Giá trị sau cuối ( tiếng Anh : Terminal Value ) là giá trị hiện tại của tổng thể những dòng tiền trong tương lai, với giả định tăng trưởng không thay đổi vĩnh viễn .Giá trị cuối cùng (Terminal Value) là gì? Phân loại giá trị cuối cùng - Ảnh 1.Ảnh minh họa : TheS treet

Giá trị cuối cùng

Khái niệm

Giá trị cuối cùng trong tiếng Anh là Terminal Value.

Giá trị cuối cùng là giá trị hiện tại của tất cả các dòng tiền trong tương lai, với giả định tăng trưởng ổn định vĩnh viễn. Giá trị cuối cùng thường bao gồm một tỉ lệ lớn trong tổng giá trị được đánh giá.

Đặc điểm của giá trị cuối cùng

Dự báo sẽ ít đúng chuẩn hơn khi thời hạn dự báo lê dài hơn. Điều này cũng đúng trong kinh tế tài chính, đặc biệt quan trọng là khi ước tính dòng tiền của công ty trong tương lai. Đồng thời, doanh nghiệp cũng cần được định giá. Để xử lý điều này, những nhà nghiên cứu và phân tích sử dụng những quy mô kinh tế tài chính, ví dụ điển hình như định giá theo dòng tiền ( DCF ), cùng với những giả định nhất định để lấy tổng giá trị của một doanh nghiệp hoặc dự án Bất Động Sản .Định giá theo dòng tiền ( DCF ) là một giải pháp phổ cập được sử dụng trong những điều tra và nghiên cứu thực tiễn, việc mua và bán công ty và định giá kinh doanh thị trường chứng khoán. Phương pháp này dựa trên lí thuyết rằng giá trị của một gia tài bằng với toàn bộ những dòng tiền trong tương lai có nguồn gốc từ gia tài đó. Các dòng tiền này phải được chiết khấu theo giá trị hiện tại với tỉ lệ chiết khấu đại diện thay mặt cho ngân sách vốn, ví dụ điển hình như lãi suất vay .DCF có hai tiến trình chính : quy trình tiến độ dự báo và giá trị ở đầu cuối. Giai đoạn dự báo thường là khoảng chừng 5 năm. Nếu quá trình lê dài hơn thế thì tính đúng mực của dự báo sẽ bị ảnh hưởng tác động. Chính thế cho nên đo lường và thống kê giá trị ở đầu cuối trở nên quan trọng .Có hai chiêu thức thường được sử dụng để tính giá trị đầu cuối : tăng trưởng vĩnh viễn ( Mô hình tăng trưởng Gordon ) và bội số đầu ra ( Exit mutiple ). Mô hình tăng trưởng Gordon nói rằng một doanh nghiệp sẽ liên tục tạo ra dòng tiền với vận tốc không đổi mãi mãi trong khi bội số đầu ra giả định rằng một doanh nghiệp sẽ được bán cho nhiều số liệu thị trường. Các chuyên viên góp vốn đầu tư thích cách tiếp cận của giải pháp bội số đầu ra trong khi những học giả ủng hộ quy mô tăng trưởng vĩnh viễn .

Phân loại giá trị cuối cùng

Phương pháp tăng trưởng vĩnh viễn

Giảm giá là thiết yếu chính do giá trị thời hạn của tiền tạo ra sự độc lạ giữa giá trị hiện tại và tương lai của một khoản tiền nhất định. Trong định giá doanh nghiệp, dòng tiền tự do hoặc cổ tức hoàn toàn có thể được dự báo trong một khoảng chừng thời hạn riêng không liên quan gì đến nhau. Nhưng việc thực thi dự báo hoàn toàn có thể trở nên khó khăn vất vả hơn khi những dự báo lê dài hơn trong tương lai. Hơn nữa, rất khó để xác lập thời hạn đúng mực khi một công ty ngừng hoạt động giải trí .

Để khắc phục những hạn chế này, các nhà đầu tư có thể cho rằng dòng tiền sẽ tăng trưởng với tốc độ ổn định mãi mãi, bắt đầu từ một thời điểm nào đó trong tương lai. Điều này thể hiện cho giá trị cuối cùng.

Giá trị cùng được tính bằng cách chia dự báo dòng tiền sau cuối cho chênh lệch giữa tỉ lệ chiết khấu và vận tốc tăng trưởng sau cuối. Giá trị ở đầu cuối sẽ ước tính giá trị của công ty sau tiến trình dự báo. Công thức đo lường và thống kê như sau 🙁 FCF * ( 1 + g ) ) / ( d – g )Trong đó :FCF = Dòng tiền tự do cho tiến trình dự báo sau cuốig = vận tốc tăng trưởng ở đầu cuốid = tỉ lệ chiết khấu ( thường là ngân sách vốn bình quân gia quyền )Tốc độ tăng trưởng ở đầu cuối là vận tốc không đổi mà một công ty dự kiến sẽ tăng trưởng mãi mãi. Tốc độ tăng trưởng này mở màn vào cuối quy trình tiến độ dòng tiền dự báo ở đầu cuối trong quy mô dòng tiền chiết khấu và chuyển sang vĩnh viễn. Tốc độ tăng trưởng ở đầu cuối thường tương thích với tỉ lệ lạm phát kinh tế dài hạn, nhưng không cao hơn vận tốc tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội ( GDP ) trong quá khứ .

Phương pháp bội số đầu ra

Nếu những nhà đầu tư giả định một số ít hoạt động giải trí hữu hạn, sẽ không cần sử dụng quy mô tăng trưởng vĩnh viễn. Thay vào đó, giá trị ở đầu cuối phải phản ánh giá trị thuần hoàn toàn có thể thực thi được của gia tài của công ty tại thời gian đó. Điều này thường ý niệm rằng vốn chủ sở hữu sẽ được mua bởi một công ty lớn hơn và giá trị của việc mua lại thường được tính bằng bội số đầu ra .Công thức giá trị ở đầu cuối sử dụng phương pháp bội số đầu ra là số liệu gần đây nhất ( ví dụ : doanh thu, EBITDA, … ) nhân với bội số quyết định hành động ( thường là trung bình của bội số đầu ra gần đây cho những thanh toán giao dịch khác ) .

(Theo Investopedia)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *