Quãng là gì

Quãng là gì – Các quãng là một phần cơ bản trong cấu trúc của một bài hát, là kiến thức nhạc lý cơ bản bạn phải biết nếu muốn tiến xa trên con đường âm nhạc. Cùng Nhacly.com tìm hiểu định nghĩa “Quãng là gì?” ngay sau đây.

Quãng là gì? Định nghĩa về quãng là gì trong âm nhạc

Quãng là gì
Quãng là gì

Quãng là khoảng cách giữa hai nốt nhạc. Ðể xác định một quãng ta phải biết được kích cỡ số học và chất lượng của nó.

Thí dụ : Đô-Mi : Có 3 bậc là đô, rê, mi, nên gọi là quãng 3

Các tính chất của quãng trong âm nhạc

Ngoài tên gọi bằng số, những quãng nhạc còn có đặc thù đúng, trưởng, thứ, tăng, bội, giảm tuỳ theo số nửa cung được thêm hay bớt trong cùng một quãng nhạc .

Quãng 2 gồm 1 nguyên cung được gọi là q.2 Trưởng (đô-rê, rê-mi …).

Quãng 3 gồm 2 nguyên cung được gọi là q.3 Trưởng (đô-mi, fa-la, xon-xi, rê-fa# …).

Quãng 4 gồm 2 nguyên cung và 1/2 cung được gọi là q.4 đúng (đô-la, rê-xon …).

Quãng 5 gồm 3 nguyên cung và 1/2 cung được gọi là q.5 đúng (đô-xon, rê-la, mi-xi …).

Quãng 6 gồm 4 nguyên cung và 1/2 cung được gọi là q.6 Trưởng (đồ-lá, fa-rế …).

Quãng 7 gồm 5 nguyên cung và 2 nửa cung được gọi là q.7 Trưởng (đô-xí, fa-mí …).

Quãng 8 gồm 5 nguyên cung và 2 nửa cung được gọi là q.8 đúng (đồ-đố, rề-rế …).

*

Kích cỡ số học của quãng

Bằng cách đo lường và thống kê số lượng nốt nhạc trong một quãng mà tất cả chúng ta hoàn toàn có thể xác lập được kích cỡ số học của nó. Khi thống kê giám sát phải gồm có cả nốt tiên phong và nốt kết thúc. Ví dụ từ Ðô tới Mi tất cả chúng ta có một quãng 3 ( C-1, D-2, E-3 ). Trong phần tiếp nối bạn sẽ biết được mối quan hệ giữa số nốt và kích cỡ số học của quãng.

Tuy nhiên, không phải tất cả các quãng có cùng giá trị số học như nhau đều có kích cỡ giống nhau. Ðó là lý do tại sao chúng ta cần phải xác định chất lượng của quãng bằng cách xác định chính xác số cung và nửa cung trong quãng.

Quãng tám trong âm nhạc (Nâng cao)

Quãng là gì
Quãng là gì

Trong âm nhạc, một quãng tám hay bát độ (tiếng Anh: octave, tiếng Latinh: octavus) là một quãng âm hay khoảng cách về thời gian giữa một nốt nhạc (hoặc cao độ âm thanh) với một nốt khác có tần số gấp nửa hoặc gấp đôi nó. Đối với người nghe nhạc, hai âm cao cách nhau một quãng tám sẽ có một sự giống nhau nhiều hơn là so với các âm cao khác. Quãng tám được xem là một hiện tượng tự nhiên và được biết đến như là “sự kì diệu cơ bản của âm nhạc”. Việc sử dụng quãng tám là “thông dụng trong phần lớn các hệ thống âm nhạc.”

Những thang âm (âm giai – scale) quan trọng trong âm nhạc được hình thành bằng cách sử dụng tám nốt nhạc, và khoảng cách giữa nốt đầu tiên và nốt cuối là một quãng tám. Ví dụ, thang âm Đô Trưởng (C Major scale) là một chuỗi 8 nốt C-D-E-F-G-A-B-C, trong đó C đầu và C cuối hình thành một quãng tám. Một ví dụ khác về việc sử dụng quãng tám là khoảng khách giữa harmonics đầu nhất và thứ hai trong chuỗi harmonic. Quãng tám thường được xem như là một tầm âm (diapason).

Trong quy định về ký hiệu cho các quãng đúng (perfect interval) thì quãng tám được viết là P8. Đối với một nốt nhạc, quãng tám nằm trên hoặc dưới nốt đó đôi khi được gọi tắt lần lượt là 8va (tiếng Ý: all’ottava) và 8vb (tiếng Ý: all’ottava bassa). Tương tự, quãng đồng âm, quãng bốn đúng, quãng năm đúng được viết tắt là PU (hay P1), P4 và P5.

Hy vọng với chia sẻ trên đây về quãng là gì – quãng là gì trong âm nhạc sẽ giúp bạn nắm bắt kiến thức về quãng tốt hơn nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *