Chuyển Ðộng nốt nền (Root motion) của Hợp Âm – Chuyển động nốt nền (Root Motion) là chuyển động nốt nền của hợp âm này sang nốt nền của hợp âm khác.

Chuyển Ðộng nốt nền ( Root motion ) của Hợp Âm

Chuyển động nốt nền xuống quãng 3 : C – Am

Dùng hợp âm I và hợp âm vi của Do Trưởng (C Major)

 • Nốt nền của hợp âm bậc IDo (C)
 • Nốt nền của hợp âm bậc viLa (A)
 • Chuyển động nốt nền của bậc Ivi là xuống quãng 3 (down a third) : Ðố – La

Chuyển động âm gốc lên quãng 6 : C – Am

Hoặc lên quãng 6 ( up a sixth ) : Ð ồ – La

Chuyển Lên quãng 2 và xuống quãng 7 : F – G

 • Hợp âm bậc IV ở thể đảo 1 chuyển tới hợp âm bậc V
 • Nốt nền của hợp âm bậc IV là Fa (F)
 • Nốt nền của hợp âm bậc V là Sol (G)
 • Chuyển động nốt nền của bậc IVV là lên quãng 2 (up a second)
 • Hoặc xuống quãng 7 ( down a seventh)

Chuyển Lên quãng 4 : C – F

 • Nốt nền của hợp âm bậc I là Do (C)
 • Nốt nền của hợp âm bậc IV là Fa (F)
 • Chuyển động nốt nền của bậc IIV là lên quãng 4 (up a fourth)

Chuyển xuống quãng 5 trong âm gốc ( gồm Dm – G, Em – Am )

Xuống quãng 5 : Dm – G

 • Nốt nền của hợp âm bậc ii là Re (D)
 • Nốt nền của hợp âm bậc V là Sol (G)
 • Chuyển động nốt nền của bậc iiV là xuống q. 5 (down a fifth)

Xuống quãng 5 : Em – Am

 • Nốt nền của hợp âm bậc iiiMi (E)
 • Nốt nền của hợp âm bậc viLa (A)
 • Chuyển động nốt nền của bậc iiivi là xuống quãng 5 (down a fifth) : Mi – La

Chuyển âm gốc lên quãng 4 : F – Bdim

 • Nốt nền của hợp âm bậc IV là Fa (F)
 • Nốt nền của hợp âm bậc vii là Si (B)
 • Chuyển động nốt nền của bậc IVvii là lên quãng 4 (up a fourth)
 • Hợp âm ở thể đảo 1 : Re – Si – Re – Fa

Cách tiến hành của một chuỗi hợp âm ở Do Trưởng

 • Hợp âm bậc I tới IV rồi tới : C – F – Bdim
 • Từ hợp âm bậc chuyển tới iii rồi tới vi : Bdim – Em – Am
 • Từ hợp âm bậc vi chuyển tới ii rồi tới V và cuối cùng tới hợp âm bậc I : vi ii V I

Cách Chuyển hợp âm của một chuỗi hợp âm ở Do Thứ

 • Hợp âm bậc i tới iv rồi tới VII : C – Fm – Bb
 • Từ hợp âm bậc VII chuyển tới III rồi tới VI : Bb – E – A
 • Từ hợp âm bậc VI chuyển tới ii0 rồi tới V và cuối cùng tới hợp âm bậc I :    VI – iv – VII – III – VI ii0 V –  i
 • Các hợp âm chuyển theo chu kỳ quãng 4, quãng 5
 • Các hợp âm chuyển xuống quãng 5 : Fa-Do, Si-Mi, La-Re, Sol-Do
 • Các hợp âm chuyển lên quãng 4 : Fa-Si, Mi-La, Re-Sol.

Biểu Ðồ Tổng Kết Chuyển Hợp âm trong giọng trưởng và giọng thứ

Hy vọng với chia sẻ Chuyển Ðộng nốt nền (Root motion) của Hợp Âm trong bài viết này giúp các bạn hiểu rõ hơn quy luật chuyển động của hợp âm từ đó nắm thêm kiến thức để ký hợp âm cho bài hát đúng, hay hơn. Đừng quên chia sẻ bài viết này cho mọi người và ủng hộ bloghocpiano mỗi ngày nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *