ấy trên mặt đất có những người khổng lồ, về sau vẫn còn có những người ấy.” Dường như ác quỷ đã lặp lại tội lỗi của chúng lúc nào đó sau trận lụt thêm lần nữa. Tuy nhiên, điều đó nếu có xảy ra thì cũng trong 1 phạm vi nhỏ hơn rất nhiều so với trước trận lụt. Khi những trinh sát Ít-sơ-ra-en do thám vùng Ca-na-an, họ báo với Môi-sê: “Chúng tôi đã thấy những người khổng lồ ở đó; ấy là con cháu của A-nác, dòng dõi của những người khổng lồ. Chúng tôi cảm thấy mình giống như những con cào cào trước mắt họ, và họ cũng thấy chúng tôi như vậy.” (Dân số 13:33). Đoạn Kinh thánh này không nói rằng người Nephilim thật sự ở đó mà chỉ nói rằng các trinh sát nghĩ rằng họ đã thấy người Nephilim. Rất có thể rằng các trinh sát đã thấy những người cao to trong sứ Ca-na-an và bởi sợ hãi mà họ nghĩ rằng đó là người Nephilim. Hoặc, có thể rằng sau trận lụt, ác quỷ 1 lần nữa lại quan hệ với những người nữ, sinh ra các người Nephilim. Cũng có thể rằng chủng người Nephilim nào đó được di truyền qua 1 trong những con dâu của Nô-a. Dù gì đi nữa, những “người khổng lồ” này cũng đã bị tiêu diệt bởi người Ít-sơ-ra-en khi họ tiến vào sứ Ca-na-an (Giô-suê 11:21-22) và trong các cuộc chiến sau này của họ (Phục truyền 3:11, 1 Sa-mu-ên 17).Ngày nay, điều gì ngăn cản ác quỷ sản sinh ra thêm các Nephilim? Dường như Chúa đã kết thúc việc ác quỷ quan hệ với loài người bằng việc cô lập các ác quỷ thực hiện hành vi ấy. Giu-đê câu 6 cho chúng ta biết, “Những thiên sứ không giữ vị trí của họ, nhưng rời bỏ nơi ở của họ, đã bị Ngài xiềng và nhốt vĩnh viễn dưới vực tối để chờ ngày phán xét lớn.” Rõ ràng, ngày nay không phải tất cả ác quỷ đều ở trong “xiềng xích”, có nghĩa là có 1 nhóm ác quỷ phạm phải những tội lỗi ngoài sự sa ngã ban đầu. Có thể là, những ác quỷ quan hệ với người nữ là những ác quỷ đã bị “xiềng và nhốt vĩnh viễn” không còn có thể thực hiện tội lỗi ấy nữa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *