Thể tích hình hộp chữ nhật được xác định dễ dàng khi bạn biết chiều dài, chiều rộng và chiều cao của hình hộp. Các bạn đã biết đến công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật nhưng nếu không áp dụng thường xuyên thì sẽ rất mau quên. Trong bài viết này, Từ Điển Toán Học sẽ giúp các bạn ôn lại công thức, cách tính và bài tập áp dụng để tính thể tích hình hộp chữ nhật.

1. Hình Hộp Chữ Nhật là gì?

Hình hộp chữ nhật là một hình trong khoảng trống 3 chiều, trong đó mọi mặt của nó đều là hình chữ nhật. Hình hộp chữ nhật có 6 mặt, 8 đỉnh, và 12 cạnh. Nếu gọi 2 mặt bất kỳ đối lập nhau là dưới mặt đáy, thì 4 mặt còn lại mà mặt bên của hình hộp chữ nhật .

Bạn đang đọc:

Hình hộp chữ nhật ( ảnh minh họa )Trong hình hộp chữ nhật trên :

a – là chiều dài

b – là chiều rộng

h – là chiều cao

2. Công thức Tính Thể Tích Hình Hộp Chữ Nhật

Thể tích hình hộp chữ nhật bằng tích của diện tích quy hoạnh dưới mặt đáy và chiều cao của nó :

V = a.b.h (m3)

Trong đó :

V – là thể tích hình hộp chữ nhật

a – là chiều dài

b – là chiều rộng

a.b – là diện tích mặt đáy

h – là chiều cao

(m3) – là đơn vị thể tích, đọc là mét khối. 1 m3 = 1000 m

3. Các bước tính Thể Tích Hình Hộp Chữ Nhật

Để tính thể tích hình hộp chữ nhật bất kỳ, bạn cần xác lập những đại lượng có trong công thức tính. Ví dụ, bạn muốn tính thể tích chứa nước của một cái hồ nước có dạng hình hộp chữ nhật, những bạn cần thực thi những bước sau :

Áp Dụng : Tính thể tích nước hoàn toàn có thể chứa trong hồ nước ( trên hình )

3.1. Xác định chiều dài của hình hộp chữ nhật

Chiều dài là cạnh dài nhất của mặt phẳng hình chữ nhật nằm phía trên hoặc phía dưới của hình hộp chữ nhật. Bạn có thể dùng thước dây để đo cạnh dài nhất của mặt hồ nước, ví dụ: chiều dài = 5 m.

3.2. Xác định chiều rộng của hình hộp chữ nhật

Chiều rộng là cạnh ngắn nhất của mặt phẳng hình chữ nhật nằm bên trên hay bên dưới của hình hộp chữ nhật. Bạn hoàn toàn có thể dùng thước dây để đo cạnh ngắn nhất của mặt hồ nước, ví dụ : chiều rộng = 3 m .

3.3. Xác định chiều cao của hình hộp chữ nhật

Chiều cao là cạnh đứng vuông góc với chiều dài và chiều rộng của hình hợp chữ nhật. Bạn hoàn toàn có thể do độ cao của hồ nước bằng thước dây, ví dụ : chiều cao = 1,5 m .

3.4. Tính tích số của ba đơn vị chiều dài, chiều rộng và chiều cao.

Bạn có thể nhân 3 đại lượng chiều rộng, chiều dài và chiều cao tùy ý, không cần chăm sóc đến thứ tự trước, sau. Áp dụng công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật cho hồ nước trên, ta có :

V = a.b.h = 5 (m) x 3 (m) x 1,5 (m) = 22,5 (m3)

Kết luận : Hồ nước hoàn toàn có thể chứa được thể tích nước là 22,5 ( m3 ) .

5 / 5

(

2 bầu chọn )

Source: http://139.180.218.5
Category: tản mạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *