Etylamin hay etanamin là một hợp chất hữu cơ thuộc chức amin có công thức phân tử là C2H7N. Công thức cấu tạo của etylamin là CH3CH2NH2.

Tính chất vật lý.

Etyl amin là chất khí tan nhiều trong nước, có mùi khai giống amonia. Etyl amin là amin bậc nhất .Etyl amin hoà tan được trong hầu hết những dung môi và được coi là một base yếu – đặc thù nổi bật của amin với pKa [ CH3CH2NH3 ] + = 10.8 ( pKa + pKb = 14 ở đktc ). Etyl amin được sử dụng thoáng đãng trong công nghiệp hóa chất và tổng hợp hữu cơ .

Etyl amin, giống như một vài amin khác, có tính chất bất thường là hòa tan lithi kim loại để tạo ra ion [Li(amin)4]+ và electron sonvat hóa. Làm bay hơi dung dịch này sẽ thu lại được lithi kim loại. Các dung dịch như thế được sử dụng trong khử các hợp chất hữu cơ chưa no, như naphtalen[2]

Etyl amin hoàn toàn có thể được điều chế trong phòng thí nghiệm bằng phản ứng của etylen với amonia với sự hiện hữu của chất xúc tác là amit sắt kẽm kim loại kiềm như amit natri [ 3 ] .

H2C=CH2 + NH3 → CH3CH2NH2

Ethylamine from Ethylene and Ammonia.jpg

Nó cũng hoàn toàn có thể tổng hợp từ etanal và chloride amoni .

2 CH3CHO + NH4Cl → CH3CH2NH3Cl + CH3CO2H
CH3CH2NH3Cl + NaOH → CH3CH2NH2 + NaCl + H2O

Etyl amin cũng hoàn toàn có thể sản xuất trực tiếp từ etanol và amonia với sự hiện hữu của hiđrô, sử dụng những chất xúc tác hiđrô hóa, ví dụ điển hình như tỷ suất 4 : 1 hỗn hợp niken-đồng. Phản ứng này yên cầu nhiệt độ và / hoặc áp suất cao [ 4 ] .

Ethylamine from Ethanol and Ammonia.jpg

Các amin như etyl amin cũng hoàn toàn có thể được tổng hợp bằng phản ứng khử những amit như axetamit, ví dụ điển hình như sử dụng hydride nhôm lithi ( LiAlH4 hay LAH ), theo phản ứng sau :

2RCONR2 + LiAlH4 → 2RCH2NR2 + LiAlO2[5]

Ethylamine from Acetamide and LAH.jpg

Etyl amin cũng hoàn toàn có thể điều chế trải qua phản ứng thế ái lực hạt nhân của haloetan ( như cloroetan hay bromoetan ) với amonia như là tác nhân, tích hợp với những base mạnh như hiđrôxít kali. Nó tạo thành cation etylamoni. Một lượng đáng kể phụ phẩm cũng được tạo ra, gồm có dietyl amin và trietyl amin cũng như cation tetraetyl amoni, mà từ đó etyl amin hoàn toàn có thể được tách ra trải qua chưng cất đơn thuần do toàn bộ những phụ phẩm còn lại đều có điểm sôi cao hơn đáng kể [ 6 ] [ 7 ]

C2H5Cl + NH3 → C2H8N+ + Cl-
C2H8N+ + Cl- + KOH → C2H7N + KCl + H2O

Ethylamine from Chloroethane.jpg

Thay cho nên vì thế, nếu halometan được sử dụng trong phản ứng nói trên thì nó sẽ sinh ra metyl amin mặc dầu những phụ phẩm khác dimetyl amin, trimetyl amin và tetrametyl amoni là khó tách hơn nhiều do chúng có điểm sôi rất gần nhau .
Phản ứng của etyl amin với sulfuryl chloride tiếp theo sau bởi oxy hóa sulfonamit tạo ra dietyl diazen, EtN = NEt. [ 8 ]Etyl amin cũng hoàn toàn có thể bị oxy hóa bằng những chất oxy hóa mạnh như permanganat kali để tạo ra nitroetan .

Liên kết ngoài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *