Đối với bài toán lớp 4 nhân với số có hai chữ số, học viên vẫn còn gặp nhiều khó khăn vất vả khi nhớ các bước thực thi đo lường và thống kê .

Hôm nay đồng hành với con trong bài học toán lớp 4 nhân với số có hai chữ số này. Vuihoc.vn sẽ hướng dẫn các em các bước thực hiện phép tính và các bài tập vận dụng tự luyện. Để học sinh cũng như phụ huynh tham khảo thêm.

1. Hướng dẫn làm bài toán lớp 4 nhân với số có hai chữ số

1.1. Ví dụ 1 : Thực hiện phép tính 45 x 25

Thực hiện phép tính theo thứ tự từ phải qua trái

Ví dụ 1

 • 5 nhân 5 bằng 25, viết 5 nhớ 2

5 nhân 4 bằng 20 thêm 2 bằng 22, viết 22

 • 2 nhân 5 bằng 10, viết 0 nhớ 1

2 nhân 4 bằng 8 thêm 1 bằng 9, viết 9

 • Hạ 5

0 cộng 2 bằng 2, viết 2
9 cộng 2 bằng 11, viết 11
Vậy 45 x 25 = 1125

1.2. Ví dụ 2 : Thực hiện phép tính 230 x 24

Thực hiện phép tính theo thứ tự trừ phải qua trái

ví dụ 2

 • 4 nhân 0 bằng 0, viết 0

4 nhân 3 bằng 12, viết 2 nhớ 1
4 nhân 2 bằng 8 thêm 1 bằng 9, viết 9

 • 2 nhân 0 bằng 0, viết 0

2 nhân 3 bằng 6, viết 6
2 nhân 2 bằng 4, viết 4

 • Hạ 0

0 cộng 2 bằng 2, viết 2
6 cộng 9 bằng 15, viết 5 nhớ 1
Hạ 4 thêm 1 bằng 5, viết 5
Vậy 230 x 24 = 5520

1.3. Từ 2 ví dụ trên rút ra được các bước thực thi :

Cách bước thực hiện phép nhân với số có hai chữ số

2. Nhân nhẩm số có 2 chữ số với 11

2.1. Ví dụ tính : 14 x 11

14 x 11 = 154
Ta thấy 154 = 1 ( 1 + 4 ) 4 = 154

2.2. Nhận xét

Ngoài việc đặt tính và tính thì so với phép nhân số có 2 chữ số với 11 thì ta hoàn toàn có thể triển khai nhẩm nhanh bằng cách thực thi đặc thù : ab x 11 = a ( a + b ) b

3. Bài tập vận dụng

3.1. Bài tập

Bài 1 : Đặt tính rồi tính
a ) 15 x 81
b ) 341 x 20
c ) 746 x 18
d ) 421 x 89
Bài 2 : Tính giá trị biểu thức a x 99 với a bằng 35, 40, 45
Bài 3 : Tìm y biết
a ) y : 12 = 24
b ) y : 57 = 11
c ) y : 11 = 999
d ) y : 72 = 18
Bài 4 : Một bộ truyện tranh 24 quyển biết giá của mỗi quyển là 36.000 đồng. Hỏi bộ truyện tranh đó bao nhiêu tiền ?
Bài 5 : Nông trường A, tăng cường tăng gia sản xuất biết đợt 1 gồm 12 ngày mỗi ngày trồng được 675 cây cao su đặc. Đợt 2 là 16 ngày mỗi ngày trồng được thêm 826 cây. Hỏi sau 2 đợt đó, nông trường trồng được toàn bộ bao nhiêu cây cao su đặc ?

3.2. Bài giải

Bài 1 :
Thực hiện phép tính từng bước theo thứ tự từ phải qua trái .

đặt tính và tính 1

 • 1 nhân 5 bằng 5, viết 5

1 nhân 1 bằng 1, viết 1

 • 8 nhân 5 bằng 40, viết 0 ( dưới 1 ) nhớ 4

8 nhân 1 bằng 8, thêm 4 bằng 12, viết 12

 • Hạ 5

1 cộng 0 bằng 1, viết 1
Hạ 12 được 1215
Vậy 15 x 81 = 1215

đặt tính và tính 2

 • 0 nhân 314 bằng 0
 • 2 nhân 4 bằng 8, viết 8

2 nhân 1 bằng 2, viết 2
2 nhân 3 bằng 6, viết 6

 • Hạ 0 và 628 xuống được 6280

Vậy 314 x 20 = 6280

đặt tính và tính 3

 • 8 nhân 6 bằng 48, viết 8 nhớ 4

8 nhân 4 bằng 32, thêm 4 bằng 36, viết 6 nhớ 3
8 nhân 7 bằng 56, thêm 3 bằng 59, viết 59

 • 1 nhân 746 bằng 746, viết 746
 • Hạ 8 xuống

6 cộng 6 bằng 12, viết 2 nhớ 1
4 cộng 9 bằng 13 thêm 1 bằng 14, viết 4 nhớ 1
5 cộng 7 bằng 12 thêm 1 bằng 13, viết 13
Vậy 746 x 18 = 13428

đặt tính và tính

 • 9 nhân 1 bằng 9, viết 9

  Xem thêm: Tam giác.

9 nhân 2 bằng 18, viết 8 nhớ 1
9 nhân 4 bằng 36 thêm 1 bằng 37, viết 7 nhớ 3

 • 8 nhân 1 bằng 8, viết 8 ( viết thẳng số 8 ở tích riêng thứ nhất )

8 nhân 2 bằng 16, viết 6 nhớ 1
8 nhân 4 bằng 32 thêm 1 bằng 33, viết 33

 • Hạ 9

8 cộng 8 bằng 16, viết 6 nhớ 1
6 cộng 7 bằng 13 thêm 1, bằng 14 viết 4 nhớ 1
3 cộng 3 bằng 6 thêm 1 bằng 7, viết 7
hạ 3 được 37469
Vậy 421 x 89 = 37469
Bài 2 :

 • Với a = 35 thay vào biểu thức ta có 35 x 99 = 3465
 • Với a = 40 thay vào biểu thức ta có 40 x 99 = 3960
 • Với a = 45 thay vào biểu thức ta có 45 x 99 = 4455

Bài 3 :
a ) y : 12 = 24
y = 24 x 12
y = 288
b ) y : 57 = 11
y = 11 x 57
y = 627
c ) y : 11 = 999
y = 999 x 11
y = 10989
d ) y : 72 = 18
y = 18 x 72
y = 1296
Bài 4 :
Bộ truyện tranh có tổng số tiền là :
24 x 36000 = 864.000 đồng
Vậy bộ truyện tranh là 864 000 đồng
Bài 5 :
12 ngày của đợt 1 nông trường A trồng được số cây cao su đặc là :
12 x 675 = 8100 ( cây )
16 ngày của đợt 2 nông trường B trồng được số cây cao su đặc là :
16 x 826 = 13216 ( cây )
Tổng 2 đợt nông trường A trồng được số cây là :
8100 + 13216 = 21316 ( cây )
Vậy cả 2 đợt trồng được 21316 cây cao su đặc

4. Bài tập tự luyện ( Có đáp án )

4.1. Bài tập

Bài 1 : Đặt tính rồi tính
a ) 11 x 11
b ) 121 x 11
c ) 225 x 34
d ) 495 x 51
Bài 2 : Tính giá trị biểu thức
a ) 2 x 6 x 67
b ) 84 : 2 x 11
c ) 76 x 11 + 182
d ) 99 x 11 – 111
Bài 3 : Tìm y biết
a ) y : 11 = 777
b ) y : 21 = 121
c ) y : 40 = 198
d ) y : 62 = 11
Bài 4 : Một trường học A có toàn bộ 22 lớp, 16 lớp có sĩ số là 38 học viên, 6 lớp có sĩ số 42 học viên. Hỏi trường học A có toàn bộ bao nhiêu học viên ?
Bài 5 : Thủy và Huyền cùng thi gấp hạc thử thách 30 ngày. Biết 5 ngày đầu mỗi ngày Thủy gấp được 72 con và Huyền gấp hơn Thủy 7 con, 25 ngày tiếp theo mỗi ngày Huyền và Thủy gấp được 56 con. Hỏi tổng số hạc mà Thủy và Huyền đã gấp bao nhiêu con ?

4.2. Đáp án

Bài 1 :
a ) 121 b ) 1331 c ) 7650 d ) 25245
Bài 2 :
a ) 804 b ) 462 c ) 1018 d ) 978
Bài 3 :
a ) y = 8547
b ) y = 2541
c ) y = 7920
d ) y = 682
Bài 4 :
Đ / s : 860 học viên

Bài 5:

Xem thêm: Tam giác.

Đ / s : 3555 con hạc

Để thành thạo khi làm các bài toán lớp 4 nhân với số có hai chữ số thì các em cần chăm chỉ làm bài tập củng cố kiến thức, tăng khả năng tính nhẩm nhanh. Cùng với đó con có thể theo dõi học các khóa học toán tại vuihoc.vn nhé.

Source: http://139.180.218.5
Category: tản mạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *