MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Thes e are old instructions forForusers, see Measure operations

  Nối thêm

  Để thêm một ô nhịp vào cuối bản nhạc, nhấn Ctrl+B (Mac: ⌘+B), hoặc từ trình đơn, chọn Thêm → Ô nhịp → Nối thêm một ô nhịp. Để thêm nhiều ô nhịp, nhấn Alt+Shift+B (Mac: Option+Shift+B) hoặc từ trình đơn Thêm → Ô nhịp → Nối thêm nhiều ô nhịp….

  Bạn đang đọc: Các thao tác trên ô nhịp

  Chèn thêm

  Chọn một ô nhịp, sau đó nhấn phím Ins hoặc dùng trình đơn Thêm → Ô nhịp → Chèn một ô nhịp để chèn thêm một ô nhịp rỗng nằm đằng trước ô được chọn. Để chèn nhiều ô nhịp, nhấn Ctrl + Ins ( không có phím tắt cho Mac ) hoặc từ trình đơn, chọn Thêm → Ô nhịp → Chèn nhiều ô nhịp ….

  Xóa bỏ

  Chọn ô nhịp, sau đó nhấn Ctrl + Del ( Mac : ⌘ + Fn + Del ) .

  Các đặc tính

  Để chỉnh sửa các đặc tính của một ô nhịp, nhấp phải chuột vào chỗ trống của ô nhịp và chọn Đặc tính ô nhịp … :

  Dialog: Measure Properties

  Khuông nhạc

  • Thuộc tính hiển thị cho phép bạn ẩn/hiện các nốt và các dòng kẻ khuông đối với ô nhịp hiện tại.
  • Thuộc tính ẩn thân nốt cho phép bạn ẩn/hiện tất cả thân nốt đối với ô nhịp hiện tại. Chú ý, bình thường thì một nốt sẽ có một thân nốt ví dụ nốt trắng (minims) và nốt đen (crotchets) nhưng khi được đánh dấu là ‘ẩn thân nốt’ thì chỉ còn hiện đầu nốt mà thôi.

  Trường độ của ô nhịp

  • Thuộc tính Trên mặt chữ là số chỉ nhịp hiển thị trên bản nhạc.
  • Bạn có thể thay đổi thuộc tính Thực tế của ô nhịp thành bất kỳ số chỉ nhịp nào.
   Bình thường, thuộc tính trên-mặt-chữ và thực-tế của ô nhịp là giống nhau. Tuy nhiên, một ô nhịp (ví dụ: ô nhịp lấy đà, anacrusis) có thể có trường độ thực-tế ngắn hơn.

  Trong hình dưới, nhịp lấy đà chứa nốt đen (crotchet) có trường độ ô nhịp trên-mặt-chữ là 4/4, nhưng trường độ thực-tế là 1/4. Các ô nhịp trong giữa thì có trường độ thực-tế và trên-mặt-chữ là 4/4. Ô nhịp cuối chỉ chứa một nốt trắng có chấm, lại có trường độ thực-tế là 3/4:

  Incomplete measures

  Những thuộc tính khác

  • Loại khỏi bộ đếm ô nhịp
   Sử dụng thuộc tính “Loại khỏi bộ đếm ô nhịp” đối với những ô nhịp “bất thường”, tức là những ô nhịp này không nên tính trong việc đánh số cho ô nhịp. Bình thường, một ô nhịp lấy đà sẽ được đánh dấu là “Loại khỏi bộ đếm ô nhịp”.

  • Tăng chỉ số ô nhịp lên
   Bạn có thể dùng thuộc tính “Tăng chỉ số ô nhịp lên” để tác động tới việc đánh số cho ô nhịp. Bạn có thể nhập một số dương hoặc âm ở đây. Chú ý, việc làm này sẽ gây ảnh hưởng tới những ô nhịp phía sau. Nếu nhập giá trị là “-1” thì kết quả cũng giống như việc bạn đánh dấu một ô nhịp là “loại khỏi bộ đếm ô nhịp”.

  • Độ giãn
   Với thuộc tính này bạn có thể tăng, hoặc giãn không gian chiều ngang giữa các đối tượng của bản nhạc (các nốt nhạc, dấu lặng, v.v..).

  • Số lần lặp lại
   Nếu ô nhịp này nằm ngay trước một dấu lặp, bạn có thể định rõ nó được chơi mấy lần.

  • Không dùng dấu-lặng-đa-ô-nhịp
   Thuộc tính sẽ tách một dấu lặng đa ô nhịp tại điểm bắt đầu của ô nhịp được chọn. Tùy chọn này nên được đánh dấu trước khi bạn bật tùy chọn “Tạo dấu lặng đa ô nhịp” trong Định kiểu → Tổng quát…, trong thẻ “Bản nhạc”.
   Dấu lặng đa ô nhịp sẽ tự động được hủy tại những chỗ ngắt quan trọng, ví dụ như nhãn diễn lặp, những nơi số chỉ nhịp bị đổi, vạch nhịp kép, các ô nhịp bất thường, v.v.. Mặc định sẽ tắt cho mọi bản nhạc, đối với các bè thì bật

  Việc đánh số

  MuseScore sẽ tự động đánh số cho các ô nhịp đầu tiên của từng dòng nhạc (ngoại trừ dòng nhạc đầu tiên, thực sự là chỉ đối với ô nhịp số 1), nhưng vẫn có các tùy chọn đánh số khác. Từ trình đơn chính, chọn Định kiểu → Tổng quát…, tại khung bên trái, chọn thẻ “Khung tin đầu trang, chân trang, Đánh số ô nhịp”. Tại cuối khung bên phải là khu vực “Đánh số ô nhịp” (“Chỉ số ô nhịp”).

  Đánh dấu vào ô ” Đánh số cho ô nhịp ” ( ” Chỉ số ô nhịp ” ) để bật tính năng tự động hóa đánh số cho ô nhịp .
  Đánh dấu vào ” Áp dụng cho cái tiên phong ” nếu bạn muốn hiện chỉ số ô nhịp cho ô nhịp tiên phong .
  Đánh dấu vào ” Tất cả các khuông nhạc ” nếu bạn muốn đánh số cho tổng thể các khuông nhạc. Ngoài ra, chỉ có khuông trên cùng của mỗi dòng nhạc sẽ hiển thị chỉ số ô nhịp .
  Chọn vào ” Đầu mỗi dòng nhạc ” cái này sẽ đánh số tại ô nhịp tiên phong của mỗi dòng, hoặc chọn mục ” Bước nhảy ” để chỉ ra khoảng chừng nhảy. Ví dụ, khoảng chừng nhảy là mỗi 1 ô nhịp ; hay khoảng chừng nhảy là cứ 5 ô nhịp thì đánh chỉ số cho ô nhịp .

  Tách và ghép

  Có thể bạn sẽ muốn có một ô nhịp dài hơn thông thường, hoặc ngắn hơn. Bạn hoàn toàn có thể đổi khác chỉ số ô nhịp và số chỉ nhịp trong thuộc tính ô nhịp, nhưng giờ đã có tùy chọn mới để tách và ghép các ô nhịp. Các dấu nối cờ nốt hoàn toàn có thể sẽ tự động hóa biến hóa .

  • Ghép ô nhịp

   1. Chọn các ô nhịp bạn muốn nối
   2. Điều chỉnh → Ô nhịp → Ghép các ô nhịp lại một

  Chú ý: Nếu chỉ chọn một khuông nhạc, tất cả các ô nhịp trong mỗi khuông hoặc dòng nhạc sẽ được ghép lại.

  Xem ngay: NHỊP LẤY ĐÀ

  
          
     
     
   
     
    Example of joined measure
   
   
  
  • Tách ô nhịp

   1. Chọn một nốt (hay gam)
   2. Điều chỉnh → Ô nhịp → Tách ô nhịp

  Chú ý : Nếu chỉ chọn một nốt trong một khuông, thì mỗi khuông của dòng nhạc sẽ được tách ra cùng một chỗ .

  Xem thêm

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *