Ngày hôm sau, Đội thám tử nhí đã phát hiện ra Curaçao tại thủy cung.

The next day, the Detective Boys discover Curaçao at Tohto Aquarium.

WikiMatrix

Khá giống với các buổi biểu diễn hải cẩu từ các thủy cung khác.

Quite similar to the sea lion show from many other aquariums.

WikiMatrix

” Thưa quý vị, thủy cung sẽ đóng cửa trong năm phút nữa. ”

‘Ladies and gentlemen, the aquarium will be closing in five minutes.

OpenSubtitles2018. v3

Có một vụ bắt con tin tại Thủy cung.

There was a hostage situation at the aquarium.

OpenSubtitles2018. v3

Zach và con đi thủy cung.

Zach and I went to the aquarium.

OpenSubtitles2018. v3

Đó là tất cả sở thú và thủy cung đã ruồng bỏ lão.

It’s every zoo and aquarium he got kicked out of!

OpenSubtitles2018. v3

Vào tối ngày 31 tháng 8 năm 2006, thủy cung giới thiệu một con đực vị thành niên bị bắt bên ngoài Vịnh Santa Monica.

On the evening of 31 August 2006, the aquarium introduced a juvenile male caught outside Santa Monica Bay.

WikiMatrix

Dubai Mall đã ghi nhận 61.000 vé bán cho Thủy cung Dubai và Discovery Center trong năm ngày đầu tiên sau khi mở cửa.

The Dubai Mall recorded 61,000 tickets sold for the Dubai Aquarium and Discovery Centre in the first five days, following its opening.

WikiMatrix

Anh nghĩ Komaru và Umaru là hai người khác nhau, và khó nhận ra em gái của anh trong suốt chuyến đi ở thủy cung.

He thinks Komaru and Umaru are two different people, and is unable to recognize his own sister during their trip to the aquarium.Ch.

WikiMatrix

Cô ta đồng ý gia hạn cho Sở Lưu Hương 1 tháng để làm rõ sự việc, nếu không cung chủ của Thần Thủy Cung sẽ giết y.

She agrees to give Chu a month’s time to clear his name, or else the mistress of the palace will kill him.

WikiMatrix

Thủy cung Monterey Bay đã lấy một con đực dài 1,4 m (4,6 ft) cho cuộc triển lãm “Open Sea” được thiết kế lại của họ vào ngày 31 tháng 8 năm 2011.

The Monterey Bay Aquarium added a 1.4 m (4.6 ft) long male into their redesigned “Open Sea” exhibit on 31 August 2011.

WikiMatrix

Thủy cung Monterey Bay đầu tiên đã cố gắng để nuôi dưỡng một con cá mập vào năm 1984, nhưng cá mập đã chết sau 11 ngày vì nó không chịu ăn.

Monterey Bay Aquarium first attempted to display a great white in 1984, but the shark died after 11 days because it did not eat.

WikiMatrix

Cảnh Sát cũng nhận thức được rằng Curaçao dường như cô có thể nhớ lại được sự kiện trong Thủy cung Tohto và quyết định đưa cô trở lại chỗ đó.

The Bureau becomes aware that Curaçao appears to react to certain events in the Tohto Aquarium, and decides to take her back to the Aquarium.

WikiMatrix

Thủy cung được mở cửa vào 1985, chiếm 3 tầng với diện tích 5.630 mét vuông (60.600 sq ft) trong 63 Building (tầng thứ ba là nơi chứa thiết bị và không mở cửa công cộng).

The aquarium was opened in 1985, occupying 5,630 square metres (60,600 sq ft) of the three basement levels in the 63 Building (the third basement is an equipment level and not open to the public).

WikiMatrix

Akai, với sự giúp đỡ của Conan và Amuro, đã bắn hạ trực thăng, và Conan cố gắng để dừng bánh xe Đu Quay lại trước khi nó lăn vào Thủy Cung.

Akai, with the help of Conan and Rei, are able to shoot down the V-22, and Conan attempts to stop the rolling wheel before it crushes to the aquarium.

WikiMatrix

Đây cũng là nơi có Thủy cung Dubai và Sở thú dưới nước, KidZania, Sân băng Dubai và tổ hợp rạp chiếu phim lớn nhất trong khu vực, Rạp chiếu phim Reel.

It is also home to Dubai Aquarium and Underwater Zoo, KidZania, Dubai Ice Rink and the largest cinema complex in the region, Reel Cinemas.

WikiMatrix

Nhu cầu năng lượng hầu như được các nhà máy thủy điện cung cấp vào năm 1985 (90%).

The energy demand used to be almost covert by hydro power plants in 1985 (90%).

WikiMatrix

Một trong những con cá mập trắng lớn nhất từng được trưng bày tại thủy cung Churaumi Okinawa của Nhật Bản vào năm 2016, nơi một con đực dài 3,5 m (11 ft) được trưng bày trong ba ngày trước khi chết.

One of the largest adult great whites ever exhibited was at Japan’s Okinawa Churaumi Aquarium in 2016, where a 3.5 m (11 ft) male was exhibited for three days before dying.

WikiMatrix

Jeff Swanagan, chủ tịch sáng lập của Aquarium và giám đốc điều hành cho đến năm 2008, phần lớn được ghi nhận với việc tạo ra thủy cung, từ việc thiết kế cấu trúc đến việc mua thú vật cho các cuộc triển lãm.

Jeff Swanagan, the Aquarium’s founding president and executive director until 2008, is largely credited with the creation of the aquarium, from the design of the structure to the procurement of animals for the exhibits.

WikiMatrix

Nhiều loài động vật hoang dã có thể được quan sát tại Thủy cung Tây Úc ở Hillarys, là bể cá lớn nhất của Úc, chuyên về các loài động vật biển sống ở bờ biển phía tây dài 12.000 km (7,500 mi) của Úc.

More wildlife can be observed at the Aquarium of Western Australia in Hillarys, which is Australia’s largest aquarium, specialising in marine animals that inhabit the 12,000-kilometre-long (7,500 mi) western coast of Australia.

WikiMatrix

Công nghiệp sản xuất thủy tinh cung cấp một ứng dụng đáng kể khác của natri sunfat, là ứng dụng nhiều thứ hai ở châu Âu.

The glass industry provides another significant application for sodium sulfate, as second largest application in Europe.

WikiMatrix

Đập Grand Coulee là một đập lực trên sông Columbia ở tiểu bang Washington của Hoa Kỳ được xây dựng để sản xuất năng lượng thủy điện và cung cấp thủy lợi.

Grand Coulee Dam is a concrete gravity dam on the Columbia River in the U.S. state of Washington, built to produce hydroelectric power and provide irrigation water.

WikiMatrix

Ngành gỗ cũng được thành lập khi các nhà doanh nghiệp đã lợi dụng đường thủy để cung cấp truy cập cho cả hai thị trường và các rừng thông phía Bắc.

The lumber industry became well established as businessmen took advantage of navigable waterways to provide access to both markets and northern pineries.

WikiMatrix

Cung điện Thủy tinh

The Crystal Palace

EVBNews

Ngày nay, nhà máy thủy điện tiếp tục cung cấp điện cho khu vực.

The power station continues to supply electricity to the town to this day.

WikiMatrix

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *