Chắc hẳn bạn đã từng thấy qua hay nghe qua không dưới đôi lần về cụm từ “ Terms and Conditions ”. Khi thanh toán giao dịch mua và bán một loại sản phẩm nào đó hay khi bạn truy vấn vào một website nào đó thì một dòng chữ chứa cụm từ này sẽ Open ngay lập tức. Vậy “ Terms and Conditions ” có ý nghĩa gì ? Cùng ttmn.mobi khám phá rõ hơn về cụm từ này qua bài viết dưới đây nhé !

1. Terms and conditions có nghĩa là gì?

 

Hình ảnh minh họa Terms and Conditions

 

Terms and conditions” là cụm từ Tiếng Anh có nghĩa là “ Các điều khoản và điều kiện

Phát âm: /tɜrmz/ /kən’diʃn/

Loại từ: Danh từ

Các điều khoản và điều kiện là những quy định và quy tắc được đưa ra và yêu cầu mọi người phải tuân theo nó.

Bạn đang xem : Term and condition là gì

2. Cấu trúc và cách dùng của “ Term and conditions”

Terms and Conditions” dùng để làm chủ ngữ trong câu

Ví dụ:

The Terms and Conditions will usually include a brief introduction to help set the stage for the rest of the content.Các Điều khoản và Điều kiện thường sẽ bao gồm một phần giới thiệu ngắn gọn nhằm giúp tạo tiền đề cho phần còn lại của nội dung.Các Điều khoản và Điều kiện thường sẽ gồm có một phần ra mắt ngắn gọn nhằm mục đích giúp tạo tiền đề cho phần còn lại của nội dung .

=> cụm từ “ The Terms and Conditions” được sử dụng với mục đích làm chủ ngữ cho câu.

Terms and Conditions” được dùng làm tân ngữ trong câu

Ví dụ:

You should download the Terms and Conditions Generator on the internet to create the Terms & Conditions agreement.Bạn nên tải xuống trình tạo Điều khoản và Điều kiện trên internet để tạo thỏa thuận Điều khoản & Điều kiện.Bạn nên tải xuống trình tạo Điều khoản và Điều kiện trên internet để tạo thỏa thuận hợp tác Điều khoản và Điều kiện .

=> cụm từ “ Terms and Conditions” được sử dụng với mục đích làm tân ngữ cho câu.

Xem thêm : Có Thế Mạnh Tiếng Anh Là Gì ? Thế Mạnh Của Bạn Đã Được Phát Huy ?

 

3. Các ví dụ anh – việt

Ví dụ:

In the terms and conditions of sale there is an invoice for the payment of the amount written on the invoice without any claim, compensation or deduction according to the term of payment. payment is specified in the invoice.Trong các điều khoản và điều kiện của bán hàng có mục hóa đơn thanh toán là người mua sẽ phải thanh toán các khoản tiền được viết trong hóa đơn mà không có bất kì một khiếu nại, đền bù hay khấu trừ nào theo thời hạn thanh toán được quy định trong hóa đơn. Terms and Conditions Agreement is an agreement of terms, rules and guidelines for acceptable conduct and other useful content that the web10_user must agree to abide by in order to be used or accessed. websites and mobile apps like phones, ipads, tablets.Thỏa thuận Điều khoản và Điều kiện là thỏa thuận về các điều khoản, quy định và hướng dẫn về những hành vi được chấp nhận và các nội dung hữu ích khác mà người dùng phải đồng ý tuân theo để được sử dụng hoặc truy cập vào trang web và ứng dụng dành cho thiết bị di động như điện thoại, ipad, máy tính bảng. Terms and Conditions Agreement is a legal agreement in which an administrator has the right to restrict or not allow users to access their application in the event of a violation of the terms of the agreement that the administrator has. reason given earlier.Thỏa thuận Điều khoản và điều kiện là một thỏa thuận pháp lý trong đó nhà quản lý có quyền hạn chế hoặc không cho phép người dùng truy cập vào ứng dụng của họ trong trường hợp vi phạm những quy định trong bản thỏa thuận mà nhà quản lý đã đưa ra trước đó. It is the responsibility of each customer to read and agree (or disagree) with the terms and conditions of freight service offered by the company.Mỗi khách hàng phải có trách nhiệm đọc và đồng ý ( hoặc không đồng ý) với các điều khoản và điều kiện về dịch vụ vận chuyển hàng hóa mà công ty đã đưa ra.Trong những lao lý và điều kiện kèm theo của bán hàng có mục hóa đơn thanh toán giao dịch là người mua sẽ phải thanh toán giao dịch những khoản tiền được viết trong hóa đơn mà không có bất kể một khiếu nại, đền bù hay khấu trừ nào theo thời hạn giao dịch thanh toán được lao lý trong hóa đơn. Thỏa thuận Điều khoản và Điều kiện là thỏa thuận hợp tác về những lao lý, pháp luật và hướng dẫn về những hành vi được gật đầu và những nội dung có ích khác mà người dùng phải chấp thuận đồng ý tuân theo để được sử dụng hoặc truy vấn vào website và ứng dụng dành cho thiết bị di động như điện thoại thông minh, ipad, máy tính bảng. Thỏa thuận Điều khoản và điều kiện kèm theo là một thỏa thuận hợp tác pháp lý trong đó nhà quản trị có quyền hạn chế hoặc không được cho phép người dùng truy vấn vào ứng dụng của họ trong trường hợp vi phạm những pháp luật trong bản thỏa thuận hợp tác mà nhà quản trị đã đưa ra trước đó. Mỗi người mua phải có nghĩa vụ và trách nhiệm đọc và đồng ý chấp thuận ( hoặc không chấp thuận đồng ý ) với những lao lý và điều kiện kèm theo về dịch vụ luân chuyển sản phẩm & hàng hóa mà công ty đã đưa ra .Ví dụ minh họa về Điều khoản và điều kiện kèm theoThe company’s terms and conditions for clients include any individual customer who must have full civil act capacity, must be at least 16 years old and own property to be able to perform. purchase transaction, or the supervision of both a parent or legal guardian during the transaction.Các điều khoản và điều kiện của công ty dành cho khách hàng bao gồm mọi khách hàng là cá nhân phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, độ tuổi phải từ 16 tuổi trở lên và sở hữu tài sản để có thể thực hiện giao dịch mua hàng, hoặc có sự giám sát cả cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp trong quá trình giao dịch.Các pháp luật và điều kiện kèm theo của công ty dành cho người mua gồm có mọi người mua là cá thể phải có vừa đủ năng lượng hành vi dân sự, độ tuổi phải từ 16 tuổi trở lên và sở hữu tài sản để hoàn toàn có thể thực thi thanh toán giao dịch mua hàng, hoặc có sự giám sát cả cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp trong quy trình thanh toán giao dịch .

4. Một số cụm từ Tiếng Anh khác liên quan đến “ terms and conditions”

Cụm từ Nghĩa Tiếng Việt
Best terms and conditions

Các điều khoản và điều kiện ưu đãi nhất

Business terms and conditions Các pháp luật và điều kiện kèm theo thanh toán giao dịch
General terms and conditions Các lao lý và điều kiện kèm theo chung / tổng quát
General terms and conditions of marketing Các lao lý và điều kiện kèm theo chung về bán hàng
Terms and conditions of a contract Các lao lý và điều kiện kèm theo ký kết hợp đồng
Terms and conditions of employment Các pháp luật và điều kiện kèm theo làm thuê
Terms and conditions of loan Các lao lý và điều kiện kèm theo cho vay
Terms and conditions of payment Các lao lý và điều kiện kèm theo trả tiền
Terms and conditions of an issue Các lao lý và điều kiện kèm theo phát hành sàn chứng khoán
Terms and conditions of the contract Các điều kiện kèm theo và lao lý của hợp đồng
Terms and condition of the website Các pháp luật và điều kiện kèm theo của trang web
Terms and conditions of purchase Các pháp luật và điều kiện kèm theo mua hàng
Terms and conditions of service provision Các lao lý và điều kiện kèm theo phân phối dịch vụ
Terms and conditions of service provision Các lao lý và điều kiện kèm theo thanh toán giao dịch
Terms and conditions of use Các lao lý và điều kiện kèm theo sử dụng

Ví dụ minh họa về Terms and conditions of payment ( Các lao lý và điều kiện kèm theo trả tiền )

Hy vọng bài viết trên đây đã mang lại cho bạn đọc những thông tin bổ ích về cụm từ “ Terms and Conditions” trong Tiếng Anh!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *