Look at you, you ugly bitch of a morning.

Thử nhìn ngươi xem.

OpenSubtitles2018. v3

” If their images prove ugly, whose fault is it?

” Nếu hình ảnh của họ xấu xí, đó là lỗi của ai?

OpenSubtitles2018. v3

“A crowd of near a thousand drunken men is an ugly thing to deal with.

Một đám đông tới gần một ngàn người say rượu thì thật tồi tệ khi phải tiếp xúc.

Literature

I don’t really look that ugly, but the camera is so close that it’s just distorted.

Thực ra tôi trông không xấu đến thế đâu, nhưng camera gần quá làm biến dạng hết cả.

ted2019

The ugly one beside the bike.

Cái thằng khởm đứng cạnh xe máy ấy.

OpenSubtitles2018. v3

Oh, that’s festering ugliness.

Oh, đó là những thứ xấu xí thối rữa.

OpenSubtitles2018. v3

You ugly brute.

Anh thật thô lỗ.

OpenSubtitles2018. v3

I’m learning many things, like I’m a pet and ugly.

Tôi đã học được khá nhiều điều, như việc tôi là thú cưng và tôi xấu xí.

OpenSubtitles2018. v3

I remember that on one occasion they were watching that program and it showed something very close up that looked very ugly to them, even repulsive; but as the image widened, they realized that it was a very appetizing pizza.

Tôi nhớ rằng trong một dịp nọ chúng đang xem chương trình đó và họ chiếu một cái gì đó rất gần nên trông rất xấu xí đối với chúng, thậm chí còn ghê tởm nữa; nhưng khi hình ảnh được mở rộng, thì chúng nhận ra rằng đó là một cái bánh pizza rất ngon.

LDS

With really ugly temperaments.”

Với tính khí thực sự xấu xí.”

WikiMatrix

With a long, ugly snout?

Với chiếc mũi dài và kinh sợ?

OpenSubtitles2018. v3

Wrinkles are ugly.

Nếp nhăn thật xấu.

ted2019

Ugly dude like you can afford a woman?

Một gương mặt xấu thế này mà đủ sức lo cho phụ nữ

OpenSubtitles2018. v3

We cannot hide from that ugliness.

Chúng ta không thể trốn tránh sự tồi tệ đó.

OpenSubtitles2018. v3

In this way, the ugly duckling was able to survive the bitterly cold winter .

Bằng cách này, vịt con xấu xí có thể sống sót trong mùa đông giá rét .

EVBNews

Does God’s Word provide counsel to help us if we face this ugly side of imperfect human behavior?

Kinh Thánh hoàn toàn có thể giúp tất cả chúng ta đương đầu với mặt xấu đi này trong cách cư xử của con người bất toàn không ?

jw2019

It’s pretty ugly.

Nó ko hiệu quả lắm.

OpenSubtitles2018. v3

Now lose that ugly shawl.

Bây giờ thì quẳng cái khăn choàng xấu xí đó đi.

OpenSubtitles2018. v3

Silver Knight Gothik was standing, facing the terrible skeleton dragon that stared at him with his big, ugly, empty eyes.

Hiệp sĩ Bạc Gothic vẫn đứng đó, đối mặt với bộ xương Rồng đáng sợ với đôi mắt xấu xí, trống rỗng

OpenSubtitles2018. v3

Artists Elo, Loco, Ugly Duck, DJ Wegun, DJ Pumkin, and Hoody joined AOMG over the next two years.

Các nghệ sĩ Elo, Loco, Ugly Duck, DJ Wegun, DJ Pumkin, và Hoody cũng gia nhập công ty trong 2 năm.

WikiMatrix

You’re not ugly.

Cô không xấu.

OpenSubtitles2018. v3

We can no longer afford to shield the kids from the ugly truth because we need their imagination to invent the solutions.

Chúng ta không còn có thể che chở cho chúng khỏi những sự thật xấu xí vì chúng ta cần trí tưởng tượng cho những giải pháp.

ted2019

In 2007, Asnícar landed her first leading role on television, as Antonella Lamas in Patito feo (Ugly Duckling), also created by Marcelo Tinelli and produced by Ideas del Sur.

Năm 2007, Asnícar giành được vai chính đầu tiên trên truyền hình, Antonella Lamas trong Patito feo (Vịt con xấu xí), do Marcelo Tinelli sáng tác và Ideas del Sur sản xuất.

WikiMatrix

Ugly overlays and annoying bloatware plague nearly every Android device .

Giao diện xấu xí và bloatware gây phiền toái trên hầu như mọi thiết bị Android .

EVBNews

Is it… ugly, then?

Vậy thì là xí trai rồi?

OpenSubtitles2018. v3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *