Thực tế, người thuyết trình không phải anh hùng mà khán giả mới là anh hùng trong ý tưởng của chúng ta.

So in reality, the presenter isn’t the hero, the audience is the hero of our idea.

ted2019

Ðiều này sẽ khiến khán giả thoải mái theo dõi người thuyết trình thay vì phải loay hoay ghi chép các ý chính. 5.

This will put the audience at rest and allow them to focus on the presenter instead of their notepad. 5.

Literature

Phần mềm này thật sự cho phép chúng ta, những người thuyết trình, đến đó và thực tập ở nhà để chúng ta sẵn sàng hơn với sự trải nghiệm này.

Which really allowed us as speakers to get there, in the trenches, and practice at home so that we would be ready for this experience.

ted2019

Và rồi khi tôi chuyển sang học về hình mẫu anh hùng, tôi nghĩ, “OK, người thuyết trình là anh hùng, họ đứng trên sân khấu và là ngôi sao của buổi diễn.”

And then when I moved on to studying hero archetypes, I thought, “OK, the presenter is the hero, they’re up on the stage, they’re the star of the show.”

ted2019

Bộ của ông đã phải đối mặt với câu hỏi về việc trục xuất những người thuyết trình lên ngai vàng của Pháp, do lời tuyên bố của Hoàng tử Napoléon (tháng 1 năm 1883).

His ministry had to face the question of the expulsion of the pretenders to the throne of France, owing to the proclamation by Prince Napoléon (January 1883).

WikiMatrix

Ít ra bây giờ tôi cũng đã hiểu được chúng tôi bắt những người thuyết trình của chúng tôi trải qua những gì: bàn tay đẫm mồ hôi, những đêm tối mất ngủ, nỗi sợ hãi thời gian.

If nothing else, at least I’ve discovered what it is we put our speakers through: sweaty palms, sleepless nights, a wholly unnatural fear of clocks.

ted2019

Hàng tháng chuẩn bị gói gọn vào trong 18 phút, nâng tiêu chuẩn lên cao hơn một cách tàn nhẫn đối với thế hệ những người thuyết trình tiếp theo những hệ quả mà chúng ta đã được thấy trong tuần này.

Months of preparation crammed into 18 minutes, raising the bar cruelly for the next generation of speakers, with the effects that we’ve seen this week .

QED

Thật là kỳ diệu để có mặt trong các buổi họp với những người thuyết trình đến từ khắp thế giới khi họ nói về những cảm nghĩ về tầm quan trọng của hôn nhân giữa một người nam và một người nữ.

It was marvelous to be in meetings with worldwide presenters as they universally addressed their feelings of the importance of marriage between a man and a woman.

LDS

Vào ngày 9 tháng 1 năm 2019, có thông tin rằng Viện hàn lâm đã lên kế hoạch tổ chức buổi lễ mà không có người dẫn chương trình mà thay vào đó đã chọn những người thuyết trình giới thiệu các phân đoạn và giải thưởng.

On January 9, 2019, it was reported that the Academy planned to hold the ceremony without a host, and instead have selected presenters introduce segments and awards.

WikiMatrix

Chúng tôi đã đưa những bài nói của chúng tôi đến với thế giới và bỗng có đến hàng triệu người ở ngoài kia giúp tuyên truyền những ý tưởng của những người thuyết trình và nhờ đó giúp chúng tôi kêu gọi và thúc đẩy thế hệ những người thuyết trình tiếp theo.

We opened up our talks to the world, and suddenly there are millions of people out there helping spread our speakers’ ideas, and thereby making it easier for us to recruit and motivate the next generation of speakers.

ted2019

Sau đó, “một cốt lõi cứng đầu của khoảng 100 người biểu tình cực hữu” đã chuyển đến McIntire Park cách đó khoảng 2 dặm (3 km), nơi họ tụ tập để nghe những người thuyết trình, dự kiến được tổ chức trong cuộc tụ tập ‘Unite the Right’ bao gồm cả lãnh tụ cực hữu khét tiếng Richard B. Spencer.

Following this, “a hard core of about 100 far-right protesters” moved to McIntire Park about 2 miles (3 km) away, where they gathered to hear speakers who had been scheduled for the “Unite the Right” event.

WikiMatrix

(Cười) Các bạn có đoán được có bao nhiêu người sẽ xem bài thuyết trình này không?

(Laughter) You know how many people watch these TED Talks?

ted2019

6 Một bài diễn văn công cộng đặc biệt với nhan đề “Tôn giáo thật đáp ứng nhu cầu của xã hội loài người” sẽ được thuyết trình trong hầu hết các hội thánh vào ngày 10 tháng 4.

6 A special public talk entitled “True Religion Meets the Needs of Human Society” will be given in most congregations on April 10.

jw2019

Tôi sẽ kết thúc (bài thuyết trình) như thế này — người Hàn Quốc đã ứng dụng nguyên lý này.

I end with — the Koreans did this.

ted2019

Những phần này được trình bày dưới hình thức bài thuyết trình, thảo luận hay trình diễn, có khi những người hiện diện cũng tham dự.

These parts are presented as talks, discussions, or demonstrations, with some audience participation.

jw2019

Trong công trình của người Jain về lý thuyết tập hợp, họ phân biệt hai loại transfinite number cơ bản.

In the Jaina work on the theory of sets, two basic types of infinite numbers are distinguished.

WikiMatrix

Janabi kiểm tra các lý lẽ trình bày bởi những người ủng hộ thuyết tiến hóa.

Janabi investigated the arguments put forth by evolutionists.

jw2019

Để đạt được điều này, chúng ta cần thuyết phục người nghe nhận thấy điều mình trình bày là sự thật.

To accomplish this, we need to convince our listener of the truthfulness of what we say.

jw2019

Chúng tôi sẽ bắt đầu phần thuyết trình sớm thôi, vì thế mọi người có thể vào chổ ngồi.

We’ll be starting the presentations soon, so if everyone can come in and take a seat.

OpenSubtitles2018. v3

Microsoft thêm một vài tính năng vào bộ Office for Mac trước khi cho vào bản Windows, ví dụ như Office Project Gallery và tính năng PowerPoint Movie của Office for Mac 2001, cho phép người dùng lưu bài thuyết trình dưới dạng phim QuickTime.

Microsoft has noted that some features are added to Office for Mac before they appear in Windows versions, such as Office for Mac 2001’s Office Project Gallery and PowerPoint Movie feature, which allows users to save presentations as QuickTime movies.

WikiMatrix

Ngoài ra người tín-đồ phải giảng dạy khi thuyết trình trước hội-thánh tại Phòng Nước Trời, hay đưa lời khuyên răn riêng một cá nhân nào.

In addition, a Christian minister needs to teach when he addresses the congregation at the Kingdom Hall, or when he gives counsel on a personal basis.

jw2019

Không nên coi thường tác hại của lý lẽ đầy sức thuyết phục mà những người trí thức đã khéo trình bày.

Do not underestimate the danger of being misled by what are often very “persuasive argumentspresented by very clever people.

jw2019

người thuyết trình, chúng ta cần phản hồi từ khán giả để điều chỉnh bài thuyết trình.

As speakers, we all use feedback from the audience to adjust our presentation.

Literature

Sau phần tra xem Kinh Thánh mỗi ngày, chương trình đại hội tiếp tục với loạt bài thuyết trình phối hợp “Những người rao truyền Lời Đức Chúa Trời”.

After a consideration of the daily text, the second day of the convention continued with the symposiumMinisters of God’s Word.”

jw2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *