4.1 (81.3%)

108

votes

Ô nhiễm môi trường là vấn đề toàn cầu mà tất cả chúng ta phải đối mặt và giải quyết nó. Việc hiểu được về nguyên nhân, hậu quả và cách phòng tránh các vấn đề ô nhiễm là rất cần thiết. Nếu bạn đang phải viết bài viết về ô nhiễm môi trường bằng tiếng Anh để chia sẻ với bạn bè thì hãy để Step Up giúp nha! 

1. Bố cục bài viết về ô nhiễm môi trường bằng tiếng Anh

Bài viết có bố cục tổng quan rõ ràng thì sẽ dễ tiến hành ý hơn. Bạn hãy tìm hiểu thêm bố cục tổng quan bài viết về ô nhiễm môi trường bằng tiếng Anh dưới đây .

Phần 1: Phần mở đầu: Giới thiệu tổng quát về vấn đề ô nhiễm môi trường, hoặc một loại ô nhiễm cụ thể.

Bạn hoàn toàn có thể nhắc tới :

  • Vấn đề ô nhiễm là gì ?
  • Sự nghiêm trọng của sự ô nhiễm này ra làm sao ?

Phần 2: Nội dung chính: Kể cụ thể về vấn đề ô nhiễm môi trường.

  • Thực trạng
  • Nguyên nhân
  • Hậu quả
  • Cách xử lý

Phần 3: Phần kết: Tóm gọn lại ý chính và nêu suy nghĩ/ý kiến của bạn. 

2. Từ vựng thường dùng để viết về ô nhiễm môi trường bằng tiếng Anh

Học trước 1 số ít từ vựng dưới đây sẽ giúp bạn viết về ô nhiễm môi trường bằng tiếng Anh trơn tru hơn .

Loại từ Từ vựng Phiên âm Dịch nghĩa
n environment / ɪnˈvaɪrənmənt / môi trường
n pollution / pəˈluʃən / ô nhiễm
n contamination / kənˌtæməˈneɪʃən / nhiễm độc
n air / ɛr / không khí
n soil / sɔɪl / đất
n water / ˈwɔtər / nước
n carbon dioxide / ˈkɑrbən / / daɪˈɑkˌsaɪd / khí CO2
n development / dɪˈvɛləpmənt / sự tăng trưởng
n waste / weɪst / chất thải
n sewage / ˈsuəʤ / nước thải
n health / hɛlθ / sức khỏe thể chất
n problem / ˈprɑbləm / yếu tố

n chemicals / ˈkɛmɪkəlz / chất hóa học
n pesticides / ˈpɛstəˌsaɪdz / thuốc trừ sâu
n global warming / ˈgloʊbəl / / ˈwɔrmɪŋ / sự nóng lên toàn thế giới
n deforestation / dɪˌfɔrɪˈsteɪʃən / sự phá rừng
n respiratory / ˈrɛspərəˌtɔri /

hệ hô hấp

n disposal system / dɪˈspoʊzəl / / ˈsɪstəm / mạng lưới hệ thống chất thải
n awareness / əˈwɛrnəs / nhận thức
n solution / səˈluʃən / giải pháp
n impact / ˈɪmpækt / sự tác động ảnh hưởng
v damage / ˈdæməʤ / phá hủy
v pollute / pəˈlut / làm ô nhiễm
v solve / sɑlv / xử lý
v lack / læk / thiếu
v dispose / dɪˈspoʊz / vứt bỏ, thải ra
v affect / əˈfɛkt / ảnh hưởng tác động
v degrade / dɪˈgreɪd / làm suy thoái và khủng hoảng
adj rapid / ˈræpəd / nhanh gọn
adj proper / ˈprɑpər / đúng đắn
adj crucial / ˈkruʃəl / quan trọng
adj harmful / ˈhɑrmfəl / gây hại
adj negative / ˈnɛgətɪv / xấu đi

Xem thêm: 45 Từ vựng tiếng Anh về thiên nhiên thú vị

3. Mẫu bài viết về ô nhiễm môi trường bằng tiếng Anh

Sau đây, Step Up sẽ ra mắt với bạn ba đoạn văn mẫu viết về ô nhiễm môi trường bằng tiếng Anh để bạn tìm hiểu thêm .

3.1. Đoạn văn mẫu viết về ô nhiễm nước bằng tiếng Anh

Ô nhiễm nước hoàn toàn có thể ảnh hưởng tác động trực tiếp và nhanh gọn đến đời sống con người .

Đoạn văn mẫu :

The rapid development of the economy has caused serious environmental pollution. The factor which is under great strain now is the source of water. This is because a large number of factories have been built, leading to a huge amount of waste that needs to be dealt with. However, many factories lack sewage treatment systems, so most of the waste is dumped directly into rivers or lakes. In addition, oil spills from tanker ship accidents also contribute to ocean population, which kills thousands of seabirds and sea animals. Furthermore, some people even dispose of the waste and throw trash into lakes and rivers. Thes e actions are ideal conditions for bacterial, viral and parasitic diseases. They are spreading through polluted water and affecting human health. To solve the problem, there should be a proper waste disposal system. Raising awareness of people is also important .

viet ve o nhiem moi truong bang tieng anh

Dịch nghĩa :

Sự tăng trưởng nhanh gọn của nền kinh tế tài chính đã gây ra thực trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Yếu tố đang chịu nhiều áp lực đè nén lúc bấy giờ là nguồn nước. Đó là do một số lượng lớn xí nghiệp sản xuất được thiết kế xây dựng dẫn đến lượng rác thải rất lớn cần phải giải quyết và xử lý. Tuy nhiên, nhiều nhà máy sản xuất thiếu mạng lưới hệ thống giải quyết và xử lý nước thải nên phần nhiều rác thải được đổ thẳng ra sông, hồ. Ngoài ra, dầu tràn do tai nạn thương tâm tàu chở dầu cũng góp thêm phần vào quần thể đại dương, giết chết hàng ngàn loài chim biển và động vật hoang dã biển. Hơn nữa, 1 số ít người còn vứt rác và vứt rác xuống sông hồ. Những hành vi này là điều kiện kèm theo lý tưởng cho những bệnh do vi trùng, virus và ký sinh trùng. Chúng lây lan qua nguồn nước ô nhiễm và ảnh hưởng tác động đến sức khỏe thể chất con người. Để xử lý yếu tố, cần có một mạng lưới hệ thống giải quyết và xử lý chất thải tương thích. Việc nâng cao nhận thức của người dân cũng rất quan trọng .

3.2. Đoạn văn mẫu viết về ô nhiễm đất bằng tiếng Anh

Một chủ đề khác mà bạn hoàn toàn có thể chọn khi viết về ô nhiễm môi trường bằng tiếng Anh là ô nhiễm đất .

Đoạn văn mẫu :

Soil pollution is an example of our negative impacts on the environment. Due to modern farming practices and the abuse of chemical pesticides, the soil is losing more and more crucial minerals and microorganisms in it. As a result, the quality of soil is rapidly degraded. Arable land will turn into desert or be lost to erosion and water logging. Furthermore, the soil is also polluted by improper disposal of waste or heavy metals from factories and power plants. Thes e substances will enter the waterways and then our food chain, which gradually do harm to our health. To solve the problem, plants must build proper waste disposal systems and people should avoid using harmful chemicals in farming .

viet ve o nhiem moi truong bang tieng anh

Dịch nghĩa :

Ô nhiễm đất là một ví dụ về tác động ảnh hưởng xấu đi của tất cả chúng ta so với môi trường. Do những hoạt động giải trí canh tác tân tiến và việc lạm dụng thuốc trừ sâu hóa học, đất ngày càng mất đi nhiều khoáng chất và vi sinh vật quan trọng trong đó. Kết quả là chất lượng đất bị suy thoái và khủng hoảng nhanh gọn. Đất canh tác sẽ biến thành sa mạc hoặc bị xói mòn và mất nước. Hơn nữa, đất cũng bị ô nhiễm do giải quyết và xử lý chất thải hoặc sắt kẽm kim loại nặng không đúng cách từ những nhà máy sản xuất và nhà máy sản xuất điện. Những chất này sẽ đi vào đường nước và sau đó là chuỗi thức ăn của tất cả chúng ta, từ từ gây hại cho sức khỏe thể chất của tất cả chúng ta. Để xử lý yếu tố này, những nhà máy sản xuất phải kiến thiết xây dựng mạng lưới hệ thống giải quyết và xử lý chất thải tương thích và người dân nên tránh sử dụng những hóa chất ô nhiễm trong canh tác .
Xem thêm: Viết về thảm họa thiên nhiên bằng tiếng Anh mới nhất

3.3. Đoạn văn mẫu viết về ô nhiễm không khí bằng tiếng Anh

Ô nhiễm không khí đang là yếu tố lớn so với những nước đông dân và đang tăng trưởng như Nước Ta ta. Đây cũng là một chủ đề “ hot ” để bạn viết về ô nhiễm môi trường bằng tiếng Anh .

Đoạn văn mẫu :

Thinking about environmental pollution, I think the air is now seriously contaminated. Many international organisations have warned us about low air quality index in many countries. The first reason for this problem is the huge amount of carbon dioxide in the air. Most of the carbon dioxide released into the atmosphere comes from coal burning power plants and vehicles. It also leads to global warming and greenhouse effect. Moreover, the situation became worse since our green lungs have been damaged seriously due to the alarming rate of deforestation. As a result of air pollution, human health can be threatened and put at risk of respiratory problems and hives. It is crucial that we find solutions to reduce air pollution such as planting trees or using public means of transport, …

viet ve o nhiem moi truong bang tieng anh

Dịch nghĩa :

Nghĩ đến ô nhiễm môi trường, tôi nghĩ không khí giờ đây đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nhiều tổ chức triển khai quốc tế đã cảnh báo nhắc nhở tất cả chúng ta về chỉ số chất lượng không khí thấp ở nhiều vương quốc. Lý do tiên phong cho yếu tố này là lượng khí CO2 khổng lồ trong không khí. Phần lớn lượng khí cacbonic thải vào khí quyển đến từ những xí nghiệp sản xuất điện đốt than và những phương tiện đi lại giao thông vận tải. Nó cũng dẫn đến sự nóng lên toàn thế giới và hiệu ứng nhà kính. Hơn nữa, tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi lá phổi xanh của tất cả chúng ta bị tổn hại nghiêm trọng do nạn phá rừng đang ở mức báo động. Do ô nhiễm không khí, sức khỏe thể chất con người hoàn toàn có thể bị rình rập đe dọa và có rủi ro tiềm ẩn mắc những bệnh về hô hấp và nổi mề đay. Điều cốt yếu là tất cả chúng ta phải tìm ra những giải pháp để giảm thiểu ô nhiễm không khí như trồng cây xanh, sử dụng những phương tiện đi lại giao thông vận tải công cộng, …
Xem thêm: Viết về thời tiết bằng tiếng anh hay nhấtTrên đây, Step Up đã hướng dẫn bạn về bố cục tổng quan bài viết về ô nhiễm môi trường bằng tiếng Anh, cùng với bộ từ vựng cùng chủ đề và ba đoạn văn mẫu để bạn tìm hiểu thêm. Hy vọng những bạn sẽ thấy có ích nha .
Step Up chúc những bạn học tốt !

Comments

Source: http://139.180.218.5
Category: tản mạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *