Tiết

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT 4

BÀI

TUẦN

1 Thương người như thể thương thân ( tiết 1 ) 1A 1 2 Thương người như thể thương thân ( tiết 2 ) 1A 3 Thương người như thể thương thân ( tiết 3 ) 1A 4 Thương người, người thương ( Tiết 1 ) 1B 5 Thương người, người thương ( Tiết 2 ) 1B 6 Thương người, người thương ( Tiết 3 ) 1B 7 Làm người nhân ái ( Tiết 1 ) 1C 8 Làm người nhân ái ( Tiết 2 ) 1C 9 Bênh vực kẻ yếu ( tiết 1 ) 2A 2 10 Bênh vực kẻ yếu ( tiết 2 ) 2A 11 Bênh vực kẻ yếu ( tiết 3 ) 2A 12 Cha ông nhân hậu tuyệt vời ( Tiết 1 ) 2B 13 Cha ông nhân hậu tuyệt vời ( Tiết 2 ) 2B 14 Cha ông nhân hậu tuyệt vời ( Tiết 3 ) 2B 15 Đáng yêu hay đáng ghét ( Tiết 1 ) 2C 16 Đáng yêu hay đáng ghét ( Tiết 2 ) 2C 17 Thông cảm và san sẻ ( tiết 1 ) 3A 3 18 Thông cảm và san sẻ ( tiết 2 ) 3A 19 Thông cảm và san sẻ ( tiết 3 ) 3A 20 Cho và nhận ( Tiết 1 ) 3B 21 Cho và nhận ( Tiết 2 ) 3B 22 Cho và nhận ( Tiết 3 ) 3B 23 Nhân hậu – Đoàn kết ( Tiết 1 ) 3C 24 Nhân hậu – Đoàn kết ( Tiết 2 ) 3C 25 Làm người chính trực ( tiết 1 ) 4A 4 26 Làm người chính trực ( tiết 2 ) 4A 27 Làm người chính trực ( tiết 3 ) 4A 28 Con người Nước Ta ( Tiết 1 ) 4B 29 Con người Nước Ta ( Tiết 2 ) 4B 30 Con người Nước Ta ( Tiết 3 ) 4B 31 Người con hiếu thảo ( Tiết 1 ) 4C 32 Người con hiếu thảo ( Tiết 2 ) 4C 33 Làm người trung thực, dũng mãnh ( tiết 1 ) 5A 5 34 Làm người trung thực, quả cảm ( tiết 2 ) 5A 35 Làm người trung thực, quả cảm ( tiết 3 ) 5A 36 Đừng vội tin những lời ngọt ngào ( tiết 1 ) 5B 37 Đừng vội tin những lời ngọt ngào ( tiết 2 ) 5B 38 Đừng vội tin những lời ngọt ngào ( tiết 3 ) 5B 39 Ở hiền gặp lành ( tiết 1 ) 5C 40 Ở hiền gặp lành ( tiết 2 ) 5C 41 Dũng cảm nhận lỗi ( tiết 1 ) 6A 6 42 Dũng cảm nhận lỗi ( tiết 2 ) 6A 43 Dũng cảm nhận lỗi ( tiết 3 ) 6A 44 Không nên nói dối ( tiết 1 ) 6B 45 Không nên nói dối ( tiết 2 ) 6B 46 Không nên nói dối ( tiết 3 ) 6B 47 Trung thực – tự trọng ( tiết 1 ) 6C 48 Trung thực – tự trọng ( tiết 2 ) 6C 49 Ước mơ của anh chiến sỹ ( tiết 1 ) 7A 7 50 Ước mơ của anh chiến sỹ ( tiết 2 ) 7A 51 Ước mơ của anh chiến sỹ ( tiết 3 ) 7A 52 Thế giới tham vọng ( tiết 1 ) 7B 53 Thế giới tham vọng ( tiết 2 ) 7B 54 Thế giới tham vọng ( tiết 3 ) 7B 55 Bạn mơ ước điều gì ? ( tiết 1 ) 7C 56 Bạn mơ ước điều gì ? ( tiết 2 ) 7C 57 Bạn sẽ làm gì nếu có phép lạ ? ( tiết 1 ) 8A 8 58 Bạn sẽ làm gì nếu có phép lạ ? ( tiết 2 ) 8A 59 Bạn sẽ làm gì nếu có phép lạ ? ( tiết 3 ) 8A 60 Ước mơ đơn giản và giản dị 8B 61 Ước mơ đơn giản và giản dị ( tiết 2 ) 8B 62 Ước mơ giản dị và đơn giản ( tiết 3 ) 8B 63 Thời gian, khoảng trống ( tiết 1 ) 8C 64 Thời gian, khoảng trống ( tiết 2 ) 8C 65 Những điều em mơ ước ( tiết 1 ) 9A 9 66 Những điều em mơ ước ( tiết 2 ) 9A 67 Những điều em mơ ước ( tiết 3 ) 9A 68 Hãy biết tham vọng ( tiết 1 ) 9B 69 Hãy biết tham vọng ( tiết 2 ) 9B 70 Hãy biết tham vọng ( tiết 3 ) 9B 71 Nói lên mong ước của mình ( tiết 1 ) 9C 72 Nói lên mong ước của mình ( tiết 2 ) 9C 73 Ôn tập1 ( tiết 1 ) 10A 10 74 Ôn tập1 ( tiết 2 ) 10A 75 Ôn tập1 ( tiết 3 ) 10A 76 Ôn tập 2 ( tiết 1 ) 10B 77 Ôn tập 2 ( tiết 2 ) 10B 78 Ôn tập 2 ( tiết 1 ) 10B 79 Ôn tập 3 ( tiết 2 ) 10C 80 Ôn tập 3 ( tiết 3 ) 10C 81 Có Chí thì nên ( tiết 1 ) 11A 11 82 Có Chí thì nên ( tiết 2 ) 11A 83 Có Chí thì nên ( tiết 3 ) 11A 84 Bền gan vững chí ( Tiết 1 ) 11B 85 Bền gan vững chí ( Tiết 2 ) 11B 86 Bền gan vững chí ( Tiết 3 ) 11B 87 Cần cù, siêng năng ( Tiết 1 ) 11C 88 Cần cù, siêng năng ( Tiết 2 ) 11C 89 Những con người giàu nghị lực ( tiết 1 ) 12A 12 90 Những con người giàu nghị lực ( tiết 2 ) 12A 91 Những con người giàu nghị lực ( tiết 3 ) 12A 92 Khổ luyện thành tài ( Tiết 1 ) 12B 93 Khổ luyện thành tài ( Tiết 2 ) 12B 94 Khổ luyện thành tài ( Tiết 3 ) 12B 95 Những vẻ đẹp đi cùng năm tháng ( Tiết 1 ) 12C 96 Những vẻ đẹp đi cùng năm tháng ( Tiết 2 ) 12C 97 Vượt lên thử thách ( tiết 1 ) 13A 13 98 Vượt lên thử thách ( tiết 2 ) 13A 99 Vượt lên thử thách ( tiết 3 ) 13A 100 Kiên trì và nhẫn nại ( Tiết 1 ) 13B 101 Kiên trì và nhẫn nại ( Tiết 2 ) 13B 102 Kiên trì và nhẫn nại ( Tiết 3 ) 13B 103 Mỗi câu chuyên nói với tất cả chúng ta điều gì ? ( Tiết 1 ) 13C 104 Mỗi câu chuyên nói với tất cả chúng ta điều gì ? ( Tiết 2 ) 13C 105 Món quà tuổi thơ ( tiết 1 ) 14A 14 106 Món quà tuổi thơ ( tiết 2 ) 14A 107 Món quà tuổi thơ ( tiết 3 ) 14A 108 Búp bê của ai ? ( Tiết 1 ) 14B 109 Búp bê của ai ? ( Tiết 2 ) 14B 110 Búp bê của ai ? ( Tiết 3 ) 14B 111 Đồ vật quanh em ( Tiết 1 ) 14C 112 Đồ vật quanh em ( Tiết 2 ) 14C 113 Cánh diều tuổi thơ ( tiết 1 ) 15A 15 114 Cánh diều tuổi thơ ( tiết 2 ) 15A 115 Cánh diều tuổi thơ ( tiết 3 ) 15A 116 Con tìm về với mẹ ( tiết 1 ) 15B 117 Con tìm về với mẹ ( tiết 2 ) 15B 118 Con tìm về với mẹ ( tiết 3 ) 15B 119 Quan sát vật phẩm ( tiết 1 ) 15C 120 Quan sát vật phẩm ( tiết 2 ) 15C 121 Trò chơi ( tiết 1 ) 16A 16 122 Trò chơi ( tiết 2 ) 16A 123 Trò chơi ( tiết 3 ) 16A 124 Trò chơi, liên hoan ở quê nhà ( tiết 1 ) 16B 125 Trò chơi, liên hoan ở quê nhà ( tiết 2 ) 16B 126 Trò chơi, liên hoan ở quê nhà ( tiết 3 ) 16B 127 Đồ chơi của em ( tiết 1 ) 16C 128 Đồ chơi của em ( tiết 2 ) 16C 129 Rất nhiều mặt trăng ( tiết 1 ) 17A 17 130 Rất nhiều mặt trăng ( tiết 2 ) 17A 131 Rất nhiều mặt trăng ( tiết 3 ) 17A 132 Một ý tưởng nho nhỏ ( tiết 1 ) 17B 133 Một ý tưởng nho nhỏ ( tiết 2 ) 17B 134 Một ý tưởng nho nhỏ ( tiết 3 ) 17B 135 Ai làm gì ? ( tiết 1 ) 17C 136 Ai làm gì ? ( tiết 2 ) 17C 137 Ôn tập 1 ( tiết 1 ) 18A 18 138 Ôn tập 1 ( tiết 2 ) 18A 139 Ôn tập 1 ( tiết 3 ) 18A

140

Ôn tập 2 ( tiết 1 ) 18B 141 Ôn tập 2 ( tiết 2 ) 18B 142 Ôn tập 2 ( tiết 3 ) 18B 143 Ôn tập 3 ( tiết 1 ) 18C 144 Ôn tập 3 ( tiết 2 ) 18C 145 Sức mạnh của con người ( tiết 1 ) 19A 19 146 Sức mạnh của con người ( tiết 2 ) 19A 147 Sức mạnh của con người ( tiết 3 ) 19A 148 Cổ tích về loài người ( tiết 1 ) 19B 149 Cổ tích về loài người ( tiết 2 ) 19B 150 Cổ tích về loài người ( tiết 3 ) 19B 151 Tài năng của con người ( tiết1 ) 19C 152 Tài năng của con người ( tiết 2 ) 19C 153 Chuyện về những người có tài năng ( tiết 1 ) 20A 20 154 Chuyện về những người có tài năng ( tiết 2 ) 20A 155 Chuyện về những người có tài năng ( tiết 3 ) 20A 156 Niềm tự hào Nước Ta ( tiết 1 ) 20B 157 Niềm tự hào Nước Ta ( tiết 2 ) 20B 158 Niềm tự hào Nước Ta ( tiết 3 ) 20B 159 Giới thiệu quê nhà ( tiết 1 ) 20C 160 Giới thiệu quê nhà ( tiết 2 ) 20C 161 Những công dân xuất sắc ưu tú ( tiết 1 ) 21A 21 162 Những công dân xuất sắc ưu tú ( tiết 2 ) 21A 163 Những công dân xuất sắc ưu tú ( tiết 3 ) 21A 164 Đất nước thay đổi ( tiết 1 ) 21B 165 Đất nước thay đổi ( tiết 2 ) 21B 166 Đất nước thay đổi ( tiết 3 ) 21B 167 Từ ngữ về sức khỏe thể chất ( tiết 1 ) 21C 168 Từ ngữ về sức khỏe thể chất ( tiết 2 ) 21C 169 Hương vị mê hoặc ( tiết 1 ) 22A 22 170 Hương vị mê hoặc ( tiết 2 ) 22A 171 Hương vị mê hoặc ( tiết 3 ) 22A 172 Thế giới sắc màu ( tiết 1 ) 22B 173 Thế giới sắc màu ( tiết 2 ) 22B 174 Thế giới sắc màu ( tiết 3 ) 22B 175 Từ ngữ về cái đẹp ( tiết 1 ) 22C 176 Từ ngữ về cái đẹp ( tiết 2 ) 22C 177 Thế giới hoa và quả ( tiết 1 ) 23A 23 178 Thế giới hoa và quả ( tiết 2 ) 23A 179 Thế giới hoa và quả ( tiết 3 ) 23A 180 Những trái tim yêu thương ( tiết 1 ) 23B 181 Những trái tim yêu thương ( tiết 2 ) 23B 182 Những trái tim yêu thương ( tiết 3 ) 23B 183 Vẻ đẹp tâm hồn ( tiết 1 ) 23C 184 Vẻ đẹp tâm hồn ( tiết 2 ) 23C 185 Sức phát minh sáng tạo kì diệu ( tiết 1 ) 24A 24 186 Sức phát minh sáng tạo kì diệu ( tiết 2 ) 24A 187 Sức phát minh sáng tạo kì diệu ( tiết 3 ) 24A 188 Vẻ đẹp của lao động ( tiết 1 ) 24B 189 Vẻ đẹp của lao động ( tiết 2 ) 24B 190 Vẻ đẹp của lao động ( tiết 3 ) 24B 191 Làm đẹp đời sống ( tiết 1 ) 24C 192 Làm đẹp đời sống ( tiết 2 ) 24C 193 Bảo vệ lẽ phải ( tiết 1 ) 25A 25 194 Bảo vệ lẽ phải ( tiết 2 ) 25A 195 Bảo vệ lẽ phải ( tiết 3 ) 25A 196 Trong đạn bom vẫn yêu đời ( tiết 1 ) 25B 197 Trong đạn bom vẫn yêu đời ( tiết 2 ) 25B 198 Ôn bài 25B 25B 199 Từ ngữ về lòng dũng mãnh ( tiết 1 ) 25C 200 Từ ngữ về lòng quả cảm ( tiết 2 ) 25C 201 Dũng cảm chống thiên tai ( tiết 1 ) 26A 26 202 Dũng cảm chống thiên tai ( tiết 2 ) 26A 203 Dũng cảm chống thiên tai ( tiết 3 ) 26A 204 Thiếu nhi quả cảm ( tiết 1 ) 26B 205 Thiếu nhi dũng mãnh ( tiết 2 ) 26B 206 Thiếu nhi gan góc ( tiết 3 ) 26B 207 Gan vàng dạ sắt ( tiết 1 ) 26C 208 Gan vàng dạ sắt ( tiết 2 ) 26C 209 Bảo vệ chân lí ( tiết 1 ) 27A 27 210 Bảo vệ chân lí ( tiết 2 ) 27A 211 Bảo vệ chân lí ( tiết 3 ) 27A 212 Sức mạnh của tình mẫu tử ( tiết 1 ) 27B 213 Sức mạnh của tình mẫu tử ( tiết 2 ) 27B 214 Sức mạnh của tình mẫu tử ( tiết 3 ) 27B 215 Nói điều em mong ước ( tiết 1 ) 27C 216 Nói điều em mong ước ( tiết 2 ) 27C 217 Ôn tập 1 ( tiết 1 ) 28A 28 218 Ôn tập 1 ( tiết 2 ) 28A 219 Ôn tập 1 ( tiết 3 ) 28A 220 Ôn tập 2 ( tiết 1 ) 28B 221 Ôn tập 2 ( tiết 2 ) 28B 222 Ôn tập 3 ( tiết 1 ) 28B 223 Ôn tập 3 ( tiết 2 ) 28C 224 Ôn tập 3 ( tiết 3 ) 28C 225 Quà khuyến mãi của vạn vật thiên nhiên ( tiết 1 ) 29A 29 226 Quà Tặng Ngay của vạn vật thiên nhiên ( tiết 2 ) 29A 227 Quà Tặng Ngay của vạn vật thiên nhiên ( tiết 3 ) 29A 228 Có nơi nào sáng hơn quốc gia em ? ( tiết 1 ) 29B 229 Có nơi nào sáng hơn quốc gia em ? ( tiết 2 ) 29B 230 Trái đất có gì lạ ? ( tiết 1 ) 29B 231 Trái đất có gì lạ ? ( tiết 2 ) 29C 232 Trái đất có gì lạ ? ( tiết 3 ) 29C 233 Vòng quanh toàn cầu ( tiết 1 ) 30A 30 234 Vòng quanh toàn cầu ( tiết 2 ) 30A 235 Vòng quanh toàn cầu ( tiết 3 ) 30A 236 Dòng sông mặt áo ( tiết 1 ) 30B 237 Dòng sông mặt áo ( tiết 2 ) 30B 238 Nói về xúc cảm em ( tiết 1 ) 30B 239 Nói về xúc cảm em ( tiết 2 ) 30C 240 Nói về xúc cảm em ( tiết 3 ) 30C 241 Vẻ đẹp Ăng-co Vát ( tiết 1 ) 31A 31 242 Vẻ đẹp Ăng-co Vát ( tiết 2 ) 31A 243 Vẻ đẹp Ăng-co Vát ( tiết 3 ) 31A 244 Vẻ đẹp làng quê ( tiết 1 ) 31B 245 Vẻ đẹp làng quê ( tiết 2 ) 31B 246 Em thích con vật nào ? ( tiết 1 ) 31B 247 Em thích con vật nào ? ( tiết 2 ) 31C 248 Em thích con vật nào ? ( tiết 3 ) 31C 249 Cuộc sống mến yêu ( tiết 1 ) 32A 32 250 Cuộc sống mến yêu ( tiết 2 ) 32A 251 Cuộc sống mến yêu ( tiết 3 ) 32A 252 Khát vọng sống ( tiết 1 ) 32B 253 Khát vọng sống ( tiết 2 ) 32B 254 Nghệ sĩ múa của rừng xanh ( tiết 1 ) 32B 255 Nghệ sĩ múa của rừng xanh ( tiết 2 ) 32C 256 Nghệ sĩ múa của rừng xanh ( tiết 3 ) 32C 257 Lạc quan, yêu đời ( tiết 1 ) 33A 33 258 Lạc quan, yêu đời ( tiết 2 ) 33A 259 Lạc quan, yêu đời ( tiết 3 ) 33A 260 Ai là người sáng sủa, yêu đời ? ( tiết 1 ) 33B 261 Ai là người sáng sủa, yêu đời ? ( tiết 2 ) 33B 262 Các con vật quanh ta ( tiết 1 ) 33B 263 Các con vật quanh ta ( tiết 2 ) 33C 264 Các con vật quanh ta ( tiết 3 ) 33C 265 Tiếng cười là liều thuốc bổ ( tiết 1 ) 34A 34 266 Tiếng cười là liều thuốc bổ ( tiết 2 ) 34A 267 Tiếng cười là liều thuốc bổ ( tiết 3 ) 34A 268 Ai là người vui tính ? ( tiết 1 ) 34B 269 Ai là người vui tính ? ( tiết 2 ) 34B 270 Bạn thích đọc báo nào ? ( tiết 1 ) 34B 271 Bạn thích đọc báo nào ? ( tiết 2 ) 34C 272 Bạn thích đọc báo nào ? ( tiết 3 ) 34C 273 Ôn tập 1 ( tiết 1 ) 35A 35 274 Ôn tập 1 ( tiết 2 ) 35A 275 Ôn tập 1 ( tiết 3 ) 35A 276 Ôn tập 2 ( tiết 1 ) 35B 277 Ôn tập 2 ( tiết 2 ) 35B 278 Ôn tập 3 ( tiết 1 ) 35B 279 Ôn tập 3 ( tiết 2 )

35C

280 Ôn tập 3 ( tiết 3 ) 35C

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.