Danh mục: Những câu danh ngôn hay bất hủ

Nghe tiếng giã gạo: Gạo đem vào giã bao đau đớn / Gạo giã xong rồi trắng tựa bông / Sống ở trên đời người cũng vậy / Gian nan rèn luyện mới thành công (Hồ Chí Minh – Nhật kí trong tù). Em hiểu gì về ý

Hồ quản trị là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc bản địa, là một nhà tư tưởng, nhà giáo dục lớn. Những quan điểm của Người, dù dưới…