Tiền gửi có kì hạn ( tiếng Anh : Time deposit ) là loại tiền gửi chỉ được rút ra sau một thời hạn nhất định. Người gửi tiền có kì hạn thường có mục tiêu hầu hết là gửi tiền để lấy lãi suất vay .mutualfund-kM8F--621x414@LiveMint_1563694727746Hình minh họa ( Nguồn : Union Bank of Philippines )

Tiền gửi có kì hạn (Time deposit) 

Tiền gửi có kì hạn – danh từ, trong tiếng Anh được dùng bởi cụm từ Time deposit.

Tiền gửi có kì hạn là loại tiền gửi mà người gửi tiền chỉ được rút ra sau một thời hạn nhất định từ một vài tháng đến vài năm. 

Mức lãi suất của tiền gửi có kì hạn thường cao hơn tiền gửi không kì hạn nhưng những người gửi tiền loại này không được hưởng dịch vụ thanh toán qua ngân hàng. Mục đích chủ yếu của những người gửi tiền có kì hạn là để lấy lãi.

Về nguyên tắc tiền gửi có kì hạn không được rút ra trước thời hạn. Song để cạnh tranh thu hút khách hàng, các ngân hàng vẫn cho phép rút trước hạn. 

Tuy nhiên, người gửi tiền rút trước hạn sẽ chịu một khoản phạt, chẳng hạn chỉ được hưởng lãi suất bằng lãi suất của tiền gửi không kì hạn hoặc không được hưởng lãi, tùy theo qui định của từng ngân hàng trong từng thời kì. (Theo Giáo trình Ngân hàng Thương mại, NXB Thống kê)

Qui định chung về tiền gửi có kì hạn 

Tổ chức tín dụng nhận tiền gửi có kì hạn

Tổ chức tín dụng nhận tiền gửi có kì hạn là tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo qui định, bao gồm:

1. Ngân hàng thương mại .2. Ngân hàng hợp tác xã .3. Tổ chức tín dụng thanh toán phi ngân hàng nhà nước .

4. Tổ chức tài chính vi mô.

5. Quĩ tín dụng nhân dân .6. Chi nhánh ngân hàng nhà nước quốc tế .

Nguyên tắc thực hiện giao dịch tiền gửi có kì hạn

1. Tổ chức tín dụng nhận tiền gửi có kì hạn phù hợp với phạm vi hoạt động được phép theo qui định của pháp luật và Giấy phép thành lập, hoạt động của tổ chức tín dụng.

2. Khách hàng chỉ được gửi, nhận chi trả tiền gửi có kì hạn thông qua tài khoản thanh toán của chính khách hàng đó.

3. Khách hàng thực hiện hoặc thông qua người đại diện hợp pháp để thực hiện việc gửi, nhận chi trả tiền gửi có kì hạn theo hướng dẫn của tổ chức tín dụng phù hợp với qui định của pháp luật. 

Riêng khách hàng là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự theo qui định của pháp luật hoặc chưa đủ 15 tuổi thực hiện việc gửi, nhận chi trả tiền gửi có kì hạn thông qua người đại diện theo pháp luật.

Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo qui định của pháp luật thực hiện việc gửi, nhận chi trả tiền gửi có kì hạn thông qua người giám hộ.

4. Đối với tiền gửi chung có kì hạn, khách hàng gửi, nhận chi trả tiền gửi có kì hạn thông qua tài khoản thanh toán chung của tất cả khách hàng. Người cư trú và người không cư trú không được gửi tiền gửi chung có kì hạn. Tổ chức và cá nhân không được gửi tiền gửi chung có kì hạn bằng ngoại tệ.

5. Thời hạn gửi tiền được thực thi theo thỏa thuận hợp tác giữa tổ chức triển khai tín dụng thanh toán và người mua. Đối với người mua là tổ chức triển khai và cá thể quốc tế là người không cư trú, cá thể quốc tế là người cư trú, thời hạn gửi tiền không được dài hơn thời hạn hiệu lực thực thi hiện hành còn lại của Giấy tờ xác định thông tin .

6. Đồng tiền chi trả gốc, lãi tiền gửi có kì hạn là đồng tiền mà khách hàng đã gửi. (Theo Thông tư số 49/2018/TT-NHNN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *