Ở bài viết hợp âm 7, trước chúng ta đã tìm hiểu cấu tạo hợp âm 7, cách dùng hợp âm 7 với nhiều loại từ thứ 7, trưởng 7, … trong bài viết Hợp âm 7 át là gì – Dominant 7th Chord (V7) – Dẫn chứng này chúng ta tìm hiểu sâu hơn về hợp âm 7 át tức là hợp âm 7 trên bậc V của âm giai.

Hợp âm 7 át là gì ?

Hợp âm 7 có 4 nốt nhạc : Hợp âm Trưởng + quãng 7 Thứ theo quy tắc: I – III – V – VII( nốt bậc 7 cách nốt bậc 1 nguyên cung). Âm át 7 chiếm ưu thế về cơ bản là một hợp âm trưởng với một nốt phụ thêm vào, thứ (minor) 7th. Bất cứ lúc nào bạn thấy hợp âm V trong bất kỳ phím trưởng, bạn có thể biết rằng át âm 7 được chi phối bằng (V7).

Một cách tính khác: Gốc + 4 nửa cung + 3 nửa cung + 3 nửa cung

Chúng ta hãy nhìn vào hợp âm át 7 trội mở màn từ C. Điều này được gọi là C âm át 7 ( C7 ). Trong hình ảnh dưới đây, các nốt của C âm át 7

Cộng dụng, cách dùng hợp âm 7 át trong đệm hát, hòa âm

Hợp âm bậc V7 là hợp âm quan trọng trong các Giải kết (cadence).

Thường được sử dụng ở kết toàn bài hoặc bán kết, ít dùng trong lành kết .

Ví dụ 1: Khi gặp nốt D trong âm giai C, ta dùng G7 để về C nhằm mục đích kết toàn bài.

Ví dụ 2: Tương tự nếu bạn gặp nốt G, mà bài hát về kết cũng dùng G7 chuyển về C.

 

Hợp âm bậc V7 là hợp âm dùng để chuyển Thể, chuyển cung qua điệu thức mới

Ví dụ, khi ta đang ở 1 điệu thức mà muốn chuyển qua điệu thức khác ta dùng hợp âm V7.

Ví dụ 1: Khi ta ở C trưởng hoặc La thứ ( hóa biểu không dấu) muốn chuyển qua Dm ( 1b) ta dùng A7 để xác định chuyển qua Dm. Để làm việc này, ta cần chuẩn bị là nốt C# cảm âm để về D và nốt Bb( trong khóa biểu 1 dấu b của cung Dm).

Ví dụ 2: Bài hát đang ở giọng G, chúng ta chuyển qua A trưởng với 3 dấu thăng, vậy chúng ta phải chuyển qua E7 để về A. Với việc chuẩn bị các nốt C#, G# có trong điệu thức mới.

Hợp âm bậc V7 thay vì về hợp âm bậc I lại tới hợp âm bậc VI là Giải kết lánh (Deceptive Cadence)

Thường, chúng ta dùng việc chuyển từ V7 qua VI trong việc lánh kết, dùng để kết câu, kết đoạn nhạc mà chưa phải toàn bài : C G7 Am

Sau đây là một số ít Hợp âm 7 thường dùng trong đệm hát piano

Hy vọng với chia sẻ Hợp âm 7 át là gì – Dominant 7th Chord (V7) – Dẫn chứng sẽ giúp các bạn dễ dàng hòa âm cho bài hát mình yêu thích dựa trên hợp âm V7 này. Đừng quên chia sẻ bài viết cho mọi người cùng học nhé!

hợp âm 7
hợp âm 7 piano
hợp âm 7 organ
hợp âm 7 tỷ người
hợp âm 7 trưởng
hợp âm 7 giảm
hợp âm 7 trên piano
hợp âm 7 thứ
hợp âm 7 hạ át
hợp âm a 7
hợp âm 7 và các thể đảo
hợp âm 7 piano là gì
hợp âm tháng 7 của anh
hợp âm a
hợp âm 7 dẫn
ví dụ về hợp âm 7 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *