CHỦ ĐỀ 1: VUI BƯỚC ĐẾN TRƯỜNG (4 tiết)

TUẦN

NỘI DUNG

TIẾT

MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

1 Hát Bài hát Mùa khai trườngNhạc cụ tiết tấu : Bài thực hành thực tế số 1 1 – HS hát thuộc lời, đúng cao độ, trường độ bài Mùa khai trường- Biết biểu lộ bài hát bằng những hình thức khác nhau- Nghe và cảm nhận giai điệu, nội dung, sắc thái bài hát .- Biết sử dụng nhạc cụ tiết tấu gõ đệm cho bài Mùa khai trường . 2 Đọc nhạc : Bài đọc nhạc số 1 2 – Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ Bài đọc nhạc số 1 . 3 Lí thuyết âm nhạc : Các thuộc tính cơ bản của âm thanh có tính nhạc 3 – Nêu được những thuộc tính của âm thanh có tính nhạc . 4 Thường thúc âm nhạc : Nhạc sĩ Lưu Hữu PhướcNghe nhạc : Nghe bài hát Lên đàng 4 – Nêu được những nét chính trong sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước .- Nêu được cảm nhận và thể hiện cảm hứng của bài hát “ Lên đàng ”

CHỦ ĐỀ 2: BÀI CA HÒA BÌNH (4 tiết)

5 – Học hát bài : Tiếng chuông và ngọn cờ 5 – Hát đúng giai điệu, lời ca và đặc thù hành khúc bài hát “ Tiếng chuông và ngọn cờ ” ; hát rõ lời .- Biết biểu lộ bài hát bằng những hình thức khác nhau- Nghe và cảm nhận giai điệu, nội dung, sắc thái bài hát . 6 Lí thuyết âm nhạc : Kí hiệu âm bằng mạng lưới hệ thống vần âm LatNhạc cụ tiết tấu : Bài thực hành thực tế số 2Nhạc cụ giai điệu : Bài thực hành thực tế số 1 nhạc cụ sáo recorder hoặc kèn phím 6 – Nhận biết được kí hiệu âm bằng mạng lưới hệ thống vần âm Latin .- Biết sử dụng nhạc cụ tiết tấu gõ đệm cho bài Tiếng chuông và ngọn cờ- Thực hiện được những nốt Si, La trên sáo Recorder hoặc những nốt Đô, Rê, Mi, Pha, Son trên kèn phím . 7 Đọc nhạc : Bài đọc nhạc số 2 7 – Đọc đúng cao độ, trường độ Bài đọc nhạc số 2 . 8 Thưởng thức âm nhạc : Nhạc sĩ Văn CaoNghe nhạc : Tiến về TP.HN 8 – Nêu được những nét chính trong sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao .- Nêu được cảm nhận và thể hiện cảm hứng của bài hát “ Tiến về TP.HN ”

CHỦ ĐỀ 3: BIẾT ƠN THẦY CÔ (4 tiết)

9 – Học hát bài : Niềm tin thắp sáng trong em- Lí thuyết âm nhạc : nhịp 4/4 9 – Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát Thầy cô là toàn bộ .- Biết biểu lộ bài hát bằng những hình thức : Hát lĩnh xướng, hoà giọng ; hát tích hợp động phụ hoạ ( mục 2 SGK trang 23 ) .- Nghe và cảm nhận giai điệu, nội dung, sắc thái bài Nhớ ơn thầy cô . 10 Nhạc cụ tiết tấu : Bài thực hành thực tế số 3Nhạc cụ giai điệu : Bài thực hành thực tế số 2 nhạc cụ sáo recorder hoặc kèn phím 10 – Biết sử dụng nhạc cụ tiết tấu gõ đệm cho bài Niềm tin thắp sáng trong tim em .- Thực hiện được những nốt Son, Si, La trên sáo Recorder hoặc những nốt Đô, Rê, Mi, Pha, Son trên kèn phím . 11 Đọc nhạc : Bài đọc nhạc số 3 11 – Đọc đúng cao độ, trường độ Bài đọc nhạc số 3 . 12 Thưởng thức âm nhạc : Nhạc sĩ Antonio VivaldiNghe nhạc : Nghe trích đoạn tác phẩm Concerto số 3 Mùa thu 12 – Nêu được những nét chính trong sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ Antonio Vivaldi .- Nêu được cảm nhận về trích đoạn “ Concerto số 3 Mùa thu ”

CHỦ ĐỀ 4: KHÚC HÁT QUÊ HƯƠNG (4 tiết)

13 Hát : Bài hát Đi cắt lúaNhạc cụ giai điệu : Bài thực hành thực tế số 3 nhạc cụ sáo recorder hoặc kèn phím 13 – Hát đúng giai điệu, lời ca và đặc thù vui mừng, phấn khởi của bài hát “ Đi cắt lúa ” ; hát rõ lời .- Biết biểu lộ bài hát bằng những hình thức khác nhau- Nghe và cảm nhận giai điệu, nội dung, sắc thái bài hát .- Biết sử dụng nhạc cụ tiết tấu hoặc sáo recorder haowjc kèn phím để đẹm cho bài hát “ Đi cắt lúa ” 14 Đọc nhạc : Bài đọc nhạc số 4Lí thuyết âm nhạc : Cung và nửa cung 14 – Đọc đúng cao độ, trường độ Bài đọc nhạc số 4 .- Nhận biết được cung và nửa cung . 15 Thưởng thức âm nhạc : Giới thiệu 1 số ít nhạc cụ truyền thống lịch sử Nước Ta 15 – Nêu được đặc thù và phân biệt âm sắc của đàn bầu, đàn nhị . 16 Nghe nhạc : Nghe trích đoạn tác phẩm Cung đàn quốc gia

16

– Nêu được cảm nhận về trích đoạn tác phẩm “ Cung đàn quốc gia ” qua tiếng đàn bầu . 17

Ôn tập học kì 1

17   18

Kiểm tra học kì 1

18  

HỌC KÌ 2

CHỦ ĐỀ 5: BÀI CA LAO ĐỘNG (4 tiết)

19 Hát bài : Hò ba líNhạc cụ tiết tấu : Bài thực hành thực tế số 4 19 – Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát “ Hò ba lí ” và biểu lộ sự vui mắt, phấn khởi .- Biết bộc lộ bài hát bằng những hình thức khác nhau .- Nghe và cảm nhận giai điệu, nội dung, sắc thái bài hát . 20 Nhạc cụ giai điệu : Bài thực hành thực tế 4 nhạc cụ sáo recorder hoặc kèn phím 20 – Biết sử dụng nhạc cụ tiết tấu gõ đệm cho bài Hò ba lí- Thực hiện được những nốt Rê, Si, La trên sáo Recorder hoặc những nốt Đô, Rê, Mi, Pha, Son, La trên kèn phím . 21 Đọc nhạc : Bài đọc nhạc số 5 21 – Đọc đúng cao độ, trường độ Bài đọc nhạc số 5 . 22 Thưởng thức âm nhạc : Nghệ nhân Hà Thị CầuNghe nhạc : Nghe trích đoạn Xẩm thập ân 22 – Nêu được những góp phần của nghệ nhân Hà Thị Cầu cho nghệ thuật và thẩm mỹ hát Xẩm .- Nêu được cảm nhận về trích đoạn “ Xẩm thập ân ”

CHỦ ĐỀ 6: CÙNG VUI HÒA CA (4 tiết)

23 Hát bài hát : Em đi trong tươi xanhNhạc cụ tiết tấu : bài thực hành thực tế số 5 23 – Hát đúng giai điệu ( có bè đơn thuần ), lời ca và đặc thù tha thiết của bài “ Em đi trong tươi xanh ” .- Biết bộc lộ bài hát bằng những hình thức khác nhau .- Nghe và cảm nhận giai điệu, nội dung, sắc thái bài hát . 24 Nhạc cụ giai điệu : Bài thực hành thực tế số 5 nhạc cụ sáo recorder hoặc kèn phím 24 – Biết sử dụng nhạc cụ tiết tấu gõ đệm cho bài Em đi trong tươi xanh- Thực hiện được những nốt đã học trên sáo Recorder hoặc kèn phím . 25 Đọc nhạc : Bài đọc nhạc số 6 25 – Đọc đúng cao độ, trường độ và ghép được lời ca của Bài đọc nhạc số 6 . 26 Thưởng thức âm nhạc : Hát bèNghe nhạc : Nghe trích đoạn hợp xướng Ca ngợi Tổ quốc 26 – Nhận biết và thực hành thực tế được 1 số ít hình thức hát bè đơn thuần .- Nêu được cảm nhận về trích đoạn hợp xướng Ca ngợi Tổ quốc .

CHỦ ĐỀ 7: GIAI ĐIỆU NĂM CHÂU (4 tiết)

27 Đọc nhạc : Bài đọc nhạc số 7 27 – Đọc đúng cao độ, trường độ và ghép được lời ca của Bài đọc nhạc số 6 – Kỉ niệm xưa . 28 Hát bài hát : Kỉ niệm xưaLí thuyết âm nhạc : Các bậc chuyển hóa, dấu hóa 28

– Hát đúng giai điệu, lời ca và tính chất hành tha thiết, nhịp  nhàng và gõ đệm cho bài hát “Kỉ niệm xưa

– Biết biểu lộ bài hát bằng những hình thức khác nhau- Nghe và cảm nhận giai điệu, nội dung, sắc thái bài hát. – Nhận biết được những bậc chuyển hóa, dấu hóa . 29 Thưởng thức âm nhạc : Giới thiệu 1 số ít nhạc cụ phương tây 29 – Nêu được đặc thù và phân biệt được âm sắc của đàn violon, violoncelle . 30 Nghe nhạc : Nghe trích đoạn tác phẩm Czardas 30 – Nêu được cảm nhận về tác phẩm trích đoạn Czardas .

CHỦ ĐỀ 8: KHÚC CA TÌNH BẠN ( 3 TIẾT)

31 Hát bài hát Tia nắng hạt mưaNhạc cụ tiết tấu : Bài thực hành thực tế số 6 31 – Hát đúng giai điệu, lời ca và đặc thù sung sướng nhẹ nhàng của bài hát “ Tia nắng hạt mưa ” ; hát đúng lời .- Biết biểu lộ bài hát bằng những hình thức khác nhau .- Nghe và cảm nhận giai điệu, nội dung, sắc thái bài hát . 32 Nhạc cụ giai điệu : Bài thực hành thực tế số 6 nhạc cụ sáo recorder hoặc kèn phím 32 – Biết sử dụng nhạc cụ tiết tấu và hoạt động khung hình để đệm cho bài Tia nắng hạt mưa .- Thực hành hòa tấu thổi sáo recorder hoặc kèn phím . 33 Nghe nhạc : Nghe trích đoạn hợp xướng Ode to joy 33 – Nêu được cảm nhận về tác phẩm trích đoạn hợp xướng Ode to joy . 34

Ôn tập học kì II

34

  35

Kiểm tra học kì II

35  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.