Danh mục: Kiến thức âm nhạc

Những Nốt Ngoại Hợp Âm( Nốt qua, nốt thêu, nốt thoát, nốt nhấn, nốt hoãn âm, nốt treo âm, nốt tiền âm, nốt đổi âm, nốt ngoại hợp âm) ❤️ Bài viết Những Nốt Ngoại Hợp Âm( Nốt qua, nốt thêu, nốt thoát, n

Những Nốt Ngoại Hợp Âm( Nốt qua, nốt thêu, nốt thoát, nốt nhấn, nốt hoãn âm, nốt treo âm, nốt tiền âm, nốt đổi âm, nốt ngoại hợp âm) là…

Tiết tấu là gì? Tiết tấu trong âm nhạc là gì? Hướng dẫn cách đọc tiết tấu, Cách gõ đệm, cách gõ nhịp phách tiết tấu ❤️ Bài viết Tiết tấu là gì? Tiết tấu trong âm nhạc là gì? Hướng dẫn cách đọc tiết tấ

Tiết tấu là gì? Tiết tấu trong âm nhạc là gì? Hướng dẫn cách đọc tiết tấu, Cách gõ đệm, cách gõ nhịp phách tiết tấu, các vấn đề về…