Hợp âm đảo là gì – các hợp âm đảo bass – hợp âm đảo piano – hợp âm đảo organ chia sẻ những kiến thức về hợp âm đảo giúp bạn nắm vững kiến thức hợp âm hơn.

Hợp âm đảo là gì ?

Một hợp âm được cho là vị trí chủ khi âm chủ (nốt nền) của nó là nốt có âm vực thấp nhất trong hợp âm. Một hợp âm 3 nốt cũng có thể nằm tại vị trí đảo thứ nhất hoặc thứ hai. Một hợp âm nằm tại vị trí đảo thứ nhất khi bật 3 là nốt thấp nhất. Một hợp âm nằm tại vị trí đảo thứ hai khi bật 5 của nó là nốt thấp nhất. Trong ví dụ dưới đây, hợp âm Ðô trưởng được lần lượt xếp vào vị trí chủ, đảo thứ nhất và đảo thứ hai.

Một hợp âm càng chứa nhiều nốt thì nó càng có nhiều hợp âm đảo. Trong ví dụ đưới đây, hợp âm G7 được trình bày ở 4 vị trí đảo.

Tại sao phải đảo hợp âm ?

Có những lý do sau đây cần phải đảo hợp âm :

a/ Có những nhạc cụ không thể đàn đầy đủ các nốt trong hợp âm theo sự sắp xếp từ gốc lên theo thứ tự quãng 3, do đó phải đảo vị trí các nốt sắp xếp lại cho dễ bấm ( Tuỳ theo từng loại nhạc cụ).

C/E – Hợp âm đô trưởng đảo 1

b / Khi âm thanh trong giai điệu chính của bài nhạc tương thích với một hợp âm nào đó, nhưng nốt phách mạnh của nó không trùng với âm bậc 1 của hợp âm, do đó ta phải đảo hợp âm để đổi khác bè trầm .

C#m/G# – Hợp âm đô thăng thứ đảo 2


Tuy vậy khi áp dụng vào thực tế phải linh hoạt, không cứng chắc rập khuông. Đôi khi nốt ở trọng âm của giai điệu chính là nốt La nhưng ta đệm nốt bè trầm là nốt Đô hoặc Mi vẫn thích hợp.

Dm6/F – Hợp âm rê thứ 6 đảo 1

c / Đảo hợp âm để lấy bè trầm ( hoặc bè trên hết khi solo ) hoạt động cho tương thích với ý đồ của người soạn hoà âm .

Chủ đề quan tâm

hợp âm đảo
hợp âm đảo bass
hợp âm đảo piano
hợp âm đảo organ
hợp âm đảo 1
các hợp âm đảo
hợp âm có mấy thể đảo
cách đảo hợp âm piano
hợp âm đảo guitar
hợp âm đảo là gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *