Người đại diện theo pháp lý là người do pháp lý hoặc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền lao lý, để đại diện cho một cá thể hay tổ chức triển khai nào đó triển khai ( xác lập ) những thanh toán giao dịch hay hành vi dân sự, hành chính … ( như ký hợp đồng, tham gia phiên tòa xét xử … ) .
Để hiểu thế nào là người đại diện theo pháp lý của một cá thể hay tổ chức triển khai, trước hết cần phải hiểu đại diện là gì ?

Đại diện là gì?

Theo qui định tại Bộ luật dân sự, đại diện là việc một người ( sau đây gọi là người đại diện ) nhân danh và vì quyền lợi của người khác ( sau đây gọi là người được đại diện ) xác lập, triển khai những thanh toán giao dịch dân sự trong khoanh vùng phạm vi đại diện .

Không chỉ cá nhân, mà pháp nhân (công ty, tổ chức xã hội …) hoặc chủ thể khác đều có quyền và có thể xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự (như mua bán hàng hóa, ký hợp đồng cho thuê nhà…) thông qua người đại diện của mình.

Tuy nhiên, cá thể không được để người khác đại diện cho mình trong trường hợp mà pháp lý lao lý họ phải tự mình xác lập, thực thi thanh toán giao dịch đó. Thông thường, đây là những thanh toán giao dịch tương quan đến quyền nhân thân – vốn có đặc tính không hề chuyển giao cho người khác được .

Ví dụ: một người chồng không thể ủy quyền cho một người khác đại diện để “làm chồng” đối với… người vợ của mình!

Việc phát sinh quan hệ đại diện được xác lập theo hai hình thức: do pháp luật quy định hoặc theo sự uỷ quyền.

Hình ảnh giám đốc kinh doanh là gì ?

Ví dụ: Người đại diện của công ty là người mà công ty đăng ký với vị trí là “người đại diện theo pháp luật” – thể hiện trong Giấy phép đăng ký kinh doanh (thường là giám đốc) do Sở kế hoạch và đầu tư cấp. Đây là trường hợp đại diện mà pháp luật quy định.

Tiếp đó, nếu như vị giám đốc công ty này lại ủy quyền cho một nhân viên cấp dưới khác, ví dụ điển hình là anh A, đi dự họp tại cơ quan thuế – thì anh A sẽ trở thành người đại diện cho giám đốc công ty. Đây là trường hợp đại diện theo chuyển nhượng ủy quyền ( do được chuyển nhượng ủy quyền mà có tư cách đại diện ) .

Xem thêm: Địa vị pháp lý của Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc trong công ty Cổ phần

Những chú ý về người đại diện pháp luật

Như đã nói, “ đại diện theo pháp lý ” là sự đại diện do pháp lý pháp luật hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hành động. Pháp luật qui định “ người đại diện theo pháp lý ” trong 1 số ít trường hợp như sau :

  • Đối với con chưa thành niên (dưới 18 tuổi) – Cha, mẹ là người đại diện theo pháp luật;
  • Đối với người được giám hộ – Người giám hộ là người đại diện theo pháp luật;
  • Đối với người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự – Người được Toà án chỉ định là người đại diện theo pháp luật;
  • Đối với hộ gia đình – Chủ hộ là người đại diện theo pháp luật.

Một số thông tin khác nên tìm hiểu thêm :

  • Hồ sơ công bố mỹ phẩm nhập khẩu
  • Dịch vụ công bố hợp quy rượu

Thay đổi người đại diện theo pháp luật, thay đổi giám đốc
Để thực thi thủ tục đổi khác người đại diện theo pháp lý cho công ty của bạn, vui mừng xem bài viết này .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.