hợp âm tăng, aug và cách ứng dụng thực tế 

Augmented chords – hợp âm tăng thường dùng để làm nền chuyển giữa các hợp âm khác, giúp tạo sự mới lạ vì âm thanh nó tạo ra “không tự nhiên” lắm, dạng hợp âm này rất hay dùng trong nhạc jazz. 

Cách ghi hợp âm này thường “+” hoặc “aug“. VD: C+, Daug

Có 3 dạng Augmented chords – hợp âm tăng như sau :

Augmented triad

Công thức: thăng 1/2 cung ở bậc  5  (1   3   #5) bạn có thể xem augmented triad như là hợp âm trưởng có bậc 5 thăng 1/2 cung
Tên gọi: aug (Caug, Eaug) hoặc + (C+, E+)
Caug = C     D         F     G#

Các nốt trong hợp âm cơ bản

Aaug = A – C# – E#
Baug = B – D# – F##
Caug = C – E – G#
Daug = D – F# – A#
Eaug = E – G# – B#

Faug = F – A – C#
Gaug = G – B – D#

  8

C augmented chord

C augmented chord

C augmented chord

 

Augmented seventh

Công thức: thăng 1/2 cung ở bậc  5, giáng 1/2 cung ở bậc 7  (1   3   #5      b7)
Tên gọi: aug7 (Caug7, Eaug7) hoặc +7 (C+7, E+7)
Caug7 = C     D         F     G#    A     Bb

Các nốt trong hợp âm cơ bản

Aaug7= A – C♯ – E♯ (F) – G
Baug7= B – D♯ – Fdouble sharp (G) – A
Caug7= C – E – G♯ – B♭
Daug7= D – F♯ – A♯ – C
Eaug7= E – G♯ – B♯ (C) – D
Faug7= F – A – C♯ – E♭
Gaug7= G – B – D♯ – F

C augmented 7th chord

C augmented 7th chord

C augmented 7th chord

Augmented major seventh

Công thức: thăng 1/2 cung ở bậc 5 và bậc 7  (1 3 #5 7)
Tên gọi: maj7#5 (Cmaj7#5) hoặc +M7 (C+M7) hoặc  maj+7 (Cmaj+7)  hoặc Δ+7 (EΔ+7)
Caug = C     D         F     G#    A     B

Các nốt trong hợp âm cơ bản

Amaj+7= A – C♯ – E♯ (F) – G#
Bmaj+7= B – D♯ – Fdouble sharp (G) – A#
Cmaj+7= C – E – G♯ – B
Dmaj+7= D – F♯ – A♯ – C#
Emaj+7= E – G♯ – B♯ (C) – D#
Fmaj+7= F – A – C♯ – E
Gmaj+7= G – B – D♯ – F#

C augmented-major 7th chord

C augmented-major 7th chord

C augmented-major 7th chord

 

Bài tập vòng Augmented chords – hợp âm tăng

Ngoài ra còn những thể hòn đảo và những thể biến hóa vô vàn khác nữa. Nhưng theo tôi thì tưng đây cũng đủ để những bạn sử dụng rồi. mọi người vướng mắc gì hãy phản hồi bên dưới nhé .

12 buổi biết đệm tất cả các bài trong thiên hạ trên piano, organ, gutar

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *