Chính sách bảo mật nhacly.com

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chào mừng đến với NHACLY.com.vn, là website chia sẽ kiến thức âm nhạc, được viết bởi ban quản trị của NHACLY.COM hoặc tổng hợp từ nhiều nguồn uy tín về âm nhạc.

Xin vui lòng đọc thông báo này một cách cẩn thận.

Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi xử lý thông tin chúng tôi thu thập khi bạn truy cập trang web / nền tảng của chúng tôi và / hoặc đăng ký để trở thành giáo viên hoặc học viên. Các điều khoản chi phối sự tương tác giữa giáo viên và Nhà điều hành có sẵn trong phần Chính sách cho người dùng.

 

Thông tin nhận dạng cá nhân.

Để hoàn tất đăng ký của bạn với Nhà điều hành và để tạo điều kiện cho các buổi học và việc liên lạc giữa học viên và giáo viên, chúng tôi yêu cầu thông tin liên lạc của bạn, có thể bao gồm nhưng không giới hạn như tên, địa chỉ email, sở thích và số điện thoại của bạn…. Những thông tin cá nhân bạn cung cấp hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. Tuy nhiên có một số thông tin bắt buộc cần có để hoàn thành đăng ký với trang web hoặc Nền tảng. Thông tin cá nhân của các giáo viên thông qua Nền tảng có thể có sẵn cho khách truy cập Nền tảng / học viên, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc lên lịch học. Ngoài ra, bạn có thể chia sẻ thông tin của mình trực tiếp thông qua Nền tảng với học viên hoặc giáo viên, nếu có, để xác nhận và tạo điều kiện cho các buổi học. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba cho mục đích quảng cáo với sự cho phép của bạn.

 

Thông tin phi cá nhân.

Hiện tại NHACLY.com không thu thập thông tin cá nhân gì từ người dùng.

Nếu bạn muốn gởi yêu cầu, đơn đăng ký lớp học hay mua hàng đến các đối tác của NHACLY.com, và cung cấp cho NHACLY.COM thông tin nhận dạng không phải cá nhân, chẳng hạn như sở thích, lý lịch hoặc tuổi, còn được gọi là dữ liệu nhân khẩu học và hồ sơ. Mặc dù thông tin này là tùy chọn, chúng tôi có thể sử dụng nó để cải thiện trang web của chúng tôi và / hoặc điều chỉnh trải nghiệm của bạn trên các trang web của chúng tôi, hiển thị cho bạn nội dung mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể quan tâm và hiển thị nội dung theo sở thích của bạn. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin này với các chi nhánh hoặc bên thứ ba khi chúng tôi thấy phù hợp.

 

Thông tin sử dụng.

Ngoài việc thu thập thông tin cá nhân và phi cá nhân, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin tổng hợp, phi cá nhân về người đăng ký sử dụng trang web NHACLY.com.vn. Thông tin này không phải thông tin cá nhân và sẽ được sử dụng để tìm hiểu cách người đăng ký sử dụng Nền tảng và trang web của chúng tôi. Ví dụ: thông tin này sẽ cho chúng tôi biết người dùng dành bao nhiêu thời gian cho trang web Buổi học, những người truy cập đến từ đâu và sẽ đi đâu. Việc thu thập thông tin này cho phép chúng tôi tối ưu hóa chức năng của các trang web. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin này với các chi nhánh hoặc bên thứ ba khi chúng tôi thấy phù hợp.

 

Thông tin thanh toán.

Hiện tại NHACLY.com chưa yêu cầu thanh toán cho bất kỳ sản phẩm, dịch vụ gì.

Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp liên quan đến việc thực hiện hoặc nhận thanh toán thông qua Nền tảng của chúng tôi có thể được chia sẻ với các bên thứ ba để tạo điều kiện cho việc thanh toán.

 

Học viên thanh toán (nếu có) qua chuyển khoản, thẻ tín dụng, các đối tác của NHACLY.COM hoặc tại các trung tâm của NHACLY.COM. Các đối tác của NHACLY.COM sẽ có chính sách bảo mật riêng đối với cách xử lý thông tin của bạn.

Lựa chọn / Từ chối.

Nếu chúng tôi gửi email cho bạn liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi mà bạn không yêu cầu, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn cơ chế từ chối để bạn không nhận các email tương tự trong tương lai.

 

Cookie.

Chúng tôi có thể đặt một cookie duy nhất trên trình duyệt của bạn và sử dụng cookie đó để theo dõi thông tin không thể nhận dạng cá nhân của bạn khi bạn ở trên trang web hoặc Nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi hoặc các đối tác kinh doanh của chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin ẩn danh, chẳng hạn như địa chỉ IP của bạn (một số được sử dụng để nhận dạng máy tính của bạn trên Internet) hoặc loại trình duyệt bạn đang sử dụng (“Thông tin ẩn danh”), thông qua việc sử dụng cookie hoặc các phương tiện khác. Chúng tôi hy vọng rằng, bằng cách sử dụng Thông tin ẩn danh, chúng tôi có thể cập nhật trang web để làm cho nó hữu ích hơn cho bạn và những người dùng khác. Chúng tôi có quyền duy trì, cập nhật, tiết lộ hoặc sử dụng Thông tin ẩn danh, nhưng không giới hạn.

 

Liên kết đến các trang web khác.

Là một phần của Nền tảng, chúng tôi có thể tạo các liên kết cho phép bạn truy cập các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung xuất hiện trên các trang web này và chúng tôi không xác nhận các trang web này. Vui lòng tham khảo các chính sách bảo mật tương ứng của trang web để xác định cách họ xử lý thông tin người dùng.

 

Sửa đổi những chính sách này.

Chúng tôi có thể thay đổi những chính sách này, nhưng chúng tôi sẽ đăng bất kỳ thay đổi nào tại Nền tảng, vì vậy hãy kiểm tra email thường xuyên.

 

Liên hệ chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách này hoặc các trang web của chúng tôi nói chung, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: [email protected].