affixes tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng affixes trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ affixes tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm affixes tiếng Anh
affixes
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ affixes

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: affixes tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

affixes tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ affixes trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ affixes tiếng Anh nghĩa là gì.

affix /’æfiks/

* danh từ
– sự thêm vào; phần thêm vào
– (ngôn ngữ học) phụ tổ

* ngoại động từ
– affix to, on, upon) đóng chặt vào, gắn vào, đính vào
– đóng (dấu); dán (tem); ký (tên…)
=to affix a seal+ đóng dấu
=to affix stamp+ dán tem
=to affix one’s signature to a documents+ ký tên vào nhãn hiệu

Thuật ngữ liên quan tới affixes

Tóm lại nội dung ý nghĩa của affixes trong tiếng Anh

affixes có nghĩa là: affix /’æfiks/* danh từ- sự thêm vào; phần thêm vào- (ngôn ngữ học) phụ tổ* ngoại động từ- affix to, on, upon) đóng chặt vào, gắn vào, đính vào- đóng (dấu); dán (tem); ký (tên…)=to affix a seal+ đóng dấu=to affix stamp+ dán tem=to affix one’s signature to a documents+ ký tên vào nhãn hiệu

Đây là cách dùng affixes tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ affixes tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

affix /’æfiks/* danh từ- sự thêm vào tiếng Anh là gì?
phần thêm vào- (ngôn ngữ học) phụ tổ* ngoại động từ- affix to tiếng Anh là gì?
on tiếng Anh là gì?
upon) đóng chặt vào tiếng Anh là gì?
gắn vào tiếng Anh là gì?
đính vào- đóng (dấu) tiếng Anh là gì?
dán (tem) tiếng Anh là gì?
ký (tên…)=to affix a seal+ đóng dấu=to affix stamp+ dán tem=to affix one’s signature to a documents+ ký tên vào nhãn hiệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *