Nguyên tử, phân tử là một trong số chương trình học quan trọng của hóa học 8. Mặc dù vậy, không phải ai cũng nắm chắc các kiến thức cũng như giải thích được khái niệm nguyên tử là gì? Vậy thì hãy theo dõi “ngay và luôn” nội dung bài viết dưới đây của chúng tôi, chắc chắn sẽ giúp ích bạn rất nhiều đó.Bạn đang xem : Phân tử lượng là gì

*Nguyên tử, phân tử là gì ?

Nguyên tử là gì?

Nguyên tử là đơn vị đo cơ bản của vật chất, chứa một hạt nhân ở trung tâm, bao quanh bởi đám mây điện tích âm các electron. Hiểu một cách đơn giản, nguyên tử là đơn vị đo của vật chất, xác định bởi cấu trúc các nguyên tố. Nguyên tử được cấu thành từ 3 loại hạt: proton, neutron và electron.

Proton và neutron nặng hơn electron và trú ngụ trong tâm của nguyên tử – được coi là hạt nhân. Electron thì cực kỳ nhẹ và sống sót trong một đám mây vân xung quanh hạt nhân, đám mây đó có nửa đường kính gấp 10.000 lần hạt nhân .Proton và neutron có khối lượng gần tương tự nhau. Thế nhưng, một proton thì năng hơn 1.8000 electron. Nguyên tử luôn luôn có lượng proton và electron bằng nhau, số proton và neutron cũng ngang nhau. Thêm một proton và nguyên tử sẽ biến nó thành nguyên tố mới, còn thêm 1 neutron vào nguyên tử nó sẽ biến thành đồng vị của nguyên tử đó .

Phân tử là gì?

Phân tử là một nhóm trung hòa điện tích, có nhiều hơn 2 nguyên tử, được phối hợp với nhau bằng những link hóa học. Các phân tử sẽ được phân biệt với những ion do thiếu điện tích. Thế nhưng, trong vật lý lượng tử, hóa học hữu có và hóa sinh, khái niệm phân tử được sử dụng khắt khe hơn, vận dụng cho những ion đa nguyên tử .Còn trong triết lý động học của chất khí, thuật ngữ phân tử được sử dụng cho bất kể hạt khí nào bất kể thành phần của nó. Theo định nghĩa này, những nguyên tử khí trơ được coi là phân tử vì chúng là những phân tử đơn phân tử .

Nguyên tố hóa học là gì?

Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử có cùng số proton có trong hạt nhân. Theo định nghĩa trên wikipedia, nguyên tố hóa học là một chất hóa học tinh khiết, gồm có một kiểu nguyên tử, được phân biệt bởi số hiệu nguyên tử ; chính là số lượng proton có trong mỗi hạt nhân .

Nguyên tử khối là gì?

Nguyên tử khối là không lượng của nguyên tử tính bằng đơn vị chức năng cacbon ( đvC ). 1 đvC bằng 1/12 khối lượng của một nguyên tử cacbon. Khối lượng nguyên tử được tính bằng gam hoặc kilogam, có trị số vô cùng nhỏ. Khối lượng của 1 nguyên tử cacbon sẽ bằng ( 1,6605 ). 10 ^ ( – 24 ) g => 1 đvC = ( 1/12 ). 1,9926. 10 ^ ( – 23 ) = 1,6605. 10 ^ ( – 24 ) g .
*Nguyên tử khối là gì ?

Phân tử khối là gì?

Phân tử khối là khối lượng của một nguyên tử được tính bằng đơn vị chức năng cacbon. Phân tử khối của một chất sẽ bằng tổng nguyên tử khối của những nguyên tử trong phân tử chất đó. Ví dụ như phân tử khối của nitơ ( N2 ) bằng 14.2 = 28 đvC .

Đơn vị khối lượng nguyên tử là gì?

Đơn vị khối lượng nguyên tử là đơn vị chức năng đo khối lượng cho khối lượng của những phân tử, nguyên tử. Nó được quy ước bằng một phần mười hai khối lượng của những nguyên tử cacbon 12 .

Hạt nhân nguyên tử là gì?

Được tạo ra bởi những nơtron và proton. Trong mỗi nguyên tử, số proton ( p, + ) bằng số electron ( e, – ). Nghĩa là số p = số e. Hạt proton và nơtron có khối lượng tương tự nhau, còn hạt electron có khối lượng rất bé, không đáng kể. Chính cho nên vì thế, khối lượng hạt nhân được coi là khối lượng nguyên tử .

Số nguyên tử là gì?

Số nguyên tử hoặc số hiệu nguyên tử, số proton của nguyên tố hóa học là số proton được tìm thấy trong hạt nhân của một nguyên tử. Nó giống với số điện tích của hạt nhân. Số nguyên tử xác lập duy nhất bởi một nguyên tố hóa học. Trong một nguyên tử không tích điện, số lượng nguyên tử bằng với số electron .

Công thức tính phân tử khối của hợp chất

Công thức tính hóa học của đơn chất chính là ký hiệu hóa học của nguyên tố đó .Đơn chất sắt kẽm kim loại và phi kim ở dạng rắn : Ax ( x = 1 ). Trong đó A là nguyên tố, x là số nguyên tử có trong phân tử chất. Đơn chất phi kim ở dạng khí Ax ( x = 2 ) .Công thức hóa học của nhiều hợp chất gồm hai hay nhiều kí hiệu hóa học kèm theo chỉ số AxByCz. Trong đó A, B, C là ký hiệu hóa học của những nguyên tố ; x, y, z là số nguyên tố trong 1 phân tử .Phân tử khối của hợp chất bằng tổng khối lượng của nguyên tử trong phân thử, được tính bằng đơn vị chức năng cacbon ( đvC ). Ví dụ PTK của nước ( H2O ) = 1.2 + 16 = 18 đvC .

Cách tính nguyên tử khối

*Bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học
Để tính được khối lượng thực của nguyên tử khối, bạn hãy triển khai theo 3 bước sau :Bước 1: Bạn cần phải nhớ 1đvC=1,6605.10-27 kg =1,6605.10-24gBước 2:Tra bbảng nguyên tử khối hóa học của nguyên tố. Ví dụ: nguyên tố A có NTK là a, tức A = a.Bước 3: Khối lượng thực của A: mA= a. 0,166 .10-23= ? (g)Bước 1 : Bạn cần phải nhớ 1 đvC = 1,6605. 10-27 kg = 1,6605. 10-24 gBước 2 : Tra bbảng nguyên tử khối hóa học của nguyên tố. Ví dụ : nguyên tố A có NTK là a, tức A = a. Bước 3 : Khối lượng thực của A : mA = a. 0,166. 10-23 = ? ( g )Ví dụ : Bạn có 16 g Oxi, hỏi có bao nhiêu nguyên tử Oxi trong 16 g ?16 g là khối lượng được tính bằng gam tương ứng với số nguyên tửÁp dụng công thức tính nguyên tử khối : Số nguyên tử = Khối lượng tính bằng gam / Khối lượng tính bằng gam của 1 nguyên tử=> Số nguyên tử trong 16 g Oxi là : 16 / ( 16.1,6605. 10-24 ) = 6,02. 10-231 mol Oxi sẽ có khối lượng 16 g = 16 ( đvC ) => 1 Nguyên tử oxi có khối lượng 16.1,6605. 10 ^ ( – 24 ) ( g )

Một số bài tập về nguyên tử lớp 8

Bài tập 1: Một nguyên tử nhôm (Al) có 13 proton, 13 electron và 14 notron. Xác định khối lượng của nguyên tử nhôm.

Hướng dẫn giải chi tiết cụ thểTa có mp = 13. 1,6726 .10^(-24) = 21,71.^(-24) gammn = 14. 1,675. 10-24 = 23,45.10^(-24) gamme = 13. 9,1. 10-28 = 0,01183 .10^(-24) gamTa có mp = 13. 1,6726. 10 ^ ( – 24 ) = 21,71. ^ ( – 24 ) gammn = 14. 1,675. 10-24 = 23,45. 10 ^ ( – 24 ) gamme = 13. 9,1. 10-28 = 0,01183. 10 ^ ( – 24 ) gam=> Khối lượng 1 nguyên tử nhôm là :mp + mn + me = 21,71. 10 ^ ( – 24 ) + 23,45. 10 ^ ( – 24 ) + 0,01183. 10-24 = 45,172. 10 ^ ( – 24 ) gam

Bài tập 2: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 40. Tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện 12 hạt. Nguyên tử X có số proton là:

Hướng dẫn giải chi tiết cụ thể :Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 40 thì số hạt = p + e + n = 2 p + n = 40 ( 1 )

Số hạt mang điện sẽ nhiều hơn số hạt không mang điện là 12

=> p + e – n = 2 p – n = 12 ( 2 )Từ ( 1 ) và ( 2 ) => p = 13 ; n = 14Số proton có trong nguyên tử X bằng 13

Bài tập 3: Hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử là:

A : Electron .B : Proton .Xem thêm : Lột Da Tay Bị Bong Tróc Là Thiếu Chất Gì ? Giải Đáp Từ Chuyên GiaC : Nơtron .D : Nơtron và electron .=> Đáp án đúng là B .

Bài tập 4: Một nguyên tử có 9 electron ở lớp vỏ, hạt nhân của nó có 10 nơtron. Tính tổng các hạt proton, nơtron và electron có trong nguyên tử

A : 9 .B : 18 .C : 19 .D : 28 .Hướng dẫn giải chi tiết cụ thểSố proton = số electron = 9 .=> p + n + e = 2 e + n = 2.9 + 10 = 28 ( hạt ) .Đáp án đúng là D

Bài tập 5: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 28. Trong đó số hạt không mang điện chiếm khoảng 35,71% tổng các loại hạt. X là

A : S .B : N .C : F .D : O .Hướng dẫn giải chi tiết cụ thểGọi số hạt proton, notron và electron trong nguyên tử X lần lượt là p, n và e .Nguyên tử trung hòa về điện nên số p sẽ bằng với số e .Nguyên tử có tổng số hạt là 28 nên p + e + n = 28Hay 2 p + n = 28 ( 1 ) .Số hạt không mang điện chiếm khoảng chừng 35,71 % tổng những loại hạtCách xác lập thành phần cấu trúc nguyên tử cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8

Thay n = 10 vào (1) ta sẽ được p = 9.

Vậy X là flo ( F ) vì nguyên tử flo ( F ) có 9 proton trong hạt nhân .=> Đáp án đúng là C .

Hy vọng, các nội dung thông tin trong bài viết “Nguyên tử, phân tử là gì – Tổng hợp các kiến thức liên quan” sẽ giúp ích bạn. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *