Phép thử độ bền của vải và sản phẩm may (Fabric & Textile products Strength tests) 1 Xác định độ bền kéo đứt và độ giãn đứt ( chiêu thức băng vải )
( Determination of breaking load and elongation at break ( Strip method ) ) ASTM D5035

ISO 13934-1

JISL 1018
JISL 1096
TCVN 1754
ASTM D2209
EN ISO 1421
TCVN 4635 2 Xác định độ bền kéo đứt và độ giãn đứt ( chiêu thức GRAB )
( Determination of breaking load and elongation at break ( Grab method ) ASTM D4632
ASTM D5034
ISO 13934 – 2 3 Xác định độ bền đứt và độ giãn đứt vải dệt kim
( Knitted fabrics – Method for determination of breaking load and elongation at break ) JISL1018 ( 6.13 )
TCVN 5795 4 Xác định độ bền nổ – Phương pháp màng mỏng mảnh
( Determination of bursting strength – Diaphragm method ) ASTM D3786
ISO 13938 – 1 5 Xác định độ bền kéo đứt băng khăn
( Towel-Determination of breaking force ( Strip method ) ) TCVN 4540 (2.5) 6 Xác định lực lớn nhất để làm đứt đường may sử dụng giải pháp băng vải
( Determination of maximum force to seam rupture using the Strip method ) ISO 13935 – 1
JISL 1093 7 Xác định lực lớn nhất để làm đứt đường may sử dụng giải pháp Grab
( Determination of maximum force to seam rupture using the Grab method ) ISO 13935 – 2
JISL 1093 8 Xác định độ bền mài mòn của vải bằng chiêu thức Martinedale – Phần 2 : Xác định sự phá huỷ mẫu thử
( Determination of the abrasion resistance of fabrics by the Martindale method – Part 2 : Determination of specimen breakdown ASTM D4966
DIN EN ISO 12947 – 2
ISO 12947 – 2
JISL 1096
TCVN 7424 – 2 9 Xác định độ bền mài mòn của vải bằng chiêu thức Martindale – Phần 3 : Xác định sự giảm khối lượng
( Determination of the abrasion resistance of fabrics by the Martindale method – Part 3 : Determination of mass loss ) DIN EN ISO 12947 – 3
ISO 12947 – 3
TCVN 7424 – 3 10 Xác định độ bền mài mòn của vải bằng chiêu thức Martindale – Phần 4 : Đánh giá sự biến hóa ngoại quan
( Determination of the abrasion resistance of fabrics by the Martindale method – Part 4 : Assessment of appearance change ) DIN EN ISO 12947 – 4
ISO 12947 – 4
TCVN 7424 – 4 11 Xác định độ bền xé rách nát của vải bằng thiết bị kiểu con lắc rơi ( Elmendorf )
( Determination of tearing strength of fabrics by falling – pendulum type ( Elemendorf ) apparatus ) ASTM D1424
ISO 13937 – 1
JISL 1096 12 Xác định lực xé của mẫu thử có dạng hình ống quần ( Phương pháp xé đơn )
( Determination of tear force of trouser – shaped test specimens ( Single tear method ) BS/DIN EN ISO 13937-2 13

Xác định lực xé của mẫu thử có dạng cánh (Phương pháp xé đơn)

( Determination of tear force of wing – shaped test specimens ( Single tear method ) BS / DIN EN ISO 13937 – 3 14 Xác định lực xé của mẫu thử có dạng hình lưỡi ( Phép thử xé kép )
( Determination of tear force of tongue – shaped test specimens ( Donble tear test ) BS / DIN EN ISO 13937 – 4
JISL 1096
ISO 13937 – 4 15 Xác định độ bền xé của vải bằng tiến trình Tongue ( Xé đơn ) ( Máy thử độ bền kéo đứt có vận tốc kéo giãn không đổi )
( Determination of Tearing strength of fabrics by the Tongue ( Single rip ) procedure ( Constant – Rate-of-Extension Tensile testing machine ) ) ASTM D2261 16 Xác định độ bền xé của vải bằng quy trình tiến độ hình thang
( Determination of Tearing strength of fabrics by Trapezoid procedure ) ASTM D5587
JISL 1096 17 Xác định sức căng và độ giãn của vải đàn hồi ( Máy thử độ bền kéo đứt dạng vận tốc kéo giãn không đổi )
( Determination of for Tension and Elongation of Elastic fabrics ( Constant – Rate-of-Extension type Tensile testing machine ) ) ASTM D4964 18 Xác định độ bền nén thủng của vải tráng phủ
( Determination of wounded burst strength of coated fabrics ) BS 3424-38 19 Thử nghiệm vải tráng phủ – giải pháp 8B – Phương pháp thủy lực để xác lập độ bền nổ
( Testing coated fabrics – method 8B. Hydraulic method for determination of bursting strength ) BS 3424-6 20 Vải tráng plastic hoặc cao su đặc – Xác định lực bám dính lớp tráng
( Rubber – or plastics – coated fabrics – Determination of coating adhesion ) ASTM D4851
ASTM D751
BS EN ISO 2411
TCVN 9550 21 Xác định chu kỳ luân hồi và độ giãn đàn hồi của vải
( Determination of Cyclic and Elastic of fabrics ) BS EN 14704 – 1
DIN 53835 – 2 22 Bít tất – Xác định độ nén ép cổ chun (Hosiery –Determination of  pressure on elastic ring) TCVN 5098 23 Bít tất – Xác định độ mài mòn (Hosiery –Determination of abrasion reistance) TCVN 5100 24 Vật liệu giả da – Xác định độ bền uốn gấp (Artificial leather –Determination of Stability of repeated flexing) TCVN 4637 25 Vật liệu giả da – Xác định độ bền kết dính
( Artificial leather – Determination of loading strength between coating and face layer ) TCVN 4638 26 Vật liệu giả da – Xác định độ bền xé rách nát khi chọc thủng bằng dây thép
( Artificial leather – Determination of bleak resistance ) TCVN 4639 27 Xác định năng lực chống bật của khuy bấm
( Determination of resistance to unsnapping of snap fasteners ) ASTM D4846
BS 7907 28 Xác định độ bền của khoá kéo
( Determination of Strenth tests for zippers ) ASTM D2061
BS 3084 29 Thử khuy nút
( Button pull off ) ASTM D7142 30 Lưới đánh cá – Xác định độ bền mắt lưới
( Fishing nets-Determination of mesh breaking force of netting ISO 1806 31 Độ bền đườn may
( Determination of maximum force to seam rupture ) ISO 13935 – 1
ISO 13935 – 2
JIS L 1093 32 Xác định sự cản dạt sợi – Phương pháp đường may

(Determination of slippage resistance – Seam method)

ASTM D1683
BS 3320
ISO 13936 – 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *