Phân phối chương trình Âm nhạc THCS

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (100.36 KB, 6 trang )

LỚP 6
Học kì I: 19 tuần = 18 tiết
Học kì II: 18 tuần = 17 tiết
Cả năm: 37 tuần = 35 tiết
HỌC KÌ I
Tiết 1:
– Giới thiệu môn học Âm nhạc ở trường Trung học cơ sở
– Tập hát Quốc ca
Tiết 2:
– Học hát: Bài Tiếng chuông và ngọn cờ
– Bài đọc thêm: Âm nhạc ở quanh ta
Tiết 3:
– Ôn tập bài hát: Tiếng chuông và ngọn cờ
– Nhạc lí: + Những thuộc tính của âm thanh
+ Các kí hiệu âm nhạc
Tiết 4:
– Nhạc lí: Các kí hiệu ghi trường độ của âm thanh
– Tập đọc nhạc: TĐN số 1
Tiết 5: Học hát: Bài Vui bước trên đường xa
Tiết 6:
– Ôn tập bài hát: Vui bước trên đường xa
– Nhạc lí: Nhịp và phách – Nhịp 2/4
– Tập đọc nhạc: TĐN số 2
Tiết 7:
– Tập đọc nhạc: TĐN số 3
– Cách đánh nhịp 2/4
– Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Văn Cao và bài hát Làng tôi
Tiết 8: Ôn tập
Tiết 9: Kiểm tra 1 tiết
Tiết 10: Học hát: Bài Hành khúc tới trường

Tiết 11:
– Tập đọc nhạc: TĐN số 4
– Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước và bài hát Lên đàng
Tiết 12:
– Ôn tập bài hát: Hành khúc tới trường
– Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4
– Âm nhạc thường thức: Sơ lược về dân ca Việt Nam
Tiết 13: Học hát: Bài Đi cấy
Tiết 14:
– Ôn tập bài hát: Đi cấy
– Tập đọc nhạc: TĐN số 5
Tiết 15:
– Ôn tập bài hát: Đi cấy
– Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 5
– Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một số nhạc cụ dân tộc phổ biến
Tiết 16-17: Ôn tập
Tiết 18: Kiểm tra Học kì I
HỌC KÌ II
1
Tiết 19: Học hát: Bài Niềm vui của em
Tiết 20:
– Ôn tập bài hát: Niềm vui của em
– Tập đọc nhạc: TĐN số 6
Tiết 21:
– Nhạc lí: Nhịp 3/4 – Cách đánh nhịp 3/4
– Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Phong Nhã và bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng
Tiết 22: Học hát: Bài Ngày đầu tiên đi học
Tiết 23:
– Ôn tập bài hát: Ngày đầu tiên đi học
– Tập đọc nhạc: TĐN số 7

Tiết 24:
– Ôn tập bài hát: Ngày đầu tiên đi học
– Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 7
– Âm nhạc thường thức: Giới thiệu nhạc sĩ Mô-da
Tiết 25: Ôn tập
Tiết 26: Kiểm tra 1 tiết
Tiết 27:
– Học hát: Bài Tia nắng, hạt mưa
– Âm nhạc thường thức: Sơ lược về nhạc hát và nhạc đàn
Tiết 28:
– Ôn tập bài hát: Tia nắng, hạt mưa
– Tập đọc nhạc: TĐN số 8
– Nhạc lí: Những kí hiệu thường gặp trong bản nhạc
Tiết 29:
– Tập đọc nhạc: TĐN số 9
– Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Văn Chung và bài hát Lượn tròn, lượn khéo
Tiết 30:
– Học hát: Bài Hô-la-hê, Hô-la-hô
– Bài đọc thêm: Trống đồng thời đại Hùng Vương
Tiết 31:
– Ôn tập bài hát: Hô-la-hê, Hô-la-hô
– Tập đọc nhạc: TĐN số 10
Tiết 32:
– Ôn tập bài hát: Hô-la-hê, Hô-la-hô
– Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 10
– Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát và bài hát Lúa thu
Tiết 33-34: Ôn tập
Tiết 35: Kiểm tra học kì II
LỚP 7
Học kì I: 19 tuần = 18 tiết

Học kì II: 18 tuần = 17 tiết
Cả năm: 37 tuần = 35 tiết
HỌC KÌ I
Tiết 1:
– Học hát: Bài Mái trường mến yêu
– Bài đọc thêm: Nhạc sĩ Bùi Đình Thảo và bài hát Đi học
Tiết 2:
– Ôn tập bài hát: Mái trường mến yêu
– Tập đọc nhạc: TĐN số 1
– Bài đọc thêm: Cây đàn bầu
Tiết 3: – Ôn tập bài hát: Mái trường mến yêu
2
– Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1
– Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Việt và bài hát Nhạc rừng
Tiết 4:
– Học hát: Bài Lí cây đa
– Bài đọc thêm: Hội Lim
Tiết 5: – Ôn tập bài hát: Lí cây đa
– Nhạc lí: Nhịp 4/4
– Tập đọc nhạc: TĐN số 2
Tiết 6:
– Nhạc lí: Nhịp lấy đà
– Tập đọc nhạc: TĐN số 3
– Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một vài nhạc cụ phương Tây
Tiết 7: Ôn tập
Tiết 8: Kiểm tra 1 tiết
Tiết 9: Học hát: Bài Chúng em cần hòa bình
Tiết 10: – Ôn tập bài hát: Chúng em cần hòa bình
– Tập đọc nhạc: TĐN số 4
– Bài đọc thêm: Hội xuân “Sắc bùa”

Tiết 11: – Ôn tập bài hát: Chúng em cần hòa bình
– Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4
– Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Đỗ Nhuận và bài hát Hành quân xa
Tiết 12: Học hát: Bài Khúc hát chim sơn ca
Tiết 13:
– Ôn tập bài hát: Khúc hát chim sơn ca
– Nhạc lí: Cung và nửa cung – Dấu hóa
Tiết 14:
– Ôn tập bài hát: Khúc hát chim sơn ca
– Tập đọc nhạc: TĐN số 5
– Âm nhạc thường thức: Giới thiệu nhạc sĩ Bét-tô-ven
Tiết 15-16: Ôn tập
Tiết 17-18: Kiểm tra học kì I
HỌC KÌ II
Tiết 19:
– Học hát: Bài Đi cắt lúa
– Nhạc lí: Sơ lược về quãng
Tiết 20:
– Ôn tập bài hát: Đi cắt lúa
– Tập đọc nhạc: TĐN số 6
Tiết 21:
– Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 6
– Âm nhạc thường thức: Một số thể loại bài hát
Tiết 22:
– Học hát: Bài Khúc ca bốn mùa
– Bài đọc thêm: Tiếng sáo Việt Nam
Tiết 23:
– Ôn tập bài hát: Khúc ca bốn mùa
– Tập đọc nhạc: TĐN số 7
Tiết 24:

– Ôn tập bài hát: Khúc ca bốn mùa
– Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 7
3
– Âm nhạc thường thức: Vài nét về âm nhạc thiếu nhi Việt Nam
Tiết 25: Ôn tập
Tiết 26: Kiểm tra 1 tiết
Tiết 27:
– Học hát: Bài Ca-chiu-sa
– Bài đọc thêm: Bản hành khúc cách mạng
Tiết 28:
– Ôn tập bài hát: Ca-chiu-sa
– Tập đọc nhạc: TĐN số 8
Tiết 29:
– Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 8
– Nhạc lí: Gam trưởng – Giọng trưởng
– Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Huy Du và bài hát Đường chúng ta đi
Tiết 30:
– Học hát: Bài Tiếng ve gọi hè
– Bài đọc thêm: Xuất xứ một bài ca
Tiết 31:
– Ôn tập bài hát: Tiếng ve gọi hè
– Tập đọc nhạc: TĐN số 9
Tiết 32:
– Ôn tập bài hát: Tiếng ve gọi hè
– Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 9
– Âm nhạc thường thức: Vài nét về dân ca một số dân tộc ít người
Tiết 33-34: Ôn tập
Tiết 35: Kiểm tra học kì II
LỚP 8
Học kì I: 19 tuần = 18 tiết

Học kì II: 18 tuần = 17 tiết
Cả năm: 37 tuần = 35 tiết
HỌC KÌ I
Tiết 1: Học hát: Bài Mùa thu ngày khai trường
Tiết 2:
– Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường
– Tập đọc nhạc: TĐN số 1
Tiết 3:
– Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường
– Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1
– Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Trần Hoàn và bài hát Một mùa xuân nho nhỏ
Tiết 4: Học hát: Bài Lí dĩa bánh bò
Tiết 5:
– Ôn tập bài hát: Lí dĩa bánh bò
– Nhạc lí: Gam thứ, giọng thứ
– Tập đọc nhạc: TĐN số 2
Tiết 6:
– Ôn tập bài hát: Lí dĩa bánh bò
– Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 2
– Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Vân và bài hát Hò kéo pháo
Tiết 7: Ôn tập
Tiết 8: Kiểm tra 1 tiết
4
Tiết 9: Học hát: Bài Tuổi hồng
Tiết 10:
– Ôn tập bài hát: Tuổi hồng
– Nhạc lí: Giọng song song, giọng La thứ hòa thanh
– Tập đọc nhạc: TĐN số 3
Tiết 11:
– Ôn tập bài hát: Tuổi hồng

– Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 3
– Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và bài hát Bóng cây kơ-nia
Tiết 12: Học hát: Bài Hò ba lí
Tiết 13:
– Ôn tập bài hát: Hò ba lí
– Nhạc lí: Thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu- Giọng cùng tên
– Tập đọc nhạc: TĐN số 4
Tiết 14:
– Ôn tập bài hát: Hò ba lí
– Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4
– Âm nhạc thường thức: Một số nhạc cụ dân tộc
Tiết 15-16: Ôn tập
Tiết 17- 18: Kiểm tra Học kì I
HỌC KÌ II
Tiết 19: Học hát: Bài Khát vọng mùa xuân
Tiết 20:
– Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân
– Nhạc lí: Nhịp 6/8
– Tập đọc nhạc: TĐN số 5
Tiết 21:
– Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân
– Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 5
– Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn và bài hát Biết ơn Võ Thị Sáu
Tiết 22: Học hát: Bài Nổi trống lên các bạn ơi!
Tiết 23:
– Ôn tập bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi!
– Tập đọc nhạc: TĐN số 6
Tiết 24:
– Ôn tập bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi!
– Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 6

– Âm nhạc thường thức: Hát bè
Tiết 25: Ôn tập
Tiết 26: Kiểm tra 1 tiết
Tiết 27: Học hát: Bài Ngôi nhà của chúng ta
Tiết 28:
– Ôn tập bài hát: Ngôi nhà của chúng ta
– Tập đọc nhạc: TĐN số 7
Tiết 29:
– Ôn tập bài hát: Ngôi nhà của chúng ta
– Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 7
– Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Sô-panh và bản Nhạc buồn
Tiết 30: Học hát: Bài Tuổi đời mênh mông
Tiết 31:
5
Tiết 11 : – Tập đọc nhạc : TĐN số 4 – Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước và bài hát Lên đàngTiết 12 : – Ôn tập bài hát : Hành khúc tới trường – Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 4 – Âm nhạc thường thức : Sơ lược về dân ca Việt NamTiết 13 : Học hát : Bài Đi cấyTiết 14 : – Ôn tập bài hát : Đi cấy – Tập đọc nhạc : TĐN số 5T iết 15 : – Ôn tập bài hát : Đi cấy – Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 5 – Âm nhạc thường thức : Sơ lược về một số ít nhạc cụ dân tộc bản địa phổ biếnTiết 16-17 : Ôn tậpTiết 18 : Kiểm tra Học kì IHỌC KÌ IITiết 19 : Học hát : Bài Niềm vui của emTiết 20 : – Ôn tập bài hát : Niềm vui của em – Tập đọc nhạc : TĐN số 6T iết 21 : – Nhạc lí : Nhịp 3/4 – Cách đánh nhịp 3/4 – Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Phong Nhã và bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồngTiết 22 : Học hát : Bài Ngày tiên phong đi họcTiết 23 : – Ôn tập bài hát : Ngày tiên phong đi học – Tập đọc nhạc : TĐN số 7T iết 24 : – Ôn tập bài hát : Ngày tiên phong đi học – Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 7 – Âm nhạc thường thức : Giới thiệu nhạc sĩ Mô-daTiết 25 : Ôn tậpTiết 26 : Kiểm tra 1 tiếtTiết 27 : – Học hát : Bài Tia nắng, hạt mưa – Âm nhạc thường thức : Sơ lược về nhạc hát và nhạc đànTiết 28 : – Ôn tập bài hát : Tia nắng, hạt mưa – Tập đọc nhạc : TĐN số 8 – Nhạc lí : Những kí hiệu thường gặp trong bản nhạcTiết 29 : – Tập đọc nhạc : TĐN số 9 – Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Văn Chung và bài hát Lượn tròn, lượn khéoTiết 30 : – Học hát : Bài Hô-la-hê, Hô-la-hô – Bài đọc thêm : Trống đồng thời đại Hùng VươngTiết 31 : – Ôn tập bài hát : Hô-la-hê, Hô-la-hô – Tập đọc nhạc : TĐN số 10T iết 32 : – Ôn tập bài hát : Hô-la-hê, Hô-la-hô – Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 10 – Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát và bài hát Lúa thuTiết 33-34 : Ôn tậpTiết 35 : Kiểm tra học kì IILỚP 7H ọc kì I : 19 tuần = 18 tiếtHọc kì II : 18 tuần = 17 tiếtCả năm : 37 tuần = 35 tiếtHỌC KÌ ITiết 1 : – Học hát : Bài Mái trường mến yêu – Bài đọc thêm : Nhạc sĩ Bùi Đình Thảo và bài hát Đi họcTiết 2 : – Ôn tập bài hát : Mái trường mến yêu – Tập đọc nhạc : TĐN số 1 – Bài đọc thêm : Cây đàn bầuTiết 3 : – Ôn tập bài hát : Mái trường mến yêu – Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 1 – Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Hoàng Việt và bài hát Nhạc rừngTiết 4 : – Học hát : Bài Lí cây đa – Bài đọc thêm : Hội LimTiết 5 : – Ôn tập bài hát : Lí cây đa – Nhạc lí : Nhịp 4/4 – Tập đọc nhạc : TĐN số 2T iết 6 : – Nhạc lí : Nhịp lấy đà – Tập đọc nhạc : TĐN số 3 – Âm nhạc thường thức : Sơ lược về một vài nhạc cụ phương TâyTiết 7 : Ôn tậpTiết 8 : Kiểm tra 1 tiếtTiết 9 : Học hát : Bài Chúng em cần hòa bìnhTiết 10 : – Ôn tập bài hát : Chúng em cần tự do – Tập đọc nhạc : TĐN số 4 – Bài đọc thêm : Hội xuân “ Sắc bùa ” Tiết 11 : – Ôn tập bài hát : Chúng em cần độc lập – Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 4 – Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Đỗ Nhuận và bài hát Hành quân xaTiết 12 : Học hát : Bài Khúc hát chim sơn caTiết 13 : – Ôn tập bài hát : Khúc hát chim sơn ca – Nhạc lí : Cung và nửa cung – Dấu hóaTiết 14 : – Ôn tập bài hát : Khúc hát chim sơn ca – Tập đọc nhạc : TĐN số 5 – Âm nhạc thường thức : Giới thiệu nhạc sĩ Bét-tô-venTiết 15-16 : Ôn tậpTiết 17-18 : Kiểm tra học kì IHỌC KÌ IITiết 19 : – Học hát : Bài Đi cắt lúa – Nhạc lí : Sơ lược về quãngTiết 20 : – Ôn tập bài hát : Đi cắt lúa – Tập đọc nhạc : TĐN số 6T iết 21 : – Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 6 – Âm nhạc thường thức : Một số thể loại bài hátTiết 22 : – Học hát : Bài Khúc ca bốn mùa – Bài đọc thêm : Tiếng sáo Việt NamTiết 23 : – Ôn tập bài hát : Khúc ca bốn mùa – Tập đọc nhạc : TĐN số 7T iết 24 : – Ôn tập bài hát : Khúc ca bốn mùa – Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 7 – Âm nhạc thường thức : Vài nét về âm nhạc mần nin thiếu nhi Việt NamTiết 25 : Ôn tậpTiết 26 : Kiểm tra 1 tiếtTiết 27 : – Học hát : Bài Ca-chiu-sa – Bài đọc thêm : Bản hành khúc cách mạngTiết 28 : – Ôn tập bài hát : Ca-chiu-sa – Tập đọc nhạc : TĐN số 8T iết 29 : – Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 8 – Nhạc lí : Gam trưởng – Giọng trưởng – Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Huy Du và bài hát Đường tất cả chúng ta điTiết 30 : – Học hát : Bài Tiếng ve gọi hè – Bài đọc thêm : Xuất xứ một bài caTiết 31 : – Ôn tập bài hát : Tiếng ve gọi hè – Tập đọc nhạc : TĐN số 9T iết 32 : – Ôn tập bài hát : Tiếng ve gọi hè – Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 9 – Âm nhạc thường thức : Vài nét về dân ca 1 số ít dân tộc bản địa ít ngườiTiết 33-34 : Ôn tậpTiết 35 : Kiểm tra học kì IILỚP 8H ọc kì I : 19 tuần = 18 tiếtHọc kì II : 18 tuần = 17 tiếtCả năm : 37 tuần = 35 tiếtHỌC KÌ ITiết 1 : Học hát : Bài Mùa thu ngày khai trườngTiết 2 : – Ôn tập bài hát : Mùa thu ngày khai trường – Tập đọc nhạc : TĐN số 1T iết 3 : – Ôn tập bài hát : Mùa thu ngày khai trường – Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 1 – Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Trần Hoàn và bài hát Một mùa xuân nho nhỏTiết 4 : Học hát : Bài Lí dĩa bánh bòTiết 5 : – Ôn tập bài hát : Lí dĩa bánh bò – Nhạc lí : Gam thứ, giọng thứ – Tập đọc nhạc : TĐN số 2T iết 6 : – Ôn tập bài hát : Lí dĩa bánh bò – Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 2 – Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Hoàng Vân và bài hát Hò kéo pháoTiết 7 : Ôn tậpTiết 8 : Kiểm tra 1 tiếtTiết 9 : Học hát : Bài Tuổi hồngTiết 10 : – Ôn tập bài hát : Tuổi hồng – Nhạc lí : Giọng song song, giọng La thứ hòa thanh – Tập đọc nhạc : TĐN số 3T iết 11 : – Ôn tập bài hát : Tuổi hồng – Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 3 – Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và bài hát Bóng cây kơ-niaTiết 12 : Học hát : Bài Hò ba líTiết 13 : – Ôn tập bài hát : Hò ba lí – Nhạc lí : Thứ tự những dấu thăng, giáng ở hóa biểu – Giọng cùng tên – Tập đọc nhạc : TĐN số 4T iết 14 : – Ôn tập bài hát : Hò ba lí – Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 4 – Âm nhạc thường thức : Một số nhạc cụ dân tộcTiết 15-16 : Ôn tậpTiết 17 – 18 : Kiểm tra Học kì IHỌC KÌ IITiết 19 : Học hát : Bài Khát vọng mùa xuânTiết 20 : – Ôn tập bài hát : Khát vọng mùa xuân – Nhạc lí : Nhịp 6/8 – Tập đọc nhạc : TĐN số 5T iết 21 : – Ôn tập bài hát : Khát vọng mùa xuân – Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 5 – Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn và bài hát Biết ơn Võ Thị SáuTiết 22 : Học hát : Bài Nổi trống lên những bạn ơi ! Tiết 23 : – Ôn tập bài hát : Nổi trống lên những bạn ơi ! – Tập đọc nhạc : TĐN số 6T iết 24 : – Ôn tập bài hát : Nổi trống lên những bạn ơi ! – Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 6 – Âm nhạc thường thức : Hát bèTiết 25 : Ôn tậpTiết 26 : Kiểm tra 1 tiếtTiết 27 : Học hát : Bài Ngôi nhà của chúng taTiết 28 : – Ôn tập bài hát : Ngôi nhà của tất cả chúng ta – Tập đọc nhạc : TĐN số 7T iết 29 : – Ôn tập bài hát : Ngôi nhà của tất cả chúng ta – Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 7 – Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Sô-panh và bản Nhạc buồnTiết 30 : Học hát : Bài Tuổi đời mênh môngTiết 31 :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.