Ngữ nghĩa là gì:

Khoa học ngôn ngữ nghiên cứu ý nghĩa của từ và thành ngữ, nghĩa là những từ đó có nghĩa là gì khi chúng ta nói hoặc viết, được gọi là ngữ nghĩa. Thuật ngữ được đặt ra bởi Michel Bréal vào năm 1833.

Mục đích của ngữ nghĩa là chia nhỏ nghĩa thành các đơn vị nhỏ hơn, được gọi là semas hoặc semantic, chúng cho phép phân chia nghĩa của các từ và phân biệt các từ có nghĩa tương tự và các từ có nghĩa trái ngược.

Mặt khác, ngữ nghĩa học ngôn ngữ chịu trách nhiệm nghiên cứu cách biểu thị và hàm ý của từ, khi thông điệp được thể hiện một cách khách quan, ý nghĩa của nó được gọi là biểu thị và khi giao tiếp khách quan được thêm một số đánh giá cá nhân bằng cử chỉ hoặc ngữ điệu, người ta nói rằng ý nghĩa của nó là ý nghĩa.

Nghiên cứu các từ có thể được chia thành:

  • Sự đồng nghĩa xảy ra khi cùng một ký hiệu có thể được biểu thị bằng một số ký hiệu, ví dụ: sụp đổ, sụp đổ, sụp đổ, trong số những người khác. Từ trái nghĩa được đặc trưng bởi vì ký hiệu có ý nghĩa ngược lại với nghĩa khác, ví dụ: nóng lạnh. Khi một chữ ký tương ứng với một số nghĩa, đó là trường hợp của từ chân, nó tương ứng với cả động vật và chân của đồ nội thất. Homonomy, là sự tương tự về nghĩa, các từ đồng nghĩa thể hiện sự thay đổi trong văn bản, ví dụ: nó có (động từ có) và ống (đối tượng hình trụ).

Trường ngữ nghĩa là một tập hợp những từ hoặc thành ngữ có nghĩa tựa như vì chúng có một đơn vị chức năng cơ bản tính năng chung, được gọi là sema ( tín hiệu ) hoặc gốc ngôn từ .

Các ngữ nghĩa logic, được sử dụng trong khoa học, là nghiên cứu về mối quan hệ giữa một dấu hiệu và thực tế của nó. Mặt khác, ngữ nghĩa trong khoa học nhận thức nghiên cứu mối quan hệ mà tâm trí của một người gán cho các dấu hiệu và phân tích cơ chế tâm linh giữa người nói và người nghe.

Có những từ được thông qua từ các ngôn ngữ khác, đó là những gì được gọi là dấu vết ngữ nghĩa. Mặt khác, khoa học bán động phụ trách nghiên cứu các dấu hiệu, mối quan hệ và ý nghĩa của chúng.

Trong điện toán, ngữ nghĩa có trách nhiệm nghiên cứu từ quan điểm toán học, ý nghĩa của các chương trình hoặc chức năng.

Về mặt từ nguyên học, thuật ngữ ngữ nghĩa xuất phát từ “semantikos” trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là “một cái gì đó có ý nghĩa liên quan hoặc có ý nghĩa”.

Ngữ nghĩa và cú pháp

Cú pháp có chức năng đưa ra các hướng dẫn hoặc chuẩn mực để tạo ra các câu theo cách mạch lạc, với mục đích diễn đạt hoặc phát âm nghĩa chính xác của các từ, có thể được giám sát bởi khoa học ngôn ngữ ngữ nghĩa, như đã xác định trước đó, chịu trách nhiệm nghiên cứu nghĩa của các từ.

Ngữ nghĩa và hình thái

Hình thái học là ngành học ngôn từ đảm nhiệm nghiên cứu và điều tra hình thức và sự phối hợp của những thành phần bên trong của từ. Nghiên cứu hình thái học trải qua những đơn vị chức năng và chúng được chia thành : từ vựng và hình thái .
Các từ vựng cung ứng ý nghĩa từ vựng cho từ, nghĩa là gốc của danh từ, động từ, tính từ và trạng từ, ví dụ : baker, lexeme là bánh mì, từ vựng có màu xanh .Về phần mình, những hình thái phân phối ý nghĩa ngữ pháp, ví dụ điển hình như : xác lập bài viết, giới từ, liên từ, kết thúc hoặc phụ tố .

Ngữ nghĩa và cú pháp

Hàm cú pháp là loại mối quan hệ được thiết lập giữa những lớp cụm từ khác nhau .

Chức năng cú pháp có thể được phân thành 3 loại:

  • Chính, chủ ngữ và vị ngữ. Thứ cấp, được chơi bằng bổ ngữ bằng lời. Đệ tam, ảnh hưởng đến phụ, nghĩa là bổ ngữ của danh từ, bổ ngữ của tính từ, bổ ngữ của trạng từ.

Ngữ nghĩa học và cấu trúc

Ngữ nghĩa học gồm có việc điều tra và nghiên cứu những từ mà không có bất kể liên kết nào với toàn cảnh mà nó hoạt động giải trí. Về phần mình, ngữ nghĩa cấu trúc, như tên gọi của nó, gồm có việc thiết kế xây dựng và nghiên cứu và phân tích những đơn vị chức năng nguyên tố để hiểu ý nghĩa đó .

Ngữ nghĩa học

Trong kim chỉ nan ngôn ngữ học tổng quát, ngữ nghĩa là thành phần của ngữ pháp diễn giải ý nghĩa của những câu được tạo bởi cú pháp và từ vựng .Vâng, ngữ nghĩa khái quát là triết lý ngôn từ xuất phát từ ngữ pháp khái quát, và thiết lập rằng toàn bộ những câu được thực thi đến, bằng cách đổi khác, từ một ngữ nghĩa và không phải là một cấu trúc cú pháp .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.