NHẠCLÝ #34❤️ QUÃNG ÂM NHẠC – TÍNH CHẤT CỦA QUÃNG TRONG ÂM NHẠC – XEM NGAY ĐỂ HIỂU ĐẦY ĐỦ NHẤT. Tính chất của quãng – Quãng giọng trong âm nhạc là vấn đề được rất nhiều người quan tâm tìm hiểu, trong bài viết này chúng tôi chia sẻ quãng trưởng, quãng thứ, các tính chất của quãng giúp bạn nắm vững kiến thức nhạc lý cơ bản hơn để học piano tốt hơn.

Ở bài viết trước, chúng tôi đã chia sẻ đến bạn bài viết quãng là gì và một bài viết về cung và nửa cung, bạn nên tìm hiểu lại để nắm vững kiến thức cơ bản về âm nhạc. Còn bây giờ, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu tính chất của quãng.

VIDEO TÍNH CHẤT CỦA QUÃNG TRONG ÂM NHẠC

QUÃNG LÀ GÌ? KIẾN THỨC VỀ QUÃNG TRONG ÂM NHẠC

Quãng:  Hãy lấy các nốt nhạc sắp theo thứ tự : Do – Re – Mi – Fa – Sol –La – Si – Do ( kết bằng Do cho trọn 8 nốt).  Từ Do đến Re là quãng 2, Do đến Mi là quãng 3, Do – Fa (q 4), Do – Sol (q 5) v.v… Nói chung thì quãng là khoảng cách giữa 2 nốt nhạc.  Có nhiều loại quãng : trưởng, thứ, tăng, giảm, tùy thuộc vào khoảng cách giữa 2 nốt này.  Ðể đo khoảng cách thì cần dùng đơn vị gọi là  “nửa cung”

QUÃNG ĐÚNG LÀ GÌ?

Là những quãng 4, quãng 5, quãng 8 được cấu trúc như sau :

Quãng 4 : có 2 cung và 50% cung

Đô và Fa là một quãng 4 đúng. Vì giữa Đô và Fa có 2 cung (Đô-Rê, Rê-Mi) và 1/2 cung (Mi-Fa)


Quãng 5: có 3 cung và 1/2 cungQuãng 5 : có 3 cung và 50% cung

Quãng 5 là một quãng 5 đúng nếu như các nốt là nốt tự nhiên


Quãng 8: có 5 cung và 1/2 cung và 1/2 cungcó 5 cung và 1/2 cung và 50% cung

Đô và Đố là một quãng 8 đúng. Vì giữa Đô và Đố có 5 cung (Đô-Rê, Rê-Mi, Fa-Sol, Sol-La, La-Si) và hai 1/2 cung (Mi-Fa, Si-Đô)

QUÃNG TRƯỞNG LÀ GÌ?

Là các quãng 2, quãng 3, quãng 6, quãng 7 được cấu tạo như sau:

Quãng 2 : có 1 cung


Quãng 3: có 2 cungQuãng 3 : có 2 cung


Quãng 6: có 4 cung và 1/2 cungQuãng 6 : có 4 cung và 50% cung


Quãng 7: có 5 cung và 1/2 cungQuãng 7 : có 5 cung và 50% cung

QUÃNG THỨ LÀ GÌ?

Là quãng trưởng trừ đi 50% cung

Quãng 2 : có 50% cung

Quãng 3: có 1 cung và 1/2 cungQuãng 3 : có 1 cung và 50% cung

Quãng 6 : có 3 cung và 1/2 cung và 50% cung

Quãng 7 : có 4 cung và 1/2 cung và 50% cung

QUÃNG LÊN – QUÃNG XUỐNG

 • Quãng lên mà cao độ nốt đầu thấp hơn cao độ nốt sau.
 • Quãng xuống mà cao độ nốt đầu cao hơn cao độ nốt sau.

QUÃNG ĐƠN – QUÃNG KÉP

 • Quãng đơn mà khoảng cách gữa hai nốt không quá một quãng 8.
 • Quãng kép là khoảng khách giữa hai nốt lớn hơn quãng 8

QUÃNG TĂNG, QUÃNG GIẢM

 • Quãng tăng là quãng đúng hoặc quãng trưởng có thêm một nửa cung ( nửa cung đồng hay nửa cung dị)

 • Quãng giảm là quãng đúng hoặc quãng thứ giảm đi một nửa cung

ĐẢO QUÃNG

Đảo quãng là tăng hoặc giảm một trong hai nốt tạo nên quãng đi một bát âm, để được quãng mới .

 • Quãng 2 đảo thành quãng 7
 • Quãng 3 đảo thành quãng 6
 • Quãng 4 đảo thành quãng 5
 • Quãng 5 đảo thành quãng 4
 • Quãng 6 đảo thành quãng 3
 • Quãng 7 đảo thành quãng 2

BLOG CHIA SẺ SÁCH NHẠC, KIẾN THỨC ÂM NHẠC, SHEET NHẠC MIỄN PHÍ

Bên cạnh NhạcLý#18 ❤️: Dấu nối là gì? Dấu nối trong âm nhạc.Bloghocpiano.com còn chia sẻ sách học piano, nhạc lý cơ bản, hòa âm,…

CHỦ ĐỀ TÌM KIẾM VỀ QUÃNG TRONG ÂM NHẠC

tính chất của quãng
các tính chất của quãng
quãng trưởng
quãng trưởng thứ đúng tăng giảm
quãng trưởng thứ
quảng trường là gì
quãng 6 trưởng
quãng 2 trưởng
quãng 7 trưởng
quãng 5 trưởng
quãng 4 trưởng
quãng 9 trưởng
quãng 7 trưởng mấy cung
quãng ba trưởng
quãng 3 trưởng
quãng thứ
quãng thứ là gì
quãng trưởng thứ đúng tăng giảm
quãng 3 thứ
quãng 2 thứ
quãng 6 thứ
quãng 7 thứ
quãng trưởng thứ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *