HỢP ÂM 7 ❤️ CẤU TẠO CỦA HỢP ÂM 7 TRONG ÂM GIAI TRƯỞNG & ÂM GIAI THỨ. Hợp âm 7 trưởng – Hợp âm 7 thứ – Cấu tạo hợp âm 7 piano – hợp âm 7 organ được thành lập trong âm giai trưởng và âm giai thứ gồm có major7, minor7, at 7, m7b5, dim7…chúng ta cùng tìm hiểu nhé !

THÀNH LẬP, CẤU TẠO CỦA HỢP ÂM 7 TRONG ÂM GIAI TRƯỞNG

Các ví dụ sau đây cho thấy các hợp âm 7 được hình thành bằng cách sử dụng âm giai trưởng.

Hợp âm major 7 piano

Hợp âm major 7 trong piano gồm các bậc I – IV trong điệu thức trưởng. Nếu xét trong âm giai C thì các hợp âm major 7 piano cần phải kể là C major 7F major 7.

  • Hợp âm Cmajor 7

  • Hợp âm Fmajor 7

👉Còn rất nhiều sheet nhạc, kiến thức về tiết tấu, sheet piano canon in d, làm beat…Đừng quên tham khảo nhé!

Hợp âm m7

Hợp âm m7 trong điệu thức trưởng gồm các bậc là II, III, VI. Nếu xét trong âm giai C thì các hợp âm m7 sẽ là Dm7, Em7, Am7.

  • Dm7 chord
  • Em7 chord

  • Am7 chord

Hợp âm 7 át

Hợp âm 7 át trong điệu thức trưởng gồm 1 hợp âm bậc V7 duy nhất mà thôi. Nếu xét trong điệu thức C trưởng, ta có hợp âm G7 là hợp âm 7 át.

Hợp âm dim7

Hợp âm dim7 trong điệu thức trưởng gồm 1 hợp âm bậc VII7. Nếu xét trong điệu thức C trưởng, ta có hợp âm Bdim7.

CÁCH XÂY DỰNG HỢP ÂM 7 TRONG ÂM GIAI TRƯỞNG TỰ NHIÊN, TRƯỞNG GIAI ĐIỆU, HÒA THANH

Các bạn tìm hiểu thêm video bài học kinh nghiệm dưới đây .

Bên cạnh HỢP ÂM 7 ❤️ CẤU TẠO CỦA HỢP ÂM 7 TRONG ÂM GIAI TRƯỞNG & ÂM GIAI THỨ .Bloghocpiano.com còn chia sẻ sách học piano, nhạc lý cơ bản, hòa âm,…

THÀNH LẬP, CẤU TẠO CỦA HỢP ÂM 7 TRONG ÂM GIAI THỨ

Kể từ khi có 3 loại âm giai thứ ( tự nhiên, hòa âm và giai điệu ) thì những hợp âm 7 trong âm giai này trở nên phong phú và đa dạng hơn .

Hợp âm 7 trong âm giai thứ tự nhiên

Hợp âm 7 trong âm giai thứ hòa âm

Hợp âm 7 trong âm giai thứ giai điệu

VIDEO NHẠCLÝ #46❤️ CÁCH XÂY DỰNG HỢP ÂM 7 TRONG ÂM GIAI THỨ TỰ NHIÊN, THỨ HÒA THANH, THỨ GIAI ĐIỆU

Các bạn tìm hiểu thêm video bài học kinh nghiệm dưới đây nhé .

 

Trong âm giai thứ giai điệu và âm giai thứ hòa âm, có hai loại hợp âm 7 không có một tên nào được chấp nhận bởi vì chúng không được sử dụng trong âm nhạc truyền thống. Trong các trường hợp này, người ta sử dụng hợp âm 3 nốt và quãng 7 để xác định các hợp âm này. Về sau, cái tên augmented seventh (quãng 7 tăng) đã được sử dụng cho hợp âm được thành lập bởi một hợp âm 3 nốt và một quãng 7 trưởng. Tuy nhiên, hầu hết các giáo trình về hòa âm sau này không chấp nhận thuật ngữ đó.

Chủ đề quan tâm

hợp âm 7
hợp âm 7 piano
hợp âm 7 trưởng
hợp âm 7 organ
hợp âm 7 thứ
hợp âm 7 giảm
hợp âm 7 có mấy thể đảo
hợp âm a 7
hợp âm 7 là gì
các hợp âm 7 piano
các hợp âm 7
các hợp âm 7 organ
các loại hợp âm 7
cách bấm hợp âm 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *