CHƯƠNG II

1. Để ghi trường độ tương đối giữa các âm thanh, người ta dùng các dấu nhạc với 7 hình dạng khác nhau .1. Để ghi trường độ tương đối giữa các âm thanh, người ta dùng các dấu nhạc với 7 hình dạng khác nhau .

Là những ký hiệu cho biết phải ngưng, không diễn tấu âm thanh trong một thời gian nào đó. Các dấu lặng trong thời gian tương ứng với dạng dấu nhạc nào, thì cũng có tên gọi tương tự.

Là những ký hiệu cho biết phải ngưng, không diễn tấu âm thanh trong một thời hạn nào đó. Các dấu lặng trong thời hạn tương ứng với dạng dấu nhạc nào, thì cũng có tên gọi tựa như .Là ký hiệu đi sau dấu nhạc, hoặc dấu lặng, có giá trị bằng nửa trường độ ký hiệu đi trước nó .Là ký hiệu đi sau dấu nhạc, hoặc dấu lặng, có giá trị bằng nửa trường độ ký hiệu đi trước nó .Thí dụ : Trong loại nhịp 2/4, mỗi ô nhịp có hai phách, mỗi phách là 1 dấu đen. Dấu đen này hoàn toàn có thể chia thành hai dấu móc đơn :Thí dụ : Trong loại nhịp 2/4, mỗi ô nhịp có hai phách, mỗi phách là 1 dấu đen. Dấu đen này hoàn toàn có thể chia thành hai dấu móc đơn :8.1. Phách chia 2 : là loại phách hoàn toàn có thể chia ra 2 phần đều nhau .8.1. Phách chia 2 : là loại phách hoàn toàn có thể chia ra 2 phần đều nhau .8. Phách : là đơn vị chức năng thời hạn trong âm nhạc, giống như bước chân người đi trong khoảng trống. Nhờ phách mà ta cảm nhận được sự hoạt động của âm thanh trong thời hạn .8. Phách : là đơn vị chức năng thời hạn trong âm nhạc, giống như bước chân người đi trong khoảng trống. Nhờ phách mà ta cảm nhận được sự hoạt động của âm thanh trong thời hạn .7. Số nhịp : là một phân số cho ta biết phải chia dấu tròn ra làm mấy phần, và tử số cho ta biết trong mỗi ô nhịp có mấy phần như vậy. Thí dụ 2/4 : dấu tròn chia làm 4 phần, mỗi phần bằng một dấu đen và trong mỗi ô nhịp ta có 2 dấu đen hoặc các ký hiệu tương tự hai dấu đen ( xem thí dụ 9 ) .7. Số nhịp : là một phân số cho ta biết phải chia dấu tròn ra làm mấy phần, và tử số cho ta biết trong mỗi ô nhịp có mấy phần như vậy. Thí dụ 2/4 : dấu tròn chia làm 4 phần, mỗi phần bằng một dấu đen và trong mỗi ô nhịp ta có 2 dấu đen hoặc các ký hiệu tương tự hai dấu đen ( xem thí dụ 9 ) .Trong nhạc mới, thường người ta chia bài nhạc thành nhiều ô nhịp. Các ô nhịp có tổng số các ký hiệu bằng nhau. Muốn biết mỗi ô nhịp có trường độ bao nhiêu ta địa thế căn cứ vào số loại nhịp ( số tiết nhịp ) viết ở đầu bài nhạc, gọi tắt là số nhịp .Trong nhạc mới, thường người ta chia bài nhạc thành nhiều ô nhịp. Các ô nhịp có tổng số các ký hiệu bằng nhau. Muốn biết mỗi ô nhịp có trường độ bao nhiêu ta địa thế căn cứ vào số loại nhịp ( số tiết nhịp ) viết ở đầu bài nhạc, gọi tắt là số nhịp .5. Dấu lưu ( Dấu miễn nhịp ) : là nửa vòng cung nhỏ có một chấm ở giữa U đặt trên hoặc dưới ký diệu âm nhạc nào thì cho nó được lê dài bao lâu tuỳ ý .5. Dấu lưu ( Dấu miễn nhịp ) : là nửa vòng cung nhỏ có một chấm ở giữa U đặt trên hoặc dưới ký diệu âm nhạc nào thì cho nó được lê dài bao lâu tuỳ ý .4.2. Dấu nối nhiều dấu nhạc khác cao độ ( còn gọi là dấu luyến ) cho biết phải diễn tấu các dấu nhạc đó liền tiếng với nhau .4.2. Dấu nối nhiều dấu nhạc khác cao độ ( còn gọi là dấu luyến ) cho biết phải diễn tấu các dấu nhạc đó liền tiếng với nhau .4.1. Dấu nối 2 dấu nhạc cùng cao độ làm lê dài trường độ dấu nhạc đầu, bằng tổng số trường độ của cả hai dấu nhạc .4.1. Dấu nối 2 dấu nhạc cùng cao độ làm lê dài trường độ dấu nhạc đầu, bằng tổng số trường độ của cả hai dấu nhạc .Là đường vòng cung tiếp nối nhiều dấu nhạc với nhau có 2 loạiLà đường vòng cung tiếp nối nhiều dấu nhạc với nhau có 2 loạiBài nhạc nào có đoạn kết riêng, gọi là CODA thì người ta ghi dấu A hoặc để báo hiệu chỗ phải sang đoạn kết. Dấu báo kết A … được ghi 2 lần, lần đầu thường kèm theo chữ Al Coda ( sang đoạn kết ), lần hai ghi ngay đầu đoạn kết với chữ CODA. ( Td 19 c )Bài nhạc nào có đoạn kết riêng, gọi là CODA thì người ta ghi dấu A hoặc để báo hiệu chỗ phải sang đoạn kết. Dấu báo kết A … được ghi 2 lần, lần đầu thường kèm theo chữ Al Coda ( sang đoạn kết ), lần hai ghi ngay đầu đoạn kết với chữ CODA. ( Td 19 c )Người ta hoàn toàn có thể thay dấu hồi tống bằng chữ DC ( Da Capo nghĩa là trở lại từ đầu. Da Capo al fine = Trở lại từ đầu cho đến chỗ TẬN của bài ) .Người ta hoàn toàn có thể thay dấu hồi tống bằng chữ DC ( Da Capo nghĩa là trở lại từ đầu. Da Capo al fine = Trở lại từ đầu cho đến chỗ TẬN của bài ) .Lần đầu diễn theo số một ( còn gọi là volta 1 ) cho đến dấu hồi tống thì lặp lại lần 2, bỏ volta 1, nhảy qua volta 2 .Lần đầu diễn theo số một ( còn gọi là volta 1 ) cho đến dấu hồi tống thì lặp lại lần 2, bỏ volta 1, nhảy qua volta 2 .Khi phần cuối đoạn lặp lại có độc lạ với phần cuối đoạn đầu thì người ta ghi dấu ngoặc vuông với số 1 hoặc chữ a trên phần độc lạ của đoạn đầu, và ghi dấu ngoặc vuông với số 2 hoặc chư b trên phần cuối của đoạn lặp lại .Khi phần cuối đoạn lặp lại có độc lạ với phần cuối đoạn đầu thì người ta ghi dấu ngoặc vuông với số 1 hoặc chữ a trên phần độc lạ của đoạn đầu, và ghi dấu ngoặc vuông với số 2 hoặc chư b trên phần cuối của đoạn lặp lại .10.6. Lặp lại một đoạn dài, hoặc cả bài : Dùng dấu hồi tống @ ( Td 18 b )

10.6. Lặp lại một đoạn dài, hoặc cả bài : Dùng dấu hồi tống @ (Td 18b)

10.3. Lặp lại luân phiên nhiều lần âm thanh hoặc hợp âm ( trémolo )10.3. Lặp lại luân phiên nhiều lần âm thanh hoặc hợp âm ( trémolo )10.2. Một âm thanh hoặc một hợp âm cần nhắc lại thì ghi tổng số trường độ và thêm các gạch chỉ trường độ phải lặp lại :10.2. Một âm thanh hoặc một hợp âm cần nhắc lại thì ghi tổng số trường độ và thêm các gạch chỉ trường độ phải lặp lại :10.1. Lặp lại một âm hình giai điệu nào đó trong cùng một ô nhịp, thay vì viết ra cả thì chỉ cần viết 1 lần rồi ghi các vạch xiên chỉ trường độ .10.1. Lặp lại một âm hình giai điệu nào đó trong cùng một ô nhịp, thay vì viết ra cả thì chỉ cần viết 1 lần rồi ghi các vạch xiên chỉ trường độ .10.1. Lặp lại một âm hình giai điệu nào đó trong cùng một ô nhịp, thay vì viết ra cả thì chỉ cần viết 1 lần rồi ghi các vạch xiên chỉ trường độ .10. Các ký hiệu dùng để lặp lại9.4. Liên tư : Là diễn tấu 4 dấu thay vì cần diễn 6 dấu cùng hình dạng .9.4. Liên tư : Là diễn tấu 4 dấu thay vì cần diễn 6 dấu cùng hình dạng .Nói cách khác là dấu nhạc có chấm ( loại phách chia 3 ) thay vì được chia 3 như thường lệ thì chỉ được chia 2 thôi .Nói cách khác là dấu nhạc có chấm ( loại phách chia 3 ) thay vì được chia 3 như thường lệ thì chỉ được chia 2 thôi .9.3. Liên hai : là 2 dấu nhạc có trường độ bằng nhau nhưng được diễn tấu trong thời hạn bằng 3 dấu cùng hình dạng .9.3. Liên hai : là 2 dấu nhạc có trường độ bằng nhau nhưng được diễn tấu trong thời hạn bằng 3 dấu cùng hình dạng .9.2. Liên năm, liên sáu, liên bảy : Là diễn tấu 5, 6 hoặc 7 dấu thay vì chỉ phải diễn tấu 4 dấu cùng hình dạng .9.2. Liên năm, liên sáu, liên bảy : Là diễn tấu 5, 6 hoặc 7 dấu thay vì chỉ phải diễn tấu 4 dấu cùng hình dạng .9.1. Liên ba : Là 3 dấu nhạc có trường độ bằng nhau, nhưng khi diễn tấu thì trường độ của chúng bằng trường độ 2 dấu nhạc cùng hình dạng .9.1. Liên ba : Là 3 dấu nhạc có trường độ bằng nhau, nhưng khi diễn tấu thì trường độ của chúng bằng trường độ 2 dấu nhạc cùng hình dạng .Thí dụ : Trong loại nhịp 6/8 gồm hai phách, mỗi phách là 1 dấu đen chấm. Phách này hoàn toàn có thể chia thành 3 dấu móc đơn :Thí dụ : Trong loại nhịp 6/8 gồm hai phách, mỗi phách là 1 dấu đen chấm. Phách này hoàn toàn có thể chia thành 3 dấu móc đơn :8.2. Phách chia 3 : Là loại phách hoàn toàn có thể chia ra 3 phần đều nhau .8.2. Phách chia 3 : Là loại phách hoàn toàn có thể chia ra 3 phần đều nhau .Muốn biết một âm thanh phải lê dài bao nhiêu giây, người ta phải dùng tới những ký hiệu khác để diễn đạt vận tốc của các âm thanh, còn gọi là nhịp độ của âm thanh ( Tempo ) .Muốn biết một âm thanh phải lê dài bao nhiêu giây, người ta phải dùng tới những ký hiệu khác để diễn đạt vận tốc của các âm thanh, còn gọi là nhịp độ của âm thanh ( Tempo ) .1.1 Ký hiệu ghi nhịp độ đều đặn : các chữ ghi nhịp độ thường cho ta 3 mức độ chính, đó là vừa, chậm và nhanh. Muốn đúng chuẩn hơn, người ta ghi thêm số phách hoặc số dấu nhạc phải diễn tấu trong một phút gọi tắt là số nhịp độ .

1.2. Người ta còn thêm các chữ để nói rõ sắc thái hơn như :

2.1. Tăng nhịp độ :

 • Accelerando ( Accel. ) : Nhanh dần lên

 • Animando : Linh động, hào hứng

 • Stretto : Dồn dập, nhanh lẹ

2.2. Giảm nhịp độ :

 • Ritardando ( Ritard. ) : Chậm lại

 • Rallentando ( Rall. ) : Chậm dần

 • Allargando ( Allarg. ) : Mở rộng ra, giãn ra .

 • Ritenuto ( Rit. ) : Giữ lại, ghìm lại

 • Poco lento : Hơi chậm .

2.3. Nhịp độ tư do :

 • Ad libitum ( ad lib. ) : Nhịp độ tuỳ ý

 • A piacere : Tuỳ thích

 • Senza tempo : Không cần giữ nhịp

 • Rubato : Lơi nhịp

2.4. Vào nhịp độ bắt buộc :

 • Tempo : Vào nhịp ( sau một đoạn nhạc ad lib. )

 • A tempo, Tempo primo : Trở về nhịp độ bắt đầu

  ( AT ), ( 1 Tempo )

 • L’istesso tempo : Giữ y nhịp độ cũ dù có biến hóa số nhịp, nghĩa là một phách ở loại nhịp trước vẫn bằng 1 phách ở loại nhịp sau .

Ví dụ 2/4 đổi qua 6/8 thì q trong 2/4 = q. trong 6/8

TIỂU ĐỀ ÔN TẬP

 

1. Cách ghi trường độ tương đối giữa các dấu nhạc và dấu lặng tương ứng .

2. Dấu chấm đi sau một dấu nhạc là gì ? Dấu lưu là gì ?

3. Ô nhịp và số nhịp là gì ?

4. Phách là gì ? Có mấy loại phách ? Có mấy loại nhịp ?

5. Liên ba, liên năm là gì ? Liên hai, liên tư là gì ?

6. Làm thế nào để ghi tắt khi muốn lặp lại một âm hình giai điệu ? một âm thanh hoặc một hợp âm ?

7. Cách ghi tắt để lặp lại nhiều lần hai âm thanh hay hợp âm ?

8. Cách ghi tắt để lặp lại 1 ô nhịp, 2 ô nhịp, 1 đoạn nhạc .

9. Khi lặp lại đoạn dài, mà cuối mỗi đoạn có khác nhau thì làm thế nào ? Cuối một đoạn, muốn lặp lại từ đầu thì dùng ký hiệu gì ?

10. Nhịp độ là gì ? Có mấy mức chung ? Kể 3 chữ thường gặp trong mỗi mức ?

11. Cho biết các ký hiệu về nhịp độ đều đặn ?

12. Các ký hiệu ghi nhịp độ biến hóa bằng cách tăng nhanh hơn hoặc chậm dần lại ?

13. Ký hiệu ghi nhịp độ tự do ? Trở vào nhịp độ bắt buộc ?

14. Máy nhịp và số nhịp độ là gì ?

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

[ 3 ] Số nhịp độ được tính ằng một máy nhịp ( Métronome ). Người ta dùng thông dụng máy nhịp của ông J.N. Malzel ( 1772 – 1838 ) sáng tạo ra năm 18 b14. Máy nhịp ví như chiếc đồng đồ gõ phách nhanh hay chậm theo ý muốn người sử dụng : kiểm soát và điều chỉnh miếng sắt kẽm kim loại di động trên cần gạt đến số nào thì máy sẽ gõ cho ta bấy nhiêu lần trong một phút. Ký hiệu MM q = 100 có nghĩa là trong 1 phút diễn tấu 100 dấu q theo máy của ông Menxen ( máy gõ 100 tiếng trong 1 phút ). Beethoven là nhạc sĩ tiên phong ghi số nhịp độ trên các tác phẩm của ông .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *