Con không thể treo lời nhắn tại nhà văn hóa sao?

Can you not ranhängen’s list below, to the board of the household?

OpenSubtitles2018. v3

Con không thể dán lời mời của mẹ tại nhà văn hóa sao?

Can’t you put a note on the house community’s pin board ?

QED

Gần công viên trung tâm của thị trấn là nhà văn hóa.

Near the town’s central park stood the culture building.

jw2019

Năm 1966, cô và García thành lập nhà văn hóa Casa de la Cultura, sau đó được đổi tên thành Teatro La Candelaria.

In 1966, she and García founded the culture house Casa de la Cultura, which was renamed to Teatro La Candelaria later.

WikiMatrix

Có lúc, có 440.000 nạn nhân sống trong khoảng 2.500 nơi trú ẩn tạm thời như các trường học và nhà văn hóa địa phương.

At one point, as many as 440,000 victims were living in some 2,500 temporary shelters, such as schools and local community centers.

jw2019

Họ cũng đã bị phát hiện ở phía Đông Đức bởi một người canh gác ban đêm tại nhà văn hóa huyện ở Bad Lobenstein.

They had also been detected on the East German side by a night watchman at the district culture house in Bad Lobenstein.

WikiMatrix

Dù còn nhỏ, JoJo đã rất thích tham dự những lễ hội của người Mỹ bản xứ và hoạt động trong những nhà văn hóa địa phương.

As a child, JoJo enjoyed attending Native American festivals and acted locally in professional theaters.

WikiMatrix

Parra sinh ra ở Chile vào năm 1939 và bắt đầu sự nghiệp âm nhạc từ năm 13 tuổi khi cô thực hiện bản ghi âm đầu tiên với người mẹ nổi tiếng của mình, nhà văn hóa dân gian Violeta Parra.

Parra was born in Chile in 1939 and began her career in music at the age of 13 when she made her first recording with her world-renowned mother, the folklorist Violeta Parra .

WikiMatrix

Văn hóa (là văn hóa nhà cung cấp và người mua tương thích?)

Culture (are the supplier and buyer cultures compatible?)

WikiMatrix

Cô cũng thành lập Diễn đàn các nhà báo văn hóa của Nicaragua và mạng lưới các nhà truyền thông để giới thiệu chủ đề về HIV và AIDS ở Nicaragua..

She also founded the Forum of Cultural Journalists of Nicaragua and the Network of Communicators to broach the topic of HIV and AIDS in Nicaragua.

WikiMatrix

Hãy bắt đầu với các nhà hoạch định 20 văn hóa

Let’s start with the 20 culture makers

QED

Marina Salandy-Brown FRSA một nhà báo, người nói chuyện trên đài phát thanh và nhà hoạt động văn hóa người Trinidad.

Marina Salandy-Brown FRSA is a Trinidadian journalist, broadcaster and cultural activist.

WikiMatrix

Người ta nghĩ những nhà văn đa văn hóa sẽ kể những câu chuyện có thật, chứ không phải là tưởng tượng.

Multicultural writers are expected to tell real stories, not so much the imaginary.

ted2019

Quyển A bị một nhà nghiên cứu về văn hóa Ý làm mất năm 1564.

And A was lost by an Italian humanist in 1564.

ted2019

Sau khi chào hỏi chủ nhà theo văn hóa địa phương, anh chị có thể nói: “Chúng tôi rất vui được tặng ông/bà tờ giấy mời này để tham dự một sự kiện trọng đại.

After giving a customary greeting, you might say: “We are involved in a global campaign to distribute this invitation to a very important event.

jw2019

Trong thời gian sau đó, Böhm đã xây dựng rất nhiều công trình ở Đức, bao gồm các nhà thờ, viện bảo tàng, các trung tâm văn hóa, các nhà văn phòng, nhà ở và các căn hộ.

In the following decades Böhm constructed many buildings around Germany, including churches, museums, civic centres, office buildings, homes, and apartments.

WikiMatrix

Văn xuôi đã được phát triển bởi một danh mục các tòa nhà, các tòa nhà nhỏ mà có thể nói rằng tương đối dễ chi trả sử dụng nguyên liệu và công nghệ xây dựng lối địa phương vẫn có thể tạo ra hình dáng nhà ở mới, nơi làm việc mới, những cửa hàng mới và các tòa nhà văn hóa, giống nhà hát hay bảo tàng — ngay cả là lều săn. Làm việc trong văn phòng,

The prose has been the development of a catalogue of buildings, of small buildings that are fairly affordable, using local construction materials and technology that can still provide new forms of housing, new workspace, new shops and cultural buildings, like a theater or a museum — even a haunted house.

ted2019

Những người này tìm kiếm sự chú ý và quyền lực, đôi khi là chính trị gia, người nổi tiếng, hoặc các nhà lãnh đạo văn hóa.

Grandiose narcissists pursue attention and power, sometimes as politicians, celebrities, or cultural leaders.

ted2019

Trong năm năm vừa qua, Tiến sĩ Vũ đã trở thành một trong những nhà bảo vệ văn hóa, môi trường và nhân quyền nổi tiếng nhất ở Việt Nam.

During the last five years, Vu has emerged as one of the most prominent defenders of cultural, environmental, and human rights in Vietnam.

hrw.org

Các tòa nhà chịu ảnh hưởng của văn hóa Hy Lạp, La Mã và Byzantine.

The buildings mix influences of Greek, Roman and Byzantine culture.

WikiMatrix

Adelaide Casely-Hayford, MBE (nhũ danh Smith; 27 tháng 6 năm 1868 – 16 tháng 1 năm 1960), là một luật sư biện hộ người Sierra Leone Creole, một nhà hoạt động chủ nghĩa dân tộc văn hóa, nhà giáo dục, nhà văn truyện ngắn và là người ủng hộ phong trào đòi bình quyền cho phụ nữ (nữ quyền).

Adelaide Casely-Hayford, MBE (née Smith; 27 June 1868 – 16 January 1960), was a Sierra Leone Creole advocate, an -activist for cultural nationalism, educator, short story writer, and feminist.

WikiMatrix

Giai đoạn thứ Nhất, theo đúng nghĩa đen, là văn hóa của các băng đảng và đó là văn hóa của các nhà tù.

Stage One is literally the culture of gangs and it is the culture of prisons .

QED

Nước chủ nhà Ấn Độ trình diễn nền văn hóa cổ xưa của mình.

Host nation India displaying her ancient culture.

OpenSubtitles2018. v3

Một nhà văn gọi điều này là “văn hóa sợ xấu hổ”:

One writer referred to this as the “shame culture”:

LDS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.