Chúng ta có nhà thiết kế nội thất.

We use interior designers.

ted2019

Tôi muốn học thiết kế nội thất trên mạng.

I wanna study interior design online.

OpenSubtitles2018. v3

Thiết kế nội thất bởi Studios Architecture.

And its interior was designed by STUDIOS Architecture.

WikiMatrix

Sugg học việc cho một hãng thiết kế nội thất khi tạo trang blog “Zoella” vào tháng 2 năm 2009.

Sugg was working as an apprentice at an interior design company when she created her blog, “Zoella”, in February 2009.

WikiMatrix

Em kinh doanh trong ngành thiết kế nội thất.

You do commercial interior design.

OpenSubtitles2018. v3

Thiết kế nội thất không phải sở trường của tôi.

Interior design ain’t my thing.

OpenSubtitles2018. v3

Anh vẫn không hiểu mình cần nhà thiết kế nội thất làm gì.

I still don’t get why we need an interior decorator.

OpenSubtitles2018. v3

Được rồi… chúng ta phải tính cách lọt vào nhà Steve…. để lập sơ đồ thiết kế nội thất.

We need a way to make a blueprint of the inside of Steve’s house.

OpenSubtitles2018. v3

Cô là người sáng lập công ty kiến trúc và thiết kế nội thất AD Consultin, có trụ sở tại Lagos, Nigeria.

She is the founder of the boutique architecture and interior design firm AD Consulting, based in Lagos, Nigeria.

WikiMatrix

Cô ấy nói hắn ta là kiến trúc sư, nhưng đôi khi mấy tay thiết kế nội thất nói rằng họ là kiến trúc sư.

His real first name. She said he was an architect, but sometimes interior designers say they’re architects.

OpenSubtitles2018. v3

Từ năm 2000 đến năm 2005, khu vực lễ tân đã được dần dần nâng cấp với sự hỗ trợ của nhà thiết kế nội thất Mary Durack.

From 2000 to 2005, the reception areas of the residence were progressively refurbished with the assistance of interior designer Mary Durack.

WikiMatrix

Các tác phẩm của De Stijl có thể ảnh hưởng đến phong cách Bauhaus và phong cách kiến trúc quốc tế cũng như quần áo và thiết kế nội thất.

The works of De Stijl would influence the Bauhaus style and the international style of architecture as well as clothing and interior design.

WikiMatrix

Và những gì anh ấy đang cố đang xem thiết kế nội thất công ty của ông đã làm cho Boeing, ( và họ vẫn còn làm việc với Boeing cho đến ngày nay ).

And what he’s doing is taking a look at the interior design that his company did for Boeing, ( and they still work with Boeing to this day ).

QED

Cory Monteith sinh ra ở Calgary, Alberta, là con trai út của Ann McGregor, nhà thiết kế nội thất, và Joe Monteith, quân nhân trong lực lượng Princess Patricia’s Canada Light Infantry.

Monteith was born in Calgary, Alberta, on May 11, 1982, the younger son of Ann McGregor, an interior decorator, and Joe Monteith, a military man who served in the Princess Patricia’s Canadian Light Infantry.

WikiMatrix

Cuộc sống này sẽ thật buồn chán nếu thiếu khiếu thẩm mỹ và sự tưởng tượng về những “gu” thời trang lạ của những nhà thiết kế thời trang và thiết kế nội thất.

Wouldn’t life be dull without the flair and imagination of queer fashion designers and interior decorators?

WikiMatrix

Ông ta không thiết kế đồ nội thất.

He didn’t make furniture.

OpenSubtitles2018. v3

Ngay cả khi bạn nghĩ điều này thật nhẫn tâm, những thiết kế đó đều rất tuyệt vời, hơn hẳn những thiết kế nội thất sang trọng, Và vẫn thuộc lĩnh vực mà tôi đam mê.

However cruel, however ruthless you can think this is it’s a great design, and it is miles away from the fancy furniture, but still, it’s part of my same field of passion.

ted2019

Ruth Lane Poole ở Melbourne có trách nhiệm thiết kế nội thất và đồ đạc gia dụng, bà cũng đã từng thiết kế tương tự cho Phủ Toàn quyền Úc và Tòa nhà chính phủ Úc.

Ruth Lane Poole of Melbourne was responsible for interior design and furnishing, as she had been for the Governor-General’s residence, Government House.

WikiMatrix

Một điều về thiết kế nội thất của họ nói lên rằng: vai trò của người thiết kế về bản chất như một người chủ nhà giỏi, đoán được những mong muốn cần thiết của người khách.

And the thing about their furniture is that they said the role of the designer was essentially that of a good host, anticipating the needs of the guest .

QED

Sau khi bắt đầu hoạt động với tư cách nhà thiết kế nội thất vào năm 2015 và cộng tác với công ty nội thất Vitra, anh nhận được giải Visual Culture Award tại lễ trao giải Prudential Eye Awards.

After debuting as a furniture designer in 2015 in collaboration with Vitra, he was awarded the Visual Culture Award at the Prudential Eye Awards.

WikiMatrix

Các hoạt động kinh doanh chủ yếu của Muji bao gồm Cafe Muji, Meal Muji, Muji Campsite, tiệm bán hoa và nội thất nhà ở; công ty cũng đã hợp tác với các nhà thiết kế nội thất trong dự án Muji houses.

The primary business includes Café Muji, Meal Muji, Muji Campsite, florist and home furnishing; the company has also engaged in architectural projects such as the Muji houses.

WikiMatrix

Năm 1999, bà triển lãm Il Cortile Mare (1998) về thiết kế đồ nội thất, các hình mẫu và hình của các đồ nội thất tại Học viện Hoa Kỳ ở Roma, Ý.

In 1999, Lin exhibited Il Cortile Mare (1998) of furniture design, maquettes and photos of works at the American Academy in Rome.

WikiMatrix

Louis-Jean-Sylvestre Majorelle, thường được biết đến với tên Louis Majorelle (26 tháng 9 năm 1859 – 15 tháng 1 năm 1926) là một nhà thiết kế đồ nội thất người Pháp, nổi tiếng với những tác phẩm theo phong cách Art Nouveau.

Louis-Jean-Sylvestre Majorelle, usually known simply as Louis Majorelle, (26 September 1859 – 15 January 1926) was a French decorator and furniture designer who manufactured his own designs, in the French tradition of the ébéniste.

WikiMatrix

Và họ đã đẩy vấn đề hóc búa này cho tôi nghĩa là tôi phải thiết kế đồ nội thất chỉ với công nghệ hiện nay chúng tôi đang có và họ không hỗ trợ chi phí dụng cụ hay khuôn ép.

So the problem became — and they set this dilemma to me — that you have to design the interior using only our existing technology, and there’s no money for tooling or molding.

ted2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *