Cách xác định giọng của một bài hát, bản nhạc, trước khi xác định giọng của bài hát, bạn cần phải thuộc thứ tự xuất hiện dấu hóa trong hóa biểu; đây là vấn đề bạn cần thuộc như bảng cửu chương trong làm toán.

Bạn đang xem : Cách xác định giọng trưởng và thứ

Cách xác định giọng của bài hát

Các bạn tìm hiểu thêm video bài học kinh nghiệm nha .

Nguyên tắc dấu hóa khi xác định giọng của một bài hát

Thứ tự xuất hiện dấu thăng trong hóa biểu theo vòng quãng 5 đi lên:

F# – C# – G# – D# – A# – E# – B#Fa – Do – Sol – Re – La – Mi – SiF C G D A E B

Thứ tự xuất hiện dấu giáng trong hóa biểu theo vòng quãng 5 đi xuống:

Bb – Eb – Ab – Db – Gb – Cb – FbSi – Mi – La – Re – Sol – Do – FaB E A D G C F*

Cách xác định giọng trong bản nhạc có dấu thăng

Xác định giọng thường thì ( dạng phức tạp chưa nghiên cứu và điều tra ở đây ) theo những công thức sau :

# cuối + 2m = Giọng trưởng

VD: Hóa biểu 1 thăng (# cuối là F#), lên quãng 2 thứ ta có giọng Sol trưởng (G major)

# cuối – 2M = Giọng thứ

VD: Hóa biểu 1 thăng (# cuối là F#), xuống quãng 2 trưởng ta có giọng Mi thứ (E minor).

Như vậy 1 hóa biểu có 2 giọng song song nhưng 1 bài hát thường thì hoặc đoạn nhạc phải ở 1 trong 2 giọng đó .Nếu kết ở nốt sol bài đó viết ở giọng Sol trưởng. Nếu kết ở nốt mi bài đó viết ở giọng Mi thứ .*

Tóm lại: Xác định giọng thông thường qua 3 bước:Bước 1: Xác định hóa biểuBước 2: Xác định 2 giọng song song với hóa biểu đó.

Xem thêm: Cách Tính Diện Tích Hình Bình Hành Nhanh Và Chuẩn Xác Nhanh Nhất

Bước 3: Xác định nốt kết thúc – chủ âm của giọng.Ngoài ra, chủ âm giọng trưởng nằm trên chủ âm giọng thứ song song 1 quãng 3 thứ do đó nếu biết 1 trong 2 giọng song có thể tìm ra giọng kia bằng cách:Xác định nốt kết thúc – chủ âm của giọng. Ngoài ra, chủ âm giọng trưởng nằm trên chủ âm giọng thứ song song 1 quãng 3 thứ do đó nếu biết 1 trong 2 giọng tuy nhiên hoàn toàn có thể tìm ra giọng kia bằng cách :Giọng trưởng – 3 m = Giọng thứGiọng thứ + 3 m = Giọng Trưởng

VD: Chủ âm G major cao hơn chủ âm E minor quãng 3 thứ.

Cách xác định giọng trong bản nhạc có dấu giáng

Xác định giọng thường thì với bộ dấu giáng ( hóa biểu ) sẽ mở màn từ bộ có 2 dấu giáng trở lên theo những công thức sau :

Bước 1: Xác định dấu giáng áp cuối = chủ âm giọng trưởng.Giáng (b) áp cuối = Giọng trưởng

VD :– Hóa biểu 3 giáng ( Bb – Eb – Ab ), giáng áp cuối là Eb ; ta có giọng trưởng là Mi giáng trưởng ( Eb major ) .– Hóa biểu 2 giáng ( Bb – Eb ), giáng áp cuối là Bb ; ta có giọng trưởng là Si giáng trưởng ( Bb major ) .*

Bước 2: Xác định giọng thứ từ giọng trưởng đã biếtGiọng trưởng – 3m = Giọng thứ

VD : Biết chủ âm giọng trưởng là Si giáng ( Bb major ), xuống quãng 3 thứ ta có chủ âm giọng thứ song song là sol ( G minor ) .

* Trường hợp hóa biểu có 1 giáng (Bb)

Theo công thức thì thế này :

Giáng + 3M = Giọng thứ

Giáng – 4P = Giọng TrưởngNhưng thôi, học thuộc cho rồi : Giọng trưởng là F trưởng, thứ song song là D thứ .

Blog chia sẻ tài liệu âm nhạc, kiến thức âm nhạc… tham khảo ngay

Bên cạnh cách xác định giọng bài hát, bản nhạc ❤️. Blog còn chia sẻ nhạc lý cho người mới học, lý thuyết âm nhạc, sách học piano, các hợp âm cơ bản, dấu hóa, nốt nhạc….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *