Toán Học

Bạn đang đọc: Tg trong toán học là gì

Định Lý và Công thức Sin Cos Tan lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12

Bạn đang tìm hiểu về công thức sin cos tan và định lý sin cos trong tam giác, hình học hay trong hàm lượng giác trong toán lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12.

Nội dung chính

 • Định Lý và Công thức Sin Cos Tan lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12
 • 1. Định lý hàm Sin
 • 1. Ví dụ về Sin
 • 2. Định lý hàm Cos
 • 3. Công thức Sin Cos Tan trong lượng giác
 • 4. Sin Cos Tan trong tam giác vuông
 • 5. Sin Cos Tan trong hình học
 • Related Posts:
 • Video liên quan

1. Định lý hàm Sin

Trong lượng giác, định lý sin ( hay định luật sin, công thức sin ) là một phương trình trình diễn mối quan hệ giữa chiều dài những cạnh của một tam giác bất kỳ với sin của những góc tương ứng. Định lý sin được màn biểu diễn dưới dạng .
Trong đó a, b, c là chiều dài những cạnh, và A, B, C là những góc đối lập ( xem hình vẽ ). Phương trình cũng hoàn toàn có thể được viết dưới dạng nghịch đảo :
Định lý sin hoàn toàn có thể được dùng trong phép đạc tam giác để tìm hai cạnh còn lại của một tam giác khi biết một cạnh và hai góc bất kể, hoặc để tìm cạnh thứ ba khi biết hai cạnh và một góc không xen giữa hai cạnh đó .
Trong một vài trường hợp, công thức cho ta hai giá trị khác nhau, dẫn đến hai năng lực khác nhau của một tam giác .
Định lý hàm sin là một trong hai phương trình lượng giác thường được dùng để tìm cạnh và góc của một tam giác, ngoài định lý cos .

1. Ví dụ về Sin

2. Định lý hàm Cos

Bài này viết về Định lý cos trong hình học Euclid. Đối với định lý cos trong quang học, xem định lý cos Lambert .
Trong lượng giác, định lý hàm số cos trình diễn sự tương quan giữa chiều dài của những cạnh của một tam giác phẳng với cosin của góc tương ứng :


Định lý hàm cos khái quát định lý Pytago ( định lý Pytago là trường hợp riêng trong tam giác vuông ) : nếu γ là góc vuông thì cos γ = 0, và định lý cos trở thành định lý Pytago :
Định lý hàm cos được dùng để tính cạnh thứ ba khi biết hai cạnh còn lại và góc giữa hai cạnh đó, hoặc tính những góc khi chỉ biết chiều dài ba cạnh của một tam giác .

3. Công thức Sin Cos Tan trong lượng giác

Ngày nay, tất cả chúng ta thường thao tác với sáu hàm lượng giác cơ bản, được liệt kê trong bảng dưới, kèm theo liên hệ toán học giữa những hàm .

4. Sin Cos Tan trong tam giác vuông

Có thể định nghĩa những hàm lượng giác của góc A, bằng việc dựng nên một tam giác vuông chứa góc A. Trong tam giác vuông này, những cạnh được đặt tên như sau :

 • Cạnh huyền là cạnh đối diện với góc vuông, là cạnh dài nhất của tam giác vuông, h trên hình vẽ.
 • Cạnh đối là cạnh đối diện với góc A, a trên hình vẽ.
 • Cạnh kề là cạnh nối giữa góc A và góc vuông, b trên hình vẽ.

Dùng hình học Ơclit, tổng những góc trong tam giác là pi radian ( hay 180 ). Khi đó :

5. Sin Cos Tan trong hình học

Hình vẽ bên cho thấy định nghĩa bằng hình học về những hàm lượng giác cho góc bất kể trên vòng tròn đơn vị chức năng tâm O. Với θ là nửa cung AB :
Theo hình vẽ, dễ thấy sec và tang sẽ phân kỳ khi θ tiến tới π / 2 ( 90 độ ), cosec và cotang phân kỳ khi θ tiến tới 0. Nhiều cách kiến thiết xây dựng tựa như hoàn toàn có thể được thực thi trên vòng tròn đơn vị chức năng, và những đặc thù của những hàm lượng giác hoàn toàn có thể được chứng tỏ bằng hình học .

Xem thêm : Công thức lượng giác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *