Nghiên cứu viên, theo nghĩa rộng, chỉ những người hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học.

Tại Việt Nam, nghiên cứu viên là một ngạch viên chức trong chính phủ Việt Nam. Theo tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành khoa học và công nghệ, được bộ Nội vụ Việt Nam ban hành ngày 5 tháng 10 năm 2006 (quyết định số 11/2006/QĐ-BNV), thì nghiên cứu viên là viên chức chuyên nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ với những nhiệm vụ có độ phức tạp ở mức trung bình (tức là thực hiện các đề tài và dự án do các bộ giao). Mức độ này để phân biệt với ngạch nghiên cứu viên chínhnghiên cứu viên cao cấp thực hiện các công việc có độ phức tạp cao hơn. Cụ thể, các nghiên cứu viên cần có trình độ học vấn tối thiểu là trình độ đại học, tham gia xây dựng kế hoạch và trực tiếp thực hiện nghiên cứu đề tài cấp bộ, tổng hợp kết quả nghiên cứu và hoàn thiện kết quả trước khi đưa vào sản xuất và đời sống, có khả năng viết báo cáo và biên soạn tài liệu liên quan đến hoạt động, đồng thời tham gia sinh hoạt học thuật chuyên ngành để tăng cường kiến thức và hướng dẫn đào tạo sinh viên đại học.

Cũng theo quyết định hành động trên của bộ Nội vụ Nước Ta, những nghiên cứu viên cũng cần có thêm năng lực tổ chức triển khai nhóm nghiên cứu, quản lý và điều hành và phối hợp việc làm, chớp lấy được khuynh hướng tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến trên quốc tế .

Các Ngạch bậc

Bạn đang đọc: Nghiên cứu viên .

  1. Nghiên cứu viên
  2. Nghiên cứu viên Chính
  3. Nghiên cứu viên Cấp cao

Ngày 01 tháng 10 năm năm trước, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Bộ Nội vụ đã phát hành Thông tư liên tịch số 24/2014 / TTLT-BKHCN-BNV pháp luật Chức danh và Tiêu chuẩn nghề nghiệpviên chức chuyên ngành Khoa học và Công nghệ ( những Quyết định cũ đều bãi bỏ, gồm có cả Quyết định số 11/2006 / QĐ-BNV nêu trên ) .Theo đó, Thông tư cũng chia thành 02 nhóm ( Nhómchức danh nghiên cứu khoa học và Nhóm chức danh công nghệ tiên tiến ) :1 ) Nhóm chức danh Nghiên cứu khoa học ( gọi tắt là nhóm Khoa học ), gồm :- Nghiên cứu viên hạng sang, mã số ( V. 05.01.01 ), tương tự viên chức Hạng I- Nghiên cứu viên chính, mã số ( V. 05.01.02 ), tương tự viên chức Hạng II

– Nghiên cứu viên, mã số (V.05.01.03), tương đương viên chức Hạng III

– Trợ lý nghiên cứu, mã số ( V. 05.01.04 ), tương tự viên chức Hạng IV2 ) Nhóm Công nghệ, gồm :- Kỹ sư hạng sang, mã số ( V. 05.02.05 ), tương tự viên chức Hạng I- Kỹ sư chính, mã số ( V. 05.02.06 ), tương tự viên chức Hạng II

– Kỹ sư, mã số (V.05.02.07), tương đương viên chức Hạng III

– Kỹ thuật viên, mã số ( V. 05.02.08 ), tương tự viên chức Hạng IVNgoài ra, mỗi chức vụ đều được pháp luật đơn cử về tiêu chuẩn phải có .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.