Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” thân bất do kỷ “, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ thân bất do kỷ, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ thân bất do kỷ trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt1. Là do tính tình nắng mưa, tự kỷ về bản thân, không hoà đồng với mọi người .
2. Do đó một người độc thân giao hợp với bất kể một người nào là trái phép .

3. Sống trong gia đình đơn thân sẽ giúp bạn trau dồi những phẩm chất như thương xót, bất vị kỷ và đáng tin cậy.

4. Bất kì sự hớ hênh nào của thân chủ tôi hoàn toàn có thể là do chẳng còn hiệu lực thực thi hiện hành bởi yếu tố của thân chủ cô với ông Davis .
5. Vật bất ly thân : cây sáo .
6. Sử gia sống vào thế kỷ thứ nhất là Josephus, bản thân là người Pha-ri-si đã ly dị vợ, sau này đề xuất kiến nghị rằng người chồng hoàn toàn có thể ly dị vợ “ vì bất kể nguyên do nào ( và người đàn ông thường có nhiều nguyên do ) ” .
7. Vào tháng 2 năm 1974, Sonny điền vào đơn ly thân, với nguyên do ” những sự không tương đồng không hề hòa giải ” .
8. Eve thân mến, chuyện cách đây 4 thế kỷ rồi .
9. Cô ấy chẳng quản trị nổi lũ học trò của mình do bản tính thân thiện bẩm sinh và sự thiếu kỷ luật của mình .
10. Từ Kỷ Vũ công trở về trước thì thời hạn tại vị của những vị quân chủ nước Kỷ cũng không hề khảo chứng do không có bất kể ghi chép nào khác có tương quan trong bất kể sử liệu nào .
11. Vật bất ly thân của một hacker .
12. Anh đã khiến mọi người và cả bản thân mình giật mình khi giành thắng lợi trong cuộc đua với kỷ lục ghi được 02:07:21 .

13. Anh đã lạnh lùng, ích kỷ, quá nghĩ về bản thân.

14. Điều gì xảy ra khi bạn kỷ luật cái trí, khi bạn kỷ luật thân tâm của bạn ?
15. Mà là kỷ luật và tinh chỉnh và điều khiển được bản thân con
16. 5 Biểu lộ tình yêu thương bất vị kỷ
17. ý thức bất vị kỷ của Ê-pháp-ra ?
18. ( b ) Hy sinh bất vị kỷ có nghĩa gì ?
19. Sự ích kỷ và bất vị kỷ liên hệ thế nào đến yếu tố hoàn vũ ?
20. Do đó, họ không tổ chức triển khai kỷ niệm .
21. Hãy thực hành thực tế đức tin, kỷ luật bản thân, và làm theo .

22. Những người Do Thái bất trung đó hẳn đã quên những biến cố dẫn đến việc thành lập nước họ nhiều thế kỷ trước đó.

23. Thân do nhiều bẹ lá tạo thành .
24. ( 2 Ti-mô-thê 4 : 10 ) Bất kỳ ai chỉ hầu việc vì nguyên do ích kỷ đều hoàn toàn có thể lâm vào tình cảnh tựa như .
25. 53 Thân thể dễ mục nát đổi thành thân thể không hề mục nát, + thân thể hay chết đổi thành thân thể bất tử .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *