NHẠCLÝ #28❤️ QUÃNG 3 TRƯỞNG, QUÃNG 3 THỨ, QUÃNG 3 TĂNG, QUÃNG 3 GIẢM TRONG ÂM NHẠC.Quãng 3 – quãng 3 trưởng – quãng 3 thứ – quãng 3 piano là gì là những gì mà bài viết này chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn để bạn nắm vững hơn kiến thức về quãng trong âm nhạc.

VIDEO NHẠCLÝ # 28 ❤ ️ QUÃNG 3 TRƯỞNG, QUÃNG 3 THỨ

Các bạn tìm hiểu thêm bài học kinh nghiệm dưới đây .

Bên cạnh NHẠCLÝ #28❤️ QUÃNG 3 TRƯỞNG, QUÃNG 3 THỨ, QUÃNG 3 TĂNG, QUÃNG 3 GIẢM TRONG ÂM NHẠC.Bloghocpiano.com còn chia sẻ sách học piano, nhạc lý cơ bản, hòa âm,…

QUÃNG 3

Quãng 3 hoàn toàn có thể có những loại quãng 3 thứ, trưởng, quãng 3 tăng hoặc quãng 3 giảm. Dưới đây bạn hoàn toàn có thể biết được số nửa cung nhờ vào vào chất lượng của quãng 3 .

Quãng 3 thứ

Quãng 3 trưởng

Quãng 3 giảm

Quãng 3 tăng

XÁC ĐỊNH QUÃNG 3

Một quãng ba có thể được xác định bằng cách phân tích các quãng 2 giữa các nốt thấp nhất, cao nhất và nốt giữa trong quãng. Ví dụ, quãng 3 Ðô – Mi gồm 2 quãng 2 là Ðô – Rê và Rê – Mi. Sử dụng bảng dưới đây để xác định chất lượng của quãng 3:

Tuân thủ phương pháp này, chúng ta có thể thấy rằng Ðô – Mi là một quãng 3 trưởng bởi vì cả hai quãng 2 Ðô – Rê và Rê – Mi đều là quãng trưởng.

Nếu như bất kỳ nốt nào có dấu hóa thì chúng ta cũng xác định như vậy, không quan tâm dấu hóa, sau đó phân tích ảnh hưởng của dấu hóa

Ví dụ, Ab-Cb :

  • Ðưa các nốt về tự nhiên ta được A-B là quãng 2 trưởng, B-C là quãng 2 thứ, cho nên A-C là quãng 3 thứ
  • Cộng thêm dấu giáng vào nốt La. Quãng này trở thành quãng 3 trưởng
  • Cộng thêm dấu giáng vào nốt Ðô, quãng này trở thành quãng 3 thứ

Cách khác để xác lập chất lượng quãng 3

  • Học thuộc số lượng cung trong mỗi loại quãng 3 và tính số lượng cung và nửa cung để xác định.
  • Kết hợp các quãng 3 với âm giai và bộ ba (ba nốt cơ bản của hợp âm)… Ví dụ, quãng 3 D-F# có thể kết hợp với cấp I và cấp III của âm giai Rê trưởng hoặc của hợp âm Rê trưởng. Nếu chúng ta biết rằng quãng 3 từ cấp I đến cấp III trong một âm giai trưởng hoặc trong một hợp âm trưởng là quãng trưởng thì chúng ta sẽ biết rằng D-F# là một quãng 3 trưởng

Hy vọng với chia sẻ trên về quãng 3 – quãng 3 trưởng – quãng 3 thứ …sẽ giúp bạn nắm vững kiến thức về quãng 3 hơn !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *