Những Nốt Ngoại Hợp Âm( Nốt qua, nốt thêu, nốt thoát, nốt nhấn, nốt hoãn âm, nốt treo âm, nốt tiền âm, nốt đổi âm, nốt ngoại hợp âm) là các nốt nằm ngoài hợp âm trong âm nhạc cổ điển để điểm tô bài hát, giúp giai điệu mượt mà hơn, dễ hát hơn.

Nốt ngoại hợp âm là gì ?

Nốt ngoại Hợp âm là những nốt không nằm trong hợp âm, dùng để tô điểm nét nhạc cho trôi chảy, dễ hát.

  • Ngoại hợp âm có thể nằm ở đầu phách (accented) hoặc ở trong phách (unaccented)

Nốt qua, nốt thêu, nốt thoát, nốt nhấn, nốt hoãn âm, nốt treo âm, nốt tiền âm, nốt đổi âm

Nốt Qua

Nốt Qua là những nốt đi lên hoặc đi xuống liền bậc giữa hai hợp âm

Nốt Thêu

Nốt Thêu ( neighboring tone ) là nốt đi lên hoặc đi xuống rồi trở lại vị trí trước .

Nốt Nhấn

Nốt Nhấn ( Appoggiatura ) là nốt nhảy xa rồi đi xuống liền bậc tới nốt của hợp âm sau đó .

Nốt Thoát âm

Nốt Thoát ( Escape tone ) là nốt lên hay xuống liền bậc rồi nhảy cách bậc tới nốt của hợp âm sau đó

Nốt Hoãn âm

Nốt Hoãn (retardation) là nốt của hợp âm trước được giữ lại hợp âm sau rồi mới đi lên.

Nốt Treo âm

Nốt Treo (Suspension)là nốt của hợp âm trước được giữ lại và đi xuống gọi là Nốt Treo (Suspension)

Nốt Tiền âm

Nốt Tiền âm ( Anticipation ) là nốt đi lên hay đi xuống liền bậc ở phách yếu và cùng cao độ với hợp âm sau

Nốt Lưu âm

Lưu âm ( Pedal Point ) là nốt của hợp âm trước được giữ lại ngân dài trong khi những nốt khác vẫn hoạt động theo hợp âm

Nốt Ðổi âm

Nốt Ðổi âm (Changing tones) là nhóm nốt trong đó có 2 nốt ngoại hợp âm đi lên hay đi xuống liền bậc, sau đó nhảy ngược chiều rồi trở về nốt cũ.

Nốt đổi âm đi lên liền bậc

Nốt đổi âm đi xuống liền bậc

Ví dụ minh họa Nốt Ngoại hợp âm trong câu nhạc dưới

  • Nốt Fa là Nốt Thêu
  • Nốt La là Nốt Thoát âm
  • Khi hòa âm có thể bỏ nốt quãng 5 như trong hợp âm có nốt Thoát âm, hợp âm C7 thiếu nốt Sol, chỉ có nốt nền (Do), nốt quãng 3 (Mi) và nốt quãng 7 (Si), không có nốt quãng 5 (Sol) : Do – Mi – Sib – (La)

Bảng Tóm Tắt Các Nốt Ngoại Hợp Âm

Nhận xét Biến Khúc số XIII của Beethoven

  • Biến khúc này có nhiều nốt Qua và nốt Thêu
  • Riêng nốt Do ở ô nhịp 7 là nốt nhấn âm (Appoggiatura)

Hy vọng với chia sẻ Những Nốt Ngoại Hợp Âm( Nốt qua, nốt thêu, nốt thoát, nốt nhấn, nốt hoãn âm, nốt treo âm, nốt tiền âm, nốt đổi âm, nốt ngoại hợp âm) các bạn đã nắm thêm kỹ lưỡng hơn các nốt ngoại hợp âm trong âm nhạc từ đó áp dụng trong việc hòa âm, đệm hát của mình. Đừng quên chia sẻ bài viết này để mọi người cùng học, cùng tham khảo nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *